Kultura

U POLÍVKŮ POTĚŠÍ DOSPĚLÉ I DĚTI

Březnové pranostiky nabádají k pobytu

doma, ale kdo by jich dbal. Zvlášť, když se

zdá, že epidemie pomalu opadá. Takže

proč nevyrazit do Divadla Bolka Polívky?

Třeba hned v neděli 6. března na herecký

dvojkoncert Zahradníček / Vše mé je tvé Divadelního spolku JEDL. Ten inscenaci nastudoval

v režii Jana Nebeského před dvěma roky u příležitosti 115. výročí narození katolického básníka Jana Zahradníčka, nelítostně pronásledovaného komunistickým režimem. Spolu se

svojí ženou Marií tak byli manželé sice patnáct

let, devět roků z toho byl však Zahradníček

vězněn v komunistickém lágru. Po jeho zatčení v roce 1951 byla Marie s jejich třemi dětmi

vystěhována z bytu. Na pohřeb svých dvou

dcer byl propuštěn s tím, že už se nemusí vracet, ale pak jej stejně odvezli zpět do vězení.

Své čtvrté dítě viděl Jan až v jeho třech letech.

Čtyři měsíce nato zemřel. V podání Saši Rašilova a Lucie Trmíkové se na jevišti odvíjí devět

let lásky, manželství i otcovství v dopisech,

aniž by skutečný cit zůstal jen na papíře. A mezi

řádky zůstává patrná dodnes tíha odloučení,

bolest i smíření. Trochu veselejší večer slibuje

v sobotu 19. března fyzický stand-up Pozemšťan Pavola Seriše. Ve své komediální panto-

mimě přivádí do našeho světa mimozemšťana,

který se pohybuje po planetě Zemi a bedlivě

nás pozoruje. Ve výsledku Pozemšťan podává

divadelní zprávu o lidech 21. století, kteří se

dívají všude kolem sebe, jen ne do zrcadla.

Poslední kapka trpělivosti s sebou často

nese i radikální rozhodnutí. Třeba jako v brilantní francouzské tragikomedii Rebelky ve

středu 30. března, v níž se náhodně potkávají

dvě zralé ženy, které se rozhodly vzepřít

nalinkovanému osudu. Na pár společných

dnů do smrti nezapomenou.

Divadlo Bolka Polívky nehraje jen pro dospělé. V sobotu 26. března se v inscenaci Aby se

děti divily, inspirované texty a obrázky brněnského výtvarníka spisovatele Aloise Mikulky,

malí diváci se setkají s vynálezcem snů. Povykládat si s ním i jeho pomocníky si budou moci

řečí i pohybem a dokonce také znakovou řečí.

Předprodej vstupenek je možný on-line

prostřednictvím sítě GoOut, webu divadla

nebo na pokladně Divadla Bolka Polívky.

Jiřina Veselá 

Foto: archiv DBP

STUDENTI ZVOU DIVÁKY NA SETKÁNÍ

Studenti Janáčkovy akademie múzických

umění pořádají již 32. ročník Mezinárodního festivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER. Po dvou letech se festival

vrací do původní podoby, tedy do divadla.

Festival SETKÁNÍ/ENCOUNTER, který se

letos bude konat od 29. března do 2. dubna,

dává příležitost vysokým uměleckým školám

z celého světa prezentovat svou tvorbu. Kromě

hlavního programu toho ovšem nabízí mnohem

víc. Poskytuje prostor k setkávání rozdílných

kultur, divadelních žánrů, sdílení nových tvůr-

čích přístupů, ale i k získávání inspirativních

zážitků a mezinárodních zkušeností.

Tématem letošního ročníku je (In)visibility.

„Toto slovo může mít pro každého jiný

význam, a o to nám šlo. Letošním tématem

chceme nahlédnout především za to ihned

viditelné, aby bylo možné spatřit opravdovou

podstatu věcí. Chceme přehlédnout hranice,

nahlédnout pod povrch, pohlédnout do nitra,

a zahlédnout smysl divadla, člověka i setkání,“

řekla koordinátorka festivalu Barbora-Anna

Lebánková. Pro 32. ročník Mezinárodního fes-

tivalu divadelních škol SETKÁNÍ/ENCOUNTER

se stal ambasadorem herec Michal Isteník,

kterého můžete znát například z Městského

divadla Brno nebo seriálu Most! či Kukačky.

V letošním roce bude novinkou další programová linie pod názvem Blindspot, která

představí divákům progresivní, méně tradiční

formy divadla a umění, jako je třeba fyzické

divadlo, akrobacie, nový cirkus, tanec a další.

Další novinkou bude Atrakce, což bude odpoledne plné interaktivních aktivit, které obohatí

doprovodný program. Konat se bude dva

týdny před samotným festivalem, a to 17. března v centru Brna. Cílem je nejen pozvat diváky

na letošní SETKÁNÍ/ENCOUNTER, ale i oživit

brněnské balkóny a pasáže pomocí performativního umění.

„Myslím si, že díky festivalu máme skvělou

příležitost vidět naše kolegy ze zahraničí, od

kterých se můžeme v mnoha věcech inspirovat. V každé zemi se umění a přístup k herectví

učí jinak a festival tyto odlišnosti spojuje. Je to

týden plný nespoutané energie a vítán je každý, koho divadlo baví,“ doplnila koordinátorka.

Podrobnější informace naleznete na webu:

www.encounter.cz. Kristina Prochásková 

Zpravodaj městské části Brno-střed | březen 2022 | 25