ČÍSLO 3 | BŘEZEN 2022 | ROČNÍK XXXI | Vydává statutární město Brno, městská část Brno-střed

28

6

INFORMACE

K ZÁPISU

DO 1. TŘÍD

14

JAK SE MĚSTO

POSTUPNĚ

ROZSVĚCELO

POZVÁNÍ DO

KLUBU LEITNEROVA

30

VILA

TUGENDHAT

VÍTÁ NESLYŠÍCÍ

25. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 13. 4. 2022 V 16.00 HODIN

Součástí programu jednání jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.

Doporučujeme občanům sledovat veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed on-line na www.brno-stred.cz.

Účast veřejnosti bude pravděpodobně povolena pouze za přísných hygienických podmínek ve vedlejších prostorách

společenského sálu radnice.