Informace z radnice

Park na Moravském náměstí se kompletně

promění podle autorského díla CONSEQUENCE FORMA architects, na kterém se

podílela krajinářská architektka Klára Zahradníčková, arborista David Hora, zahradník

Ondřej Fous a dalších 50 odborníků. Zmizí

asfaltové chodníky, uprostřed vznikne centrální plocha s vodním prvkem a mlžnými tryskami, kterou doplní zklidněná okružní promenáda. V severní části přibude kavárna

s terasou, park oživí originální dětské prvky

od umělce Richarda Loskota. Původní návrh

jsme společně s architekty výrazně zdokonalili

a doplnili o řadu nových technologií modrozelené infrastruktury a postupů nutných při

stávajících změnách klimatu, jako jsou výsadba podporující biodiverzitu, periodicky zaplavované záhony, zlepšení kořenových systémů

stávajících stromů, využití dešťové vody jako

zálivky a její následné vsakovaní do země.

Dosadíme mnoho nových stromů, keřů a květinových záhonů. Park bude použitými postupy a technologiemi v České republice jedinečný.

Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS)

starosta městské části Brno-střed 

Vizualizace:

CONSEQUENCE FORMA architects

Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2022 | 5