Volný čas

A NÁHLE JSME TU NAVĚKY…

Výstava Moravského zemského muzea

A náhle jsme tu navěky… připomíná život

a dílo Jana Skácela (1922–1989), jednoho

z největších českých básníků druhé poloviny 20. století a výrazné kulturní osobnosti

města Brna.

Jan Skácel by se 7. února dožil sta let.

Výstava přináší dobové fotografie, jeho publikace, ukázky rukopisů, bibliofilií, ocenění,

několik originálních personálií a také, a hlavně, básníkovy osobité verše.

Jan Skácel prožil dětství v Poštorné

a v Břeclavi, kde také v roce 1933 začal studovat reálné gymnázium. Roku 1938 přešel

na reálné gymnázium v Brně-Králově Poli. Po

maturitě (1941) byl uvaděčem v brněnském

kině Moderna, pozdější Jalta, a od listopadu

1942 byl totálně nasazen jako dělník na stavbách silnic a tunelů v Rakousku. Studia češtiny

a ruštiny na brněnské Filozofické fakultě

a Pedagogické fakultě v letech 1945 až 1948

nedokončil. Oldřich Mikulášek jej v roce 1948

přivedl do kulturní rubriky deníku Rovnost,

KŘÍŽOVKA

kde pak Skácel pracoval jako redaktor. Po

nuceném odchodu v roce 1952 byl údržbářem

v Závodech přesného strojírenství v Brně-Líšni. Od dubna 1953 působil v literárně-dramatickém oddělení brněnské redakce Československého rozhlasu. V letech 1963 až 1969

byl šéfredaktorem časopisu Host do domu.

Po jeho zániku v roce 1970 za normalizace

žil, odsunut na okraj oficiálního literárního

oběhu, jako spisovatel z povolání, publikoval

však pouze zřídka, knižně nejprve v cizině,

doma až v osmdesátých letech.

Světově známý spisovatel Milan Kundera

o jeho tvorbě napsal: „Jeho verše jsou takřka

neuvěřitelným spojením největší možné prostoty s nejhlubším a zcela originálním zamyšlením.“ Zde Kundera krásně vystihl podstatu

této lyriky, která s halasovskou úsporností,

osobitou eufonií a hláskovou instrumentací

tak sugestivně a jímavě dotváří náš svět.

Výstava je k vidění ještě do 24. dubna

v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu.

Mgr. Zdeňka Pitrunová

Přípitek

Ještě si přiťukneme

a vypijem to tiše.

Nikomu nepovíme,

co víno o nás zná.

A spadne hvězda.

Tenká jako plíšek.

A voda blízko mostů

bude stříbrná.Básník Jan Skácel byl komunistickou mocí umlčován a zakazován, jeho básně se šířily v opisech, byly

vydávány v zahraničí. V roce 1981 mohlo jeho sbírku vydat brněnské vydavatelství Blok, její název se

dozvíte v tajence. Správné řešení si můžete ověřit v tiráži zpravodaje.

24 | Zpravodaj městské části Brno-střed | březen 2022