Volný čas

BATOLATA, HÝBEJTE SE

Zacvičit si s batolaty mohou maminky ve

Volnočasovém centru na Vojtově, odrostlejší děti mohou přijít na čarodějný rej do

Björnsonova sadu.

Cvičení s pohádkovými příběhy Batolata,

hýbejte se! je určeno pro rodiče s dětmi od

18 měsíců do tří let. Koná se každé pondělí

od 25. dubna do 27. června v 9.30 hodin na

Vojtově 7. Cvičení vychází z principů cirkomotoriky doprovázené muzikoterapeutickými nástroji.

Díky tomu si děti lépe osvojí základní pohybové principy: chůzi, běh, skok, sbalení se

do klubíčka, zpevnění, uvolnění a podobně.

Vnímají hudbu a děj, podporují vzájemnou

harmonii s rodičem. Každá lekce provází jedním pohádkovým příběhem. Cvičení vede

Juliána Vališková, která je divadelní lektorkou,

režisérkou, pohybářkou a zakladatelkou

divadla DIP.

Přihlášky a platby je třeba provést do

20. dubna na recepci centra, více informací lze získat na e-mailové adrese:

recepce@kaveeska.cz a telefonním čísle:

775 857 959.

POZVÁNÍ K CIMBÁLU

I DO SVĚTA

Volnočasové centrum na Vojtově 7 připravilo další cestovatelskou přednášku a oblíbené posezení u cimbálu.

Posezení u cimbálu se sólisty BROLNu

se bude konat 8. dubna od 18.30 do

21.30 hodin ve společenském sále radnice městské části Brno-střed na Dominikánské 2. Vstupenky budou v prodeji

4. dubna od 14.00 hodin na recepci Centra volného času Botanka na Botanické

13, zbylé vstupenky pak budou k dispozici na místě. Více informací získáte na

telefonním čísle: 725 871 752.

Do vzdálené Číny se mohou návštěvníci

vydat 20. dubna od 16.00 hodin, kdy se

bude konat další cestovatelská přednáška

z cyklu Vojtova zve do světa. Zemi velkých

možností i rizik přiblíží na Vojtově 7 Eva

Žondrová, vstup na akci je zdarma. O dalších programech, které jsou ve Volnočasovém centru na Vojtově připraveny pro

děti, rodiny i seniory, se můžete dozvědět

na webu: www.kaveeska.cz.

Šárka Jelínková

Šárka Jelínková

JEŽIBABÍ SLET

Zábavné odpoledne uprostřed parku pro

malé ježibaby, čaroděje a jinou havěť

nazvané Ježibabí slet a čarodějný rej čeká

na všechny, kteří přijdou 30. dubna od

15.00 do 18.00 hodin do Björnsonova sadu.

Užijí si zde různé čarovné atrakce, hopsání,

soutěžení, výtvarnou dílničku, divadelní představení, a navíc módní přehlídku aktivních

seniorek sdružení Sabba. Vstup je zdarma,

můžete si s sebou též přinést vlastní buřtíky,

k dispozici bude ohniště a napichovátka

k jejich opečení. V případě velmi špatného

počasí se akce neuskuteční. Aktuální informace sledujte na: www.kaveeska.cz.

Šárka JelínkováCVIČENÍ PRO

MAMINKY A DĚTI

Cvičení pro maminky s dětmi je oblíbená

aktivita, kterou Centrum volného času

Botanka na Botanické 13 připravuje od svého založení.

Miminka a batolata se zde seznamují s edukačními prvky, pomůckami pro rozvoj koordinace, procvičují jemnou motoriku a smyslové vnímání. Děti si během lekcí osvojí

pohybové dovednosti, potrénují rovnováhu

i akrobacii a prohloubí vzájemnou důvěru

s rodičem. Každou lekci provází zpívání, říkanky a hudba. Tyto lekce jsou nyní v běhu, ale

od září budeme znovu otevírat desetitýdenní

blok, lekci je možné si vyzkoušet zdarma.

Dále zveme na seminář, na kterém 23. dubna fyzioterapeutka Mgr. Andrea Korandová

seznámí s problematikou diastázy (rozestupu)

břišních svalů. Ženy se dozví komplexní informace, vyzkouší si, jak se samy vyšetřit, jak

působit preventivně proti jejímu vzniku, případně jaké cviky jsou při již vzniklé diastáze

vhodné a na co si naopak dávat pozor. Seminář mohou navštívit i těhotné ženy a maminky

krátce po porodu. Seminář se bude konat

v malé skupině do šesti účastnic, přihlásit se

je nutné předem na webu: www.botanka.cz.

Olga Chladilová

20 | Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2022