Kultura

ČTENÁŘE POTĚŠÍ UHERSKÝ MĚSÍC

Už po jednadvacáté zaplaví červencové

Brno literatura. Celý měsíc bude patřit spisovatelkám a spisovatelům, startuje totiž

největší středoevropský literární festival

Měsíc autorského čtení. Jeho čestnými hosty

budou v letošním roce literáti z Maďarska,

kterých dorazí celkem 31.

Červenec je v Brně neodmyslitelně spjatý

s literaturou. Nejinak tomu bude i letos, kdy

všechny prostory Divadla Husa na provázku

opanují ti nejzajímavější spisovatelé z Česka

a spolu s nimi autoři z Maďarska, země, na kterou se letos pozornost festivalu a jeho diváků

zaměřuje především. „Maďarsko byl černý

kůň našich úvah už dlouho, je to konečně

někdejší jižní soused, země nám blízká, byť

jazykově často až exoticky nesrozumitelná.

Nakonec se podařilo přesvědčit nejlepší z nejlepších a do Brna dorazí opravdové špičky

maďarské literatury, skoro bych řekl, že takovou přehlídku maďarské literatury, jaká bude

letos na Moravě, neměli dlouho ani v samotném Maďarsku,“ vysvětlil letošní volbu čestného hosta ředitel festivalu Pavel Řehořík z pořádajícího nakladatelství Větrné mlýny.

Už tradičně festival brněnským divákům

nabídne dvě programové linie. Domácí, ve které se představí špičková jména současné české literatury. Stejně jako v minulosti slibují pořadatelé, že se v rámci festivalu představí

osvědčená jména, klasikové současné české

literatury, stejně tak ale také vycházející hvězdy,

které třeba právě v posledním roce zaznamenaly úspěch u čtenářů, kritiky, získaly některou

z prestižních literárních cen.

Domácí čtení začíná denně od 19.00 hodin

ve velkém sále Divadla Husa na provázku.

Na stejném místě, jen o hodinu a půl později,

začíná linie věnovaná čestnému hostu festivalu,

spisovatelům z Maďarska. „Platí, stejně jako

tomu bylo v minulosti, že všechna čtení

i následné debaty jsou tlumočeny do češtiny,

takže se diváci nemusejí bát, že se ztratí

v maďarštině, určitě budou rozumět. I když

samozřejmě platí, že kdo by se chtěl v maďarštině zdokonalit nebo s ní začít, není nic vhodnějšího, než letní červencové večery na Provázku,“ popsal nadcházející literární svátek

Řehořík.

Maďarská literatura má v Česku dobré jméno, kvalitní překladatele a dobré zázemí na

zdejších univerzitách, toho všeho chce Měsíc

autorského čtení využít. Přivést do Brna 31 autorů znamená především kvalitní dramaturgii,

tedy vybrat ty opravdu nejlepší. O to se stará

tým složený z hungaristů a literárních vědců

z Maďarska, kteří zvažují jednotlivé nominace

autorů. Na úplném počátku je jich zhruba stovka, zužováním výběru se dojde k výslednému

počtu jedenatřiceti autorů, kteří navštíví Měsíc

autorského čtení. „Je to velké dilema, ale snažíme se, aby výběr co nejvíce odrážel právě

danou literaturu, v letošním roce tu maďarskou.

Chceme autory románů, poezie, zástupce

mladší generace, stejně jako té starší. Po měsíci na festivalu by divák, v ideálním případě,

měl mít základní přehled o maďarské literatuře,“ uvedl Řehořík.

Dlouhodobou ambicí a předností festivalu

Měsíc autorského čtení je představovat literaturu v širším celku, aby nebyla jen pro odborníky a literární vědce, ale zpřístupňovat ji co

nejširší čtenářské veřejnosti. Autorská čtení,

jak hlásá festival už několik let, nenahrazují literaturu a především čtení, ale snaží se napomáhat v orientaci v ní a dodávat chuť k tomu,

aby třeba návštěvník po večeru stráveném na

autorském čtení přišel domů a k literatuře se

vrátil, teď už sám, tedy přesněji sám s knihou.

„Podporování čtení a zájmu o literaturu je jed-

nou z našich hlavních ambicí, myslíme si totiž,

že literatura je ve své podstatě nenahraditelná

jako médium. Zážitek z literatury nenahradí

televize ani film, číst je jen trošku pracnější,“

dodal Řehořík.

Nad Měsícem autorského čtení v letošním

roce, stejně jako nad mnoha dalšími kulturními

či sportovními akcemi, visela pomyslná hrozba

zrušení. Pořadatelé však pro všechny případy

mají připravena také záložní řešení, která počítají například i s využitím on-line streamů. Ve

hře je i to, že by večery probíhaly pouze s českými autory a ti maďarští by se připojovali do

prostor divadla ze svých domácností, pracoven. Organizátoři pochopitelně budou respektovat zdravotní nařízení i doporučení, včetně

případných odstupů v hledišti, omezené kapacity a podobně.

Měsíc autorského čtení je o atmosféře,

plném sále milovníků literatury, kteří napjatě

poslouchají předčítajícího, kterým není herec

nebo zkušený recitátor, ale spisovatel. Letní

literární maraton pod zkratkou MAČ už se stal

brněnským fenoménem. Letos v létě možná

nebude možné cestovat tak, jak jsme na to

byli zvyklí v minulosti, naštěstí díky příběhům

v knihách můžeme cestovat kdykoliv, naše fantazie nezná hranice.

Více informací o festivalu Měsíc autorského

čtení najdete na www.autorskecteni.cz.

Renata Obadálková ■

Foto: David Konečný

LEITNERKA

SE PROBOUZÍ

Po koronavirovém jarním spánku se začíná

rýsovat program nejen na červen, ale také

na prázdniny.

Díky příznivějším podmínkám si tým klubu

Leitnerova dovoluje pozvat všechny místní

i zvědavce jak do svých vnitřních prostor, tak

zejména na svou zahrádku ve stínu vzrostlých

listnáčů. A protože klub nemohl od března

nabídnout připravenou dramaturgii v sále,

tak chystáme venkovní letní program.

Návštěvníky čeká divadlo pro malé i velké,

hudební linka nabídne novinky z místní folkové a etno-scény a pro aktivní návštěvníky

máme jógový workshop pod širým nebem.

Kulturní nabídku samozřejmě bude doplňovat

ta kavárenská. Více informací naleznete brzy

na facebookové stránce a webu klubu

www.leitnerka.cz. Těšíme se na vás a spolu

to zvládneme.

Monica Toufarová

Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2020 | 27