Volný čas

STO LET BOTANICKÉ

ZAHRADY: DÍL III.

Postavení botanické zahrady v rámci Přírodovědecké fakulty se v průběhu času

měnilo. Nejprve byla nedílnou součástí

botanického ústavu, poté, v roce 1960, se

stala samostatným pracovištěm. Spadala

nejprve přímo pod rektorát Masarykovy

univerzity, později a až dodnes spadá jako

takzvané jiné pracoviště pod děkana Přírodovědecké fakulty.

V polovině osmdesátých let se v Brně začalo mluvit o stavbě metra s tím, že stanice bude

postavena v místě botanické zahrady na Kotlářské ulici. Zahradní architekt profesor Ivar

Otruba vypracoval projekt nové univerzitní

botanické zahrady v Brně-Bohunicích na principu vegetačních pásů světa. Z celého projektu zbyla část získaných pozemků na ulici

Kejbaly, kde je nyní výuková zahrada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

JAK ŽÍT ZDRAVĚ

A ETICKY

Diskuze o budování metra pokračovaly

i v devadesátých letech. V roce 2005 se

ústav botaniky a zoologie odstěhoval z areálu

na Kotlářské. Nejprve do přechodného umístění v řečkovických kasárnách a v roce 2014

do nového Univerzitního kampusu Bohunice.

Hrozba stavby metra vedla v roce 1996 ke

vzniku Sdružení přátel botanické zahrady,

které mělo jako jeden z cílů záchranu zahrady.

Ze stavby metra sešlo, ale sdružení je stále

aktivní a přijímá nové členy. Věnuje se přednáškové činnosti a pořádá exkurze.

Na počátku nového tisíciletí se konečně

začal budovat nový kampus Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích. Mezi budovami

velkého areálu a v navazující části směrem

k ulici Kejbaly měla vzniknout nová univerzitní

botanická zahrada s tím, že současná zahrada na Kotlářské bude zachována ve stávající

podobě. Dva roky projektování a plánů se

zahradním architektem Zdenkem Sendlerem

zhatilo prodražení stavby, takže se v kampusu

realizovala jen minimalistická zeleň nutná pro

její schválení. Přes všechny snahy o nalezení

vhodnějšího místa zůstala zahrada dodnes

na svém původním místě.

Botanická zahrada je otevřena návštěvníkům

každý den. Venkovní sbírky jsou volně přístupné, vstup do skleníků je zpoplatněn. Výtěžek

ze vstupného pomáhá pokrýt provozní výdaje

zahrady, a tak udržet její stoletou tradici při životě. Více o zahradě a aktivitách, které se zde

konají, najdete na: www.sci.muni.cz/bot_zahr.

Magdaléna Chytrá a Hana Ondrušková

22 | Zpravodaj městské části Brno-střed | březen 2022Devátý ročník největšího festivalu

o veganství VeganFest se koná od

12. do 20. března.

Festival opět ukáže veřejnosti, že

veganský životní styl je nejen ohleduplný

vůči zvířatům a životnímu prostředí, ale

je i zdravý a jednoduše praktikovatelný.

Program VeganFestu je rozdělený na

víkendové bloky přednášek a doprovodný program v pracovní dny. Víkendový program se bude letos poprvé

konat v konferenčních sálech Veřejného

ochránce práv poblíž Obilního trhu. Ve

všední dny se návštěvníci mohou těšit

na doprovodné akce, při kterých zavítáme do brněnské veganské restaurace

Pilgrim, Kabinetu Múz či do Vegalité.

Témata přednášek i doprovodného programu reflektují přesah veganství do

všech aspektů lidského života. Letos se

můžete těšit na přednášky lékařů či výživových poradců, stejně jako na debatu

sportovců nebo na přednášku ze světa

etického podnikání.

Součástí doprovodného programu

jsou workshopy vaření či výroby kosmetiky. Dále také Veganský společenský

večer, kam návštěvníci mohou přinést

doma připravená rostlinná jídla, která

pak společně ochutnávají a sdílí kromě

receptů také svoje zkušenosti s veganským stylem života. Na VeganFestu

bude samozřejmě možné i ochutnat různé druhy veganského jídla, nebudou zde

chybět ani benefiční stánky s oblečením

a materiály věnující se veganství, ochraně zvířat nebo ekologii.

Festival je pro návštěvníky zcela zdarma a je postaven na čistě dobrovolnické

bázi. Více na webových stránkách:

www.veganfest.cz.

Anna Kupcová