VÁŽENÉ ČTENÁŘKY

A ČTENÁŘI ZPRAVODAJE,

tento úvodník píšu 16. března, tedy ve chvíli,

kdy je v České republice vyhlášen nouzový

stav a karanténa z důvodu šířící se nákazy

koronavirem, jsou zavřené školy, obchody

a restaurace. Až budete zpravodaj číst, bude

začátek dubna. Nevím, jak se situace bude

dále vyvíjet. V každém případě vás chci požádat, abyste na sebe byli opatrní a byli ohleduplní i ke svému okolí. Přinesení nákupu,

vyvenčení psa, milé slovo, vysvětlení aktuální

situace a uklidnění určitě hodně pomůže.

Pokud jde o Úřad městské části Brno-střed,

snažíme se jej udržet v provozu, abychom

vám mohli sloužit celou dobu nouzového stavu. Budeme vám však vděční, pokud místo

osobní návštěvy na úřad raději zavoláte nebo

napíšete e-mail.

Věřím, že už brzy bude to nejhorší za námi.

Budeme mít za sebou první jarní den, tedy

jarní rovnodennost, kdy jsou noc a den přibližně stejně dlouhé. I proto jsme si dovolili

připravit dubnové číslo v trochu jarním

duchu.

Požádali jsme brněnského diecézního

biskupa, Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho,

o pozdravení a připomenutí smyslu největších křesťanských svátků, Velikonoc, které

nás začátkem dubna čekají.

Na dalších stránkách se také více zaměřujeme na městskou zeleň a veřejné prostory.

V letošním roce například zrekonstruujeme

takzvané pásy silniční zeleně na ulici Jana Uhra.

Ty jsou ve velmi špatném stavu, o zeleni se

vlastně ani moc mluvit nedá. Chceme zelené

pásy obnovit, dosadit květinami a dalšími rostlinami, aby plnily zpět svou okrasnou funkci.

I když to navenek není vidět, velmi intenzivně připravujeme kompletní rekonstrukci

parku na Moravském náměstí. Společně

s vítězi architektonické soutěže, architekty

z ateliéru Consquence forma, a s dalšími

odborníky pracujeme na detailech projektu,

zároveň také probíhají práce na projektové

dokumentaci, abychom mohli požádat o stavební povolení. Letos proběhne ošetření

stromů a jejich příprava na rekonstrukci.

Podrobnosti se dozvíte na stranách 8, 9

a 10.

Přeji vám všem pevné zdraví i nervy, společně vše zvládneme.

Ing. arch. Vojtěch Mencl I

starosta městské části Brno-střed

VELIKONOCE JSOU DOBOU

VZÁJEMNÉ LIDSKÉ BLÍZKOSTI

A právě do naší aktuální situace znějí osvobozující slova evangelia: „Naplnil se čas

a přiblížilo se Boží království. Obraťte se

a věřte evangeliu…“

Nyní prožíváme postní dobu, dobu zvláštní

přípravy na slavení velikonočních událostí.

Je to velká příležitost k vnitřní obnově, čas

pokorné pravdivosti k sobě, k druhým

i k Bohu. Završením postní doby jsou Velikonoce, nejdůležitější křesťanské svátky. Každá

neděle, kterou po tisíciletí prožíváme jako

slavnostní den, je živou připomínkou právě

neděle zmrtvýchvstání Ježíše Krista, oslava

jeho vítězství nad zlem, hříchem a smrtí.

Žijeme ve zrychlené době, jejíž směr

určují do velké míry mediální zprávy, které

vytvářejí jakousi virtuální realitu našeho života, ne zcela odpovídající té, kterou většina

lidí opravdu prožívá. Zahlcováni všemi

možnými informacemi nemáme často ani

čas v klidu rozlišit jejich důležitost a vstřebáváme negativní balast, který nás zneklidňuje a ubírá vnitřní pokoj a životní energii.

Co se vlastně slaví

během Velikonoc od čtvrtka

do neděle?

Na Zelený čtvrtek si křesťané připomínají

poslední večeři Ježíše Krista s apoštoly

a události, které se při ní staly. Velký pátek

oživuje poslední hodiny Ježíšova života

a jeho umučení. Bílá sobota je dnem mlčení

a modliteb u Ježíšova hrobu. Tento den po

západu slunce, kdy podle starobylého děle-

ní času začínal nový den, se slaví tzv. vigilie,

tedy bdění. To už patří k neděli Zmrtvýchvstání Páně. Obřady této vigilie opěvují Krista jako světlo, které přichází prozářit temnoty našeho nitra, našeho života. Neděle

je vrcholným okamžikem, připomínkou Ježíšova vítězství nad smrtí, nad bolestí, nad

každou formou zla, která sužuje naše životy.

A velikonoční pondělí? Z pohledu liturgie

jde o běžný den, pomlázky a zvyky s ním

spojené patří do oblasti lidových obyčejů,

tvoří součást kulturní tradice generací

našich předků. Velikonoce nejsou oslavou

„svátků jara“, jak se začalo účelově říkat

v době komunistické totality. (Co by tomu

řekli na jižní polokouli, kde bývá v tu dobu

podzim?) S jarem je možné najít společné

jen některé symboly – začátek nového života, šířícího se světla, růstu…

O Vánocích se rodina schází, aby je blízcí

prožili spolu. Ale také Velikonoce jsou

dobou vzájemné lidské blízkosti. V duchovní i společenské rovině.

K jejich radostnému prožití vám všem ze

Vojtěch Cikrle I

srdce žehnám.

biskup brněnský

Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2020 | 3