Zpravodaj městské části

ČÍSLO 4 | DUBEN 2020 | ROČNÍK XXIX | Vydává statutární město Brno, městská část Brno-střed

12

4

UCTILI JSME

170. VÝROČÍ NAROZENÍ T. G. MASARYKA

INFORMACE PRO OBČANY

V SOUVISLOSTI

S KORONAVIREM

14

PŘÍBĚHY LIDÍ:

ALTENSTEINOVI

A DREXLEROVI

28

ČTVRTÝ ROČNÍK

BRNĚNSKÝCH

LEGEND

12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 15. 4. 2020 V 16.00 HODIN

Společenský sál radnice městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2

Aktuální informace budou zveřejněny na www.brno-stred.cz