Informujeme

KNIHOVNA, TO JE OSTROV LIDSKOSTI

Veřejná knihovna města Brna, tak se při

svém založení dne 1. února 1921 jmenovala

naše dnešní stoletá Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Po celou dobu své existence je knihovna

neodmyslitelně spjata s kulturní identitou města a životem jeho obyvatel. Během sta let zanechala mnoho otisků ve tváři města, řada z nich

je již dávno zapomenuta, přesto bez každé

sebemenší knihovny a lidí v ní by nevyrostla

moderní instituce, která je dnes druhou největší městskou knihovnou v České republice.

Od počátku působení tepe její srdce přímo

v centru města, byť se umístění postupně měnilo ze skromných dvou místností na Veveří přes

Rašínovu, Solniční až po její dnešní noblesní

sídlo ve Schrattenbachově paláci na Kobližné

4, a také vzdělávací In-centrum v Kleinově

paláci na náměstí Svobody 15.

Přímo na území dnešní městské části Brno-střed existovalo či existuje přes čtyřicet

míst spojených s knihovnou a jejím prvním

knihovníkem a ředitelem Jiřím Mahenem. Po

všech místech, zdokumentovaných na mapě

Brna a provázených dobovými i současnými

fotografiemi, se budete moci projít prostřednictvím výstavy Sto let – sto otisků KJM v Brně,

která bude postupně umístěna v Urban centru,

ústřední knihovně a na pobočkách. Jediné, co

nyní nemůžeme s určitostí říci, je, kdy to, v závislosti na vládních opatřeních, bude možné.

Místem, kde vás v procházce knihovnou

nic nezastaví, bude virtuální prohlídka ústřední knihovny na Kobližné 4 a Mahenova památníku na Mahenově 8. Než budete opět moci

vychutnávat osobně příjemnou a neopakovatelnou atmosféru, můžete s námi od února

brouzdat sály a pocvičit znalosti na kvízových

otázkách.

Přesto se nesmírně těšíme, až naše

knihovny opět ožijí oním nezaměnitelným lidským děním, přátelskými rozhovory, studijním

soustředěním či smíchem dětí. Tím spíše, že

na vás čekají dvě krásné novinky.

Zcela nová knihovna na Vojtově 7 a renovovaná unikátní pobočka Křižovatka na Křížové 24.

Přes letní období plánujeme také zábavné

putování po našich knihovnách, v programech se budeme s pamětníky procházet

minulostí, ale hlavně představovat budoucnost knihovny.

Knihovnu vždy utvářeli lidé, tedy vy, naši

návštěvníci, a my, kdo se na vás v knihovně

těšíme, knihovníci, ale i další nezbytné profese. Ze vzájemného dialogu pak vyplývá

poznání, co od nás veřejnost očekává, co

potřebuje. Tak jako veškeré dění ve společnosti, tak i knihovnu stále více ovlivňují digitální technologie, komunikace v on-line prostoru, ale i stresující bezbřehost informací.

Věříme, že to bude právě knihovna, která

bude i nadále místem, kde se lidé chtějí

zdržet, budou čerpat nejen znalosti, ale také

pohodu a klid. Knihovna jako ostrov lidskosti

je onen atribut, který budeme hrdě utvářet

i pro další generace.

Mahenův památník

V krásné prvorepublikové vile sídlí Mahenův památník otevřený v roce 1992. Žil zde

významný brněnský spisovatel, novinář, dramaturg a taky první ředitel brněnské městské knihovny Jiří Mahen (1882–1939), vlastním jménem Antonín Vančura. V roce 2019

byla vilka renovována interiéry zařízenými

v dobovém prvorepublikovém stylu. V útulných prostorách přízemí je půjčovna knih,

v prvním patře se nachází dobová Mahenova pracovna, navržená architektem Vaňkem,

a expozice o jeho životě a tvorbě. Během

celého roku je Mahenův památník živým

místem, pro děti se konají divadelní představení, dospělým nabízí programy věnované například environmentálním tématům,

senioři využívají zejména literární a cestovatelské besedy.

Knihovna na Křížové 24

Knihovna důvěrně nazývaná Křižovatka

je díky svému osudu zcela výjimečná.

V době restrikcí rozpočtu byla odsouzena

10 | Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2021

k zavření, díky vůli nevzdat to jsme nalezli

partnery v Masarykově univerzitě a jejich

studentech a také díky podpoře městské

části Brno-střed mohla být nakonec zachována. Postupně si vydobyla okruh svých

stálých příznivců a návštěvníků, které

obsluhují právě studenti. Z původní nesmělé spolupráce je z naší pobočky dnes

výukové pracoviště pro studenty oboru

knihovnictví.

Knihovna na Vojtově 7

Pobočka byla vybudována v rámci výstavby městských bytových domů a její vznik plně

koresponduje s ideovou myšlenkou architekta vytvořit zde podmínky pro sousedské

společenství a nabídnout služby umožňující

aktivní život obyvatel.

Pobočka je koncipována jako knihovna

rodinného typu s pestrou paletou nabídky.

Dostatečně velké prostory ve svěžích barvách, zároveň vybavené moderními technologiemi, umožní realizaci vzdělávacích i relaxačních pořadů pro dospělé, děti a studenty,

oblíbí si ji jistě i školy z okolí. Lidé budou moci

posedět také na venkovní terase, pobyt rodinám s nejmenšími dětmi zpříjemní Family

point. Zajímavostí je i expozice archeologických nálezů z daného místa.

Pobočka je umístěna v přízemí a má bezbariérový přístup. Je koncipována do dvou

částí, v přízemí oddělení pro dospělé, studovna, přednáškový sál a veřejný internet

a v prvním patře dětské oddělení s hracím

koutkem. Pobočka nabídne svým čtenářům

kvalitní knihovní fond, CD s mluveným slovem, hračky, deskové hry, didaktické

pomůcky a 15 titulů časopisů různorodých

žánrů.

O aktuálním otevření všech provozů

vás budeme informovat na webu

knihovny www.kjm.cz.

Ing. Libuše Nivnická