Volný čas

BRNO ŠPRTEC OPEN SE POVEDL

Pod záštitou a osobním dohledem historika

Orla a držitele Ceny města Brna za zásluhy

o svobodu a demokracii Božetěcha Kostelky se 30. září uskutečnil druhý ročník

Brno Šprtec Open.

Tato akce byla již loni zařazena do projektu

Brněnský rok sportu, který připomíná významná sportovní výročí a jubilea zasloužilých sportovních osobností. V loňském roce se konala

přesně v den 110. výročí založení Orla a letos

to bylo přesně v den 79. výročí popravy náčelníka Československého Orla MUDr. Vojtěcha

Jílka v Kounicových kolejích.

„Nechceme si přivlastňovat šprtec, stolní

hokej, jako ryze orelský sport, ale hrál se hojně v našich orelských klubovnách a i v současné době ho na mezinárodní úrovni hrají

třeba orli v Bohunicích. Proto jsem rád, že si

jím děti i dospělí připomenuli tragický osud

významného orelského sportovce Vojtěcha

Jílka, kterému orelské vedení předával v roce

1936 můj táta Bedřich,“ usmíval se Božetěch

Kostelka při oceňování jednotlivých vítězů.

Mezi úspěšné účastníky akce patřili také

moderátor Českého rozhlasu Brno Borek

Kapitančik a mistr světa v kolové Miroslav Kratochvíl. Více na www.brnenskyroksportu.cz

Vladimír Koudelka

PŘÍHRANIČNÍ SLAVNOSTI

Poslední zářijový den se v náhradním termínu uskutečnily XV. Příhraniční slavnosti

městských částí Brno-střed, Královo Pole

a Žabovřesky.

V úvodu jsme si po hymně České republiky

zpívané celým parkem připomenuli při tiché

oslavě lidské statečnosti umučené a popravené, po nichž jsou pojmenovány ulice Brna,

a další události i následky druhé světové války

v našem městě, a to včetně 75. výročí násilného vyhnání německých obyvatel a komunistických perzekucí po roce 1948.

Brněnský děkan Václav Slouk připomenul

společně s moderátorkou Barborou Černoškovou rok 1950, ve kterém komunistická

moc uspořádala soudní procesy s nejznámějšími představiteli řádů a s náboženskou

inteligencí, aby následně jednotlivé kláštery

přepadla a bez jediného právního podkladu

je zrušila. Jejich příslušníci byli pozavíráni

a majetek klášterů rozebrán. Jako dobový

kontrapunkt byl v této souvislosti zmíněn

nový brněnský kostel Marie Restituty a Big

band Konzervatoře Brno zahrál světoznámou skladbu brněnského skladatele Jana

Kunce Christus vincit.

V další hudební části, která inkriminované

roky dokladuje, jsme při koncertu Nebe plné

hvězd vzdali také hold Orchestru Gustava

Broma a Evě Pilarové. Dvacet žlutých růží

s nápisem Evo, děkujeme a dvacet červených

růží s nápisem Karle, děkujeme pak položili

členové rodiny Evy Pilarové a Karla Gotta

k lípě, kterou ještě loni paní Pilarová sázela.

Rodině Karla Gotta byly také předány kondolenční knihy, které měla za Brno předat

paní Gottové paní Pilarová. K tomu zazněla

nejznámější skladba Karla Gotta a Evy Pilarové Dotýkat se hvězd. K předání jsme zvolili

právě předvečer prvního výročí úmrtí mistra

Karla Gotta a jsem rád, že to kvitovali nejen

vystupující umělečtí souputníci obou pěveckých velikánů, ale i několik stovek Brňanů

v parku. Více na www.nebeplnehvezd.net

Vladimír Koudelka

Správné odpovědi na otázky ze stran

10 a 11: 1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6c, 7b, 8a, 9a,

10a, 11c, 12b.

Zpravodaj městské části Brno-střed | listopad 2020 | 23