Informujeme

OČI BRNA: BARBORA

MARKÉTA ELIÁŠOVÁ

Cyklus Oči Brna v Moravské zemské

knihovně představí další ze zajímavých

osobností, spisovatelku, překladatelku,

cestovatelku, novinářku a fotografku Barboru Markétu Eliášovou.

Se životem ženy, která začátkem minulého

století několikrát objela svět a na základě

svých zkušeností zaznamenala mnohá autentická svědectví ve svých reportážích, v denících i na fotografiích, se mohou návštěvníci

výstavy nazvané Cesty do země květů seznámit do 15. února.

Barbora Markéta Eliášová (2. 11. 1874 – 27. 4.

1957) se narodila v malé moravské vesničce

Jiříkovice u Brna, dobový tisk ji označuje jako

první českou cestovatelku kolem světa. „Eliášová vstoupila do života se stigmatem

nemanželského dítěte, brzy osiřela a dětství

prožila u pěstounů jako obecní sirotek. Nejprve žila u svých příbuzných, později ji obec

ve snaze ušetřit předala statkáři Jiřímu Liškutinovi, který byl ochoten se jí ujmout za

nižší finanční podporu,“ uvedla historička

Martina Krajíčková, kurátorka z Muzea Brněnska. Talentované dívky si všimnul místní učitel

MÓDA 2.1

a umožnil jí studium cizích jazyků, jejichž

výukou se později i živila.

Pro cestování ji nadchnul zkušený dobrodruh a rozhodnutí zpečetila snaha zotavit se

po náhlém úmrtí několika blízkých. Z jejích

výprav vznikla řada knih cestopisných reportáží, které jsou cenné nejen způsobem vypravování, sledujícím zážitky z putování a přibližujícím setkávání se s jinými kulturami.

Například zážitky z Japonska jsou psané

nikoliv z pohledu pozorovatele, ale z perspektivy člověka, který sdílí život s místní

komunitou. „Je jednou z prvních žen, které

své cesty financovaly z vlastních prostředků

a cestovaly bez mužského doprovodu. Je

také schopna přinést jiný pohled na realitu,

než v té době nabízeli mužští kolegové- cestovatelé,“ řekla Romana Macháčková, druhá

z kurátorek. B. M. Eliášová byla také autorkou

beletristických knih pro mládež, jedné divadelní hry, učebnic angličtiny a řady překladů.

Součástí výstavy jsou i doprovodné akce

a mimořádně i katalog.

Více na www.mzk.cz.

Mgr. Jana Lokajová

Oblečení vnímáme jako základní potřebu, ale i jako luxusní zboží. Kde je ale

hranice? Na tuto aktuální otázku reaguje výstava v Urban centru na Mečové 5.

Výstava popisuje současnou situaci

v kontextu zrychlování ve světě oděvního

průmyslu a následné spotřeby v závislosti na problémech s tím spojených,

dopad na přírodu, pracovní podmínky

a jiné. Dále se věnuje geografickému

rozmístění textilního průmyslu a tomu,

jak celý proces ovlivňují nové technologie. Koncepce výstavy tak otevírá otázky,

zda a jestli bychom neměli zpomalit

nejen ve světě oděvní, ale i jiné masové

výroby, či jak k danému tématu přistupovat z hlediska spotřebitele.

Výstavu centrum pořádá ve spolupráci

s organizací NaZemi, která připravila na

8. ledna od 9.00 do 11.00 hodin workshop o různých přístupech ke spotřebě

oblečení.

Výstava končí 10. ledna, více o ní na

www.nazemi.cz.

(mav)

BRNO OCENILO SPORTOVCE

Ceny pro nejlepší brněnské sportovce byly

vyhlášeny 12. prosince 2019. Titul sportovce Brna pošesté v řadě získal lezec Adam

Ondra.

Druhé místo Akademie brněnského sportu

přiřkla brokovému střelci na trap Janu Liptá-

kovi a třetí dráhovému cyklistovi Tomáši Bábkovi. Dalšími v pořadí byli Jakub Tomeček,

Vendula Frintová nebo Martin Zaťovič. Adam

Ondra stanul v čele brněnských sportovců

pošesté za sebou, dlouhodobě patří k nejlepším lezcům světa. Letos oslavil tituly mistra

světa i mistra Evropy v lezení na obtížnost.

Oceněny byly také sportovní kolektivy a sportovní akce loňského roku. Do sportovní síně

slávy byly uvedeny slavné brněnské sportovní osobnosti Vladimír Malý, Jiří Pokorný

a Milan Puzrla.

Střelci Komety Brno zabodovali mezi sportovními kolektivy, kde obsadili první místo.

Mezi nejlepšími týmy je následovali hokejisté

Komety Brno a dráhoví cyklisté sprinteři Dukly

Brno. Nejlepším mládežnickým kolektivem

se stal Kanoe klub Spoj Brno, na druhém místě stanul klub SK Draci Brno a na třetím AK

Olymp Brno.

Sportovními akcemi roku byly vyhlášeny

v tomto pořadí MotoGP, extraligová utkání

hokejové Komety Brno a největší běžecký

závod na Jižní Moravě ČSOB Vokolo priglu

2019. Nejlepšími mladými sportovci do dvaceti let jsou v pořadí první kanoistka Gabriela

Satková, dále hokejista Stanislav Svozil a třetí

je střelkyně Zina Hrdličková. Nejlepším veteránským sportovcem nad padesát let se stal

plavec Rudolf Šmerda. Nejlepším handicapovaným sportovcem roku byl vyhlášený

(mav) ■

cyklista Ivo Koblasa.

Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2020 | 9