Názory zastupitelů

TI, KTERÝM CHCI PODĚKOVAT

Současná krizová situace

nečekaně rychle otestovala naši schopnost pomáhat

na těch nejpotřebnějších

místech. V prvních dnech

po vyhlášení stavu nouze

jsme museli zajišťovat

potřeby a služby, které do té doby běžně

fungovaly, nebo jsme museli „zaskočit“ za

pomalou podporu a reakci ze strany státu.

Nejčastěji zmiňovanou skupinou jsou

senioři – jsou nejzranitelnější a na ně jsme

mysleli v první řadě, ať už distribucí informací

za pomoci brněnských skautů, tak rozesíláním roušek na vyžádání.

Vedle ohrožené seniorské populace se

ovšem v praxi ukázaly důsledky omezení celkového fungování ekonomiky, protože ze

dne na den přišla řada lidí o práci. Nejčastěji

jde o agenturní zaměstnance, lidi pracující

takzvaně na dohody a často i drobné živnostníky. Všichni tito lidé se najednou ocitli bez

příjmů, často i bez zázemí domova a stát jen

pomalu a postupně buduje mechanismy, jak

těmto lidem pomoci. Obce a spolupracující

neziskové organizace jsou proto prvními,

kam se tito lidé obracejí o pomoc.

Dovolím si tedy tímto způsobem poděkovat všem, kteří nám, samosprávě, s velkou

ochotou a úžasnou rychlostí přišli pomáhat,

aby ti nejpotřebnější měli v první řadě přístup

k jídlu. Sociální služby, které běžně zajišťují

jídlo nejpotřebnějším, v prvních dnech omezovaly svoji činnost, jednak kvůli zamezení

šíření infekce, tak i proto, že nebylo možné

jako doposud využívat zbylé jídlo z restaurací.

V tu chvíli s velkou energií a entuziasmem

nabídli svou pomoc dobrovolníci z hnutí

Sant’Egidio, Spolku křesťanské pomoci,

Kaleshwarova centra, Food not Bombs

a Food Angel. Řeholní sestry, které provozují

restauraci L´Eau Vive, pro ně vařily více než

100 teplých jídel denně. V terénu jim s bezpečnou distribucí jídla mezi nejpotřebnější

notně pomáhali zaměstnanci Diecézní Charity Brno a připravena přijmout potřebné je

Armáda spásy. Nechci zapomenout ani na

Městskou policii Brno – ta nejen kontrolovala

dodržování pravidel nošení roušek na veřejnosti, ale také je přímo distribuovala lidem

bez domova, protože ti mají k ochranným

prostředkům obtížnější přístup. Za velké podpory Městského střediska krizové sociální

pomoci na Masné se rozběhl i systém „recyklace“ a dezinfekce těchto roušek a jejich

návratu mezi lidi bez domova. Vedle výše

jmenovaných nám pomáhala spousta dalších

dobrých a ochotných lidí, které nedokážu

vyjmenovat, ale kteří uměli koordinovat,

pomáhat a propojovat nabízenou pomoc.

Mezitím volala na radnici řada dalších jednotlivců nabízející svůj čas, energii, často

i peníze.

Vám všem patří naše velké díky, bez vás

bychom vše těžko zvládali. A pokud vám

bude někdo v budoucnu tvrdit, že neziskovky

jsou nadbytečné a jen požírají peníze ze státního rozpočtu, pak si znovu projděte jejich

výčet výše, jejich ochota a vstřícnost okamžitě

pomoci byla a je dechberoucí.

Mgr. Marie Jílková ■

zastupitelka MČ Brno-střed

za KDU-ČSL

V JEDNOTĚ JE SÍLA

Šíření koronaviru bezprecedentním způsobem zamíchalo životy nás všech.

Naději do budoucna mi ale

dává zapojení stovky tisíc

občanů do dobrovolné

pomoci druhým.

Neziskové organizace, firmy, vědci, studenti i jednotlivci. V tomto kvasu posílily sousedské vztahy, navázala se spousta nových

kontaktů a vznikla řada nových týmů či přátelství. Některé z pomáhajících skupin využily

svoje zkušenosti z dob uprchlické krize a tím

rychleji dokázaly konat. Je to příklad toho,

jak nás současné dění může posílit pro

budoucí výzvy.

Hned v prvních dnech vznikla iniciativa

Šijeme roušky v Brně. Skupina lidí začala

organizovat dobrovolníky, shánění materiálu

i zjišťování potřeb. Zázemí poskytlo Divadlo

Husa na provázku. Zde vznikla první šicí dílna,

kde se začaly šít roušky pro nemocnice, zdravotníky, sociální pracovníky a další zaměstnance. Postupně na několika místech v Brně

vzniklo sedm šicích dílen a dalších 350

domáckých dílen včetně našeho obýváku.

Zapojeno nás bylo více jak 500 švadlenek

a 200 řidičů, kteří se střídali v rozvozu materiálu, roušek a podobně.

Oficiálně se jen prostřednictvím této inciativy rozdistribuovalo v Brně a okolí nejméně

17 tisíc roušek do 110 různých zařízení od

nemocnic přes domovy či ústavy. Další roušky

posílali dobrovolníci přímo do nemocnic,

městským firmám, řidičům MHD, policistům,

popelářům či na další místa. Je neuvěřitelné,

že ještě několik týdnů od začátku nouzového

stavu neměli naši zdravotníci a další lidé

v první linii od státu tolik potřebné ochranné

pomůcky. Je proto nezpochybnitelné, že díky

rychlé reakci lidí v Brně, zapojení a koordinaci stovek dobrovolníků, se podařilo zdravotníky a další profese v Brně včas připravit

na příjem nemocných. Svým rozsahem nemá

tato inciativa po republice obdoby. Velké

poděkování patří nejen jim, ale všem dalším,

co se jakýmkoliv způsobem zapojili do pomoci druhým!

Kromě vlády musí s další pomocí přijít

i městská část a město Brno. Jako Zelení a Žít

Brno jsme vyzvali vedení obou radnic, aby

podnikatelům odpustili nájmy v městských

prostorách. Snížení nákladů je jedním z kroků,

který pomůže udržet podnikatelům provozovny při životě. V budoucnu tak město

neztratí příjmy z pronájmu a o služby nepřijdou ani obyvatelé. Opuštěné centrum

města je smutné centrum. Podpořit naše podnikatele můžeme i my všichni tím, že začneme

upřednostňovat lokální produkty, obchody

v centru a v našem okolí.

S ohrožením nákazou bohužel nezmizela

postupující změna klimatu. Zásoby vody

v řekách jsou opět na minimech a sucho, které experti předpovídají, má být extrémní. To

se projeví v dalším usychání lesů a v cenách

potravin. Využijme proto chystané investice

tak, aby podporou místní zaměstnanosti, snížením závislosti na spalování fosilních paliv

a přechodem na chytré technologie učinili

naši ekonomiku do budoucna konkurenceschopnou. Že umíme udělat rychlé změny

tváří v tvář ohrožení a že dokážeme táhnout

za jeden provaz vidíme. Pojďme toho proto

Jasna Flamiková ■

využít!

zastupitelka MČ Brno-střed

za stranu Zelených

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.

10 | Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2020