Volný čas

HVĚZDÁRNA JE 3D

Na Hvězdárně a planetáriu Brno se letos

v říjnu rozsvítí největší 3D planetárium ve

střední Evropě.

Nová instalace nabídne vpravdě nevšední divácký prožitek. Víc, než kdykoliv předtím, budete obklopeni kosmickým prostorem. V zásadě jde hned o dva projekční

systémy spojené do jednoho multifunkčního celku. Ten první pokryje obrazem celou

kopuli – nově však ve vyšším rozlišení téměř

25 milionů pixelů až 120krát za sekundu.

Ve druhém případě si návštěvníci na sadí speciální brýle vybavené filtry s teku-

tými krystaly. Ty v dokonalé synchronizaci

s projektory střídavě zakryjí pravé nebo

levé oko. V lidském mozku se ale oba vjemy

spojí a vytvoří 3D efekt. Podobně velké 3D

planetárium nenajdete ani v České republice, ani v Polsku, Rakousku nebo Slovensku. Jediné srovnatelné je v německém

Hamburku. Celkové náklady na tuto unikátní

investici dosahují 50 milionů korun – kromě

datových projektorů, počítačů a speciálního

softwaru se diváci dočkají i nových sedadel,

úprav ve vstupní hale Hvězdárny a planetária Brno nebo v přilehlém okolí parku Kraví

VÁLEČNÝM

CHIRURGEM

V JIŽNÍM SÚDÁNU

KUK DO SVĚTA

MENŠÍHO

NEŽ ATOM

Univerzitní kino Scala představí 17. října

od 20.30 hodin v cyklu Diáky přednášku

Africká zima.

Cyklus se zaměřuje hlavně na cestovatele,

u kterých se dá použít slovo netradiční, ať už

způsobem cesty nebo destinací. Tomáš

Šebek je netradiční i mezi těmito netradičními

cestovateli. Necestuje totiž za zábavou, ale

za prací. Do svého blogu nezapisuje dosažená místa, zajímavosti a zážitky, ale pacienty

a operace. Tomáš Šebek je lékař bez hranic.

Běžně je možné ho najít v Nemocnici Na

Františku v Praze, kde se jako chirurg specializuje na operace břišní dutiny. Od roku

2011 však pravidelně vyjíždí s humanitární

organizací Lékaři bez hranic do míst, kde má

tato organizace své mise a projekty. Dvakrát

s nimi pomáhal pacientům na Haiti, dvakrát

v Afghánistánu, naposledy v Jižním Súdánu.

O této poslední cestě bude vyprávět a promítat ve své přednášce Africká zima.

Navštivte novou dočasnou výstavu ve

VIDA! science centru na brněnském výstavišti, otevřena je do 1. března.

Vydejte se na dobrodružnou výpravu ze

světa viditelného pouhým okem až k částicím menším než atom.

Seznámíte se s výzkumy a přístroji předního vědeckého pracoviště. Zjistíte víc

o elektronových mikroskopech, svařování

laserem nebo pozorování chlazených levitujících nanočástic. Na vlastní oči si prohlédnete první stolní elektronový mikroskop, který

oslnil i porotu světové výstavy EXPO 1958

v Bruselu, kde získal zlatou medaili. Objevíte,

jaké miniaturní motivy skrývá hologram

a pomocí vizualizačního programu si v reálném čase prohlédnete elektrickou činnost

vlastního srdce.

Výstavu připravil Ústav přístrojové techniky

Akademie věd České republiky.

Eva Petláková

hory. Na co se v novém digitáriu můžete

těšit? Připraveno je představení Hvězdný

cirkus 3D, ve kterém se dozvíte, jak uvnitř

hvězd vznikají jednotlivé chemické prvky.

Zažijete explozi supernovy a také se podíváte na zrození Sluneční soustavy i života

na Zemi. A až příště pozvednete své oči k

noční obloze, už budete vědět, odkud se

vzaly vaše atomy. My všichni totiž pocházíme z hvězd.

Pro menší děti je určeno představení

Tajemství gravitace, ve kterém se dvanáctiletý učeň kouzelnické školy mnohem více

zajímá o tajemství vesmíru než o magická

kouzla.

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D.

NOC VĚDCŮ

VE SKLENÍCÍCH

Ema Zezulová

Botanická zahrada PřF MU na Kotlářská 2

zve v pátek 5. října od 18.00 do 22.00 hodin

na Noc vědců.

Skleníky budou po dobu akce celé krásně osvětlené a za zvuků pralesa mohou

návštěvníci strávit příjemné večerní hodiny

v prostředí tropického nebo subtropického

pralesa. K dispozici budou nejen jmenovky

u rostlin, ale i psané a mluvící panely

s odborným výkladem, případně i odborná

průvodkyně, která bude zodpovídat individuální dotazy. Součástí programu budou

také stanoviště s poutavým programem,

které návštěvníky potěší a poučí. Těšit se

mohou třeba na dokumentární film o třídění

odpadů nebo prezentaci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na téma 100 let české vědy, která přiblíží

historii rostlinolékařství v České republice.

K poslechu zahraje cikánsko-maďarské

rytmy hudební skupina Hazafele.

Vchod do skleníků je přes areál Přírodovědecké fakulty, vstup zdarma.

Mgr. Magdaléna Chytrá

Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2018 | 23