Informační leták s nejdůležitějšími telefonními čísly se nám do všech domů v městské části Brno-střed podařilo dostat hned během

prvních dnů nouzového stavu díky veliké pomoci brněnských skautů.

Přesně 8 291 dopisů jsme na úřadě nabalili a rozeslali seniorům z naší městské části. Chtěli jsme se ujistit, že má už opravdu každý alespoň

jednu bavlněnou roušku. Roušky pro nás vydezinfikovala prádelna Arbela, která celý nouzový stav prala a dezinfikovala roušky pro

dobrovolnické dílny zdarma, pro instituce, jako například náš úřad, pouze za cenu nákladů. A velký díl práce odvedli opět brněnští skauti.

Jak ukazuje fotografie na titulní straně, do roznášení více než tří tisíc roušek se zapojily celé skautské rodiny. Malý David během Velikonoc

přidal i pěknou řádku doma vyrobených přáníček.

(kad)

4 | Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2020