Kultura

HANA NA DIVADELNÍCH PRKNECH

pár let nebudeme stačit divit, co se to zase

s námi všemi děje. Podobně jako postavy

románu Aleny Mornštajnové. Její hrdinky

přeci také nechtěly vlastně nic víc, než žít

své prosté životy. Ničím nevybočovaly

z řady. Jenom se v klíčových momentech

svých životů, o kterých ovšem ani náhodou

netušily, že to jsou osudové křižovatky,

nerozhodly správně. Ony se ani správně

rozhodnout nemohly, protože netušily, že

rozhodnutí dobré pro jednu konkrétní chvíli,

bude mít v budoucnu dalekosáhlé důsledky.

V tom je příběh nesmírně cenný. Jako stálá

připomínka, že žádné z našich rozhodnutí,

ani to nejmenší a nejbanálnější, nezůstane

bez následků v budoucnosti.

Mahenovo divadlo uvádí divadelní zpracování úspěšného románu Aleny Mornštajnové Hana v režii Martina Glasera.

Příběh Hany a její rodiny obsáhne během

tří stovek románových stran nebo tří hodin

divadelní inscenace skoro třicet let naší historie. Proč stojí za to vracet se znovu k událostem před druhou světovou válkou? Proč

se znovu trýznit hrůzami holocaustu? Proč

hrát o tom, jak se naše společnost rozklá-

dala v dobách komunistického teroru? Hodnotový žebříček naší doby připomíná spíš

než uspořádanou strukturu hromadu dříví,

ze které si každý vybere, co se mu zrovna

hodí. Ztrácíme důvěru v hodnotu slova,

používáme stejné pojmy, ale myslíme si pod

nimi každý něco jiného. Nemáme společný

cíl a vizi, kam směřovat. Chceme v klidu

a spokojeně žít své malé životy. A kolem

nás sviští velké dějiny a my se možná za

DIVADLO A HUDBA

POD ŠIRÝM NEBEM

PŘEČTĚME SI RUMUNSKO

Letní scéna Divadla Bolka Polívky se opět

vrací na Biskupský dvůr Moravského zemského muzea.

Program zahájí představení Podivné

odpoledne Dr. Zvonka Burkeho, kdy dojde

k jedinečnému propojení herců z brněnské

inscenace, v níž účinkují Bolek Polívka, Pavel

Liška, Sara Venclovská, a herců Jaromíra

Dulavy a Otmara Brancuzského, kteří hrají

v jevištní verzi stejné hry v pražském Činoherním klubu.

V dalších dnech bude uvedena premiéra

letošní sezony Horská dráha s Jitkou Ježkovou a Milanem Kňažkem, Šest tanečních

hodin v šesti týdnech s Chantal Poullain

a Martinem Krausem, inscenace Divadla Studio DVA Sex pro pokročilé s Karlem Rodenem a Janou Krausovou nebo divácký hit

The Naked Truth – Odhalená pravda, který

vznikl v produkci se společností StageArtCZ.

Divadelní program doplní koncert Ondřeje

Havelky s jeho Melody Makers a také

vystoupení Hany a Petra Ulrychových se

skupinou Javory.

Více informací najdete na stránkách

www.divadlobolkapolivky.cz.

Měsíc autorského čtení bude věnovaný

rumunským autorům, kterým bude v Divadle Husa na provázku věnovaný každý večer

od 1. do 31. července.

Rumunský filmový zázrak je ve světě pojem,

filmy z této balkánské země už léta získávají

prestižní ceny na mezinárodních filmových

festivalech. O tom, že v podobně dobré kondici je i rumunská literatura, nás v červenci

přesvědčí již dvacátý ročník největšího středoevropského literárního festivalu Měsíc autorského čtení. „Dvacet let je jen zdánlivě důvod

k rekapitulaci, ohlédnutí, nepochybně jsme

v roce 2000 nepočítali, že se akci dostane

takové přízně brněnského publika a takového mezinárodního ohlasu,“ řekl programový

ředitel festivalu Petr Minařík z pořádajících

Větrných mlýnů. Má dvě programové linie,

domácí a zahraniční. V té se letos představí

31 rumunských spisovatelů. Z domácích autorů pak představí festival mezi jinými Terezu

Semotamovou nebo Pavla Kolmačku.

Ale vraťme se ještě k Rumunsku, proč vlastně po Turcích, Gruzíncích a Španělech v minulých letech padla volba právě na tuto zemi.

„Rumunská literatura je minimálně okrajem

středoevropské literatury, někde se s ní přímo

Jiřina Veselá

Gabriela Kodysová

stýká, tedy třeba v kulturních a multietnických

městech jako je Kluž nebo Temešvár. Myslím,

že v tomto je unikátní, že i po dvacátém století

existuje literatura s vlivy, která reflektuje soužití s Maďary, Němci, ale také Rusy a Moldavany. Značná část rumunské literatury se

odehrává za rumunskými státními hranicemi

v Moldávii, odkud na festival přijede také

několik skvělých autorů,“ vysvětlila letošní

rumunské směřování koordinátorka festivalu

Renata Obadálková.

Na všechny akce je vstupné dobrovolné,

zahraniční linie začíná vždy od 19.00 hodin

a domácí od 20.30 hodin. Informace o festivalu lze najít na www.autorskecteni.cz.

(kad) ■

Foto: Mária Pinčíková

Zpravodaj městské části Brno-střed | prázdniny 2019 | 27