Kultura

O PRINCEZNĚ SÁVITRÍ

V Klubu Leitnerova čeká na děti tradiční

nedělní pohádka 24. dubna od 15.00 hodin.

Příběh princezny Sávitrí vychází ze staroindické báje z Mahábháraty. Princezna Sávitrí

se vydává vysvobodit svého muže ze zajetí

smrti za doprovodu originální hudby i scénografie, která je pro Divadlo Líšeň typická.

Pohádku ocení i dospělí, a to především

díky působivému provedení stínového divadla na velkém plátně. Pohádka je vhodná pro

děti od čtyř let, ale díky netradiční vizuální

stránce si ji jistě užijí i mladší sourozenci.

Působivé zpracování pak vtáhne do děje

nejen dětského diváka, ale i rodiče.

Kromě nedělní pohádky u nás Divadlo

Líšeň zahraje ještě na závěr měsíce, 28. dubna, a to pro změnu výhradně pro dospělé,

představení Hygiena krve. Hra o hodnotě lidského života inspirovaná svědectvími přeživších holocaust, dobovými dokumenty, projevy nacistických vůdců i texty neonacistické

scény. Po představení bude následovat beseda v naší kavárně. Vstupenky na obě akce

můžete koupit tradičně na našem webu:

Tomáš Pokorný 

www.leitnerka.cz.

Foto: Pavla Dombrovská

POCTA MENDELOVI

Moravské zemské muzeum vydalo v souvislosti s blížícím se dvoustým výročím

narození Gregora Johanna Mendela dvě

zajímavé publikace.

První z nich je kuchařská kniha nazvaná

Kuchařka pro Mendela. V archivech se totiž

dochovala ve své době slavná kuchařská

kniha paní Luisy Ondráčkové, která vařila

v klášteře na Starém Brně i v časech G. J.

Mendela. Nové vydání kuchařské knihy Luisy

Ondráčkové je doplněno poutavými originálními kresbami brněnské výtvarnice Venduly Chalánkové.

Druhou publikací je Iconographia Mendeliana II. Život a dílo G. J. Mendela v obrazech

a dokumentech. V roce 1965 bylo otevřeno

Mendelianum Moravského zemského muzea

a při této příležitosti byla vydána jedna

z prvních publikací pod názvem Iconographia

Mendeliana. Výjimečnost tehdejší publikace

spočívala v šíři a hloubce zpracování a lze

bez přehánění konstatovat, že podobně

obsáhlý a ucelený tisk před tím a ani dlouho

po tom nevznikl. „S blížícím se dvoustým výročím Mendelova narození jsme se proto rozhodli nově přepracovat a rozšířit koncept

této dnes již nedostupné publikace o výběr

informací a odkazů na nejdůležitější práce

publikovaných v časopise Folia Mendeliana

a nabídnout ji dnešní generaci zájemců

o Mendela. Rádi bychom tak všem pootevřeli

dveře do světa, který byl Mendelovi důvěrně

blízký a seznámili je s důležitými zdroji našich

vědomostí o něm,“ vysvětlil vedoucí centra

Mendelianum Moravského zemského muzea

Jiří Sekerák. Česká verze publikace již vyšla,

anglická přepracovaná verze vyjde ještě

v první polovině letošního roku. (mav) 

FLAMENCO JE TU

Flamenco pro všechny se koná k příležitosti

oslavy Mezinárodního dne tance. Letošní

šestý ročník se uskuteční 30. dubna na

Moravském náměstí před Moravskou galerií od 14.30 hodin.

Program letošního ročníku bude rozdělen

do dvou bloků. Téměř tradičně bude program

zahájen vystoupením organizátorů, kteří

zatančí v rytmu por tangos. V prvním bloku

se představí flamencové akademie a sóloví

tanečníci z Čech a Slovenska. Mezi účinkujícími budou také děti, tanečníci s hendikepem a snad i senioři, kteří program obohatí

o další taneční styly. V druhém bloku se můžete těšit na poloprofesionální a profesionální

flamencové tanečníky a hudebníky.

Součástí programu budou i dva taneční

workshopy pro všechny přítomné, na kterých

si mohou flamenco a romské tance vyzkoušet

i úplní začátečníci. A proč tančit? Slovy Hanky

Zubákové, tanečnice a lektorky z Kolína:

„Pojďme tančit životem – je jedno jak, jedno kdy a s kým, důležité je jen tančit tak, jak

si to přeje vaše tělo a vaše duše, protože

v tomto propojení naleznete celý vesmír.“

Jana JaníčkováZpravodaj městské části Brno-střed | duben 2022 | 25