Informace z radnice / Informujeme

PRŮZKUM PODZEMÍ

NA MORAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Od 9. října probíhá na Moravském náměstí

geotechnický a archeologický průzkum.

Průzkum je nutné provést před zahájením

kompletní rekonstrukce parku tak, abychom ověřili geologické podmínky a mohli

vyloučit existenci podzemních prostor.

Odborná firma na místě připravila ručně

kopané šachty, ve kterých probíhá geotechnický a záchranný archeologický výzkum.

Ten na základě doporučení Archeologického

ústavu Akademie věd ČR provádí společnost

Archaia, která bude dokumentovat nálezy

během jednotlivých sond. Průzkum probíhá

také pod dohledem Ing. Aleše Svobody,

odborníka na brněnská podzemí, který pro

městskou část zpracoval plán průzkumných

prací.

Dělníci se 16. října prokopali do zachovalých sklepení bývalého Německého domu.

Nyní se dá obtížně procházet několika místnostmi, zhruba ze dvou třetin jsou zasypané

sutí. Při bourání Německého domu v roce

1945 byly klenby některých sklepů úmyslně

proraženy a byla do nich sypána suť z domu,

aby se vyplnily.

„V současné době známe výsledky prvních

čtyř sond z plánovaných devíti. Až budeme

mít výsledky kompletní, rozhodneme spolu

s odborníky o dalším postupu. Pro bezpečnou realizaci parku bude klíčový posudek

statika,“ shrnul průběžné výsledky průzkumu

Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské

části Brno-střed.

Průzkum bude pokračovat i v následujících

měsících, termín ukončení prací je plánován

na polovinu března 2021. Poté by měla být

zahájena kompletní rekonstrukce parku na

Moravském náměstí podle vítězného návrhu

architektonické kanceláře Consequence forma. Projekt rekonstrukce parku má aktuálně

vydáno územní rozhodnutí a připravuje se

stavební povolení.

„Můžeme předpokládat, že podzemí vydá

velkou část suterénu Německého domu. Suť,

kterou byly sklepy zasypávány, kuželovitě

zaplnila prostor sklepa, nerozšířila se však

do boků. Podle prvních posouzení se zdá,

že klenby jsou v dobrém stavu,“ upřesnil

Ing. Aleš Svoboda.

Německý dům

Stavba Německého domu, Němci nazývaného Deutsches Haus, probíhala v letech

1888 až 1891 a na dnešním Moravském

náměstí stál do roku 1945. Byl postaven v historizujícím stylu podle návrhu berlínských

architektů Hermanna Endeho a Wilhelma

Böckmanna. Budova sloužila jako spolkový

dům podobně jako český Besední dům. Byla

střediskem brněnských Němců, konaly se

zde výstavy, koncerty, plesy, oslavy, byla zde

mimo jiné knihovna a kavárna. Dominantou

Německého domu byl velký slavnostní sál

pro téměř 2000 hostů.

V době druhé světové války sloužila budova výhradně činnosti nacistických organizací,

NSDAP, Hitlerjugend a dalším, zejména důstojnickým klubům, což způsobilo, že se dům

stal v očích českých Brňanů symbolem nacistické okupace. V bojích o Brno v dubnu 1945

byl silně poškozen dělostřelbou a zničen

požárem. Před troskami Německého domu

byli v dubnu a květnu 1945 pohřbíváni rudoarmějci, kteří padli v bojích v ulicích Brna.

Jejich hroby byly v zimě roku 1946 exhumovány a ostatky mrtvých převezeny na tehdy

nové Čestné pohřebiště na ústředním hřbitově v Brně.

8 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2020

(kad)

POZOR NA DOPRAVNÍ

OMEZENÍ

V ulicích Křížkovského a Zedníkova probíhá

rekonstrukce kanalizace a vodovodu, která

omezuje osobní i hromadnou dopravu.

Konec prací je naplánován na 30. června

2021.

Od listopadu došlo k částečné uzavírce

místní komunikace ulice Křížkovského v úseku od křižovatky s ulicí Veletržní po křižovatku

s ulicí Poříčí. V rámci etapy I se jedná o pravý

jízdní pruh ve směru na Hlinky. Úplná uzavírka

se týká místní komunikace v ulici Zedníkova

v úseku křižovatky s ulicí Křížkovského. Ulicemi Křížkovského – Bauerova – Poříčí – Křížová – Mendlovo náměstí – Hlinky – Křížkovského je vedena objízdná trasa ve směru

na Hlinky. V tomto směru platí stejná objízdná

trasa i pro spoje městské hromadné dopravy.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu je rozdělena do více etap.

Více informací o aktuálních uzavírkách

najdete na www.kopemezabrno.cz. Informace o dopravě a parkování se dozvíte na webu

společnosti Brněnské komunikace na adrese

www.bkom.cz. Aktuality k provozu městské

hromadné dopravy najdete na www.dpmb.cz.

Kateřina Kubíková

JEDLIČKY V KVĚTINÁČI

Projekt živých vánočních stromků má

v Brně už více jak dvacetiletou tradici. Vede

jej organizace Rezekvítek a jedličky pochází od Lesů města Brna.

Kromě dobročinných obchodů Nadace

Veronica koupíte stromky i na řadě dalších

míst v Brně. „Se všemi partnery jsme domluveni, že budou v případě prodloužení vládních opatření fungovat jako výdejní okénka.

Na Rezekvítku si budete moci jedličku zarezervovat v e-shopu,“ uvedla ředitelka Rezekvítku Tereza Žižková. Aktuální informace

naleznete na www.rezekvitek.cz. Jedličky

jsou vysoké kolem 40 centimetrů, pocházejí

z místního přírodě blízkého hospodaření.

Majitelé jedliček dostanou ke každé návod,

jak o ni během zimy a Vánoc pečovat. V dubnu 2021 bude možnost zasadit zakoupený

stromek na společné výsadbě v lesní školce

pod Babím lomem. Prodejní místa:

G Rezekvítek: Štolcova 14, Brno-Černovice,

G Veronica: Palackého třída 25, Pekařská 38,

G Lesy města Brna: Komínská 32, Křížkovského 247/9, Lesní školky pod Babím lomem,

G Lipka: Lipová 20, Rozmarýnová 6, Soběšice 97,

G Informační centrum YMCA Brno: Kounicova 3,

G EkoCentrum Brno: Písečník 94, Brno-Lesná.

Mgr. Petra Pakostová