Kultura

VÝSTAVA PŘIBLIŽUJE

TVORBU PLAKÁTŮ

GLASER VE VEDENÍ

OPERA EUROPA

Ředitel Národního divadla Brno Martin

Glaser byl zvolen do vedení prestižní

organizace Opera Europa.

Na listopadové on-line konferenci

s názvem Přežijí nejschopnější byl na

valném shromáždění zvolen do vedení

organizace Opera Europa ředitel

Národního divadla Brno, Martin Glaser.

Opera Europa je organizace sdružující profesionální operní divadla a operní

festivaly po celé Evropě. V současné

době má více než 200 členů ze 43 zemí.

Její hlavní sídlo je v Bruselu a podléhá

belgickému právu. Vedení tvoří patnáct

vybraných členů, kteří jsou voleni na tři

roky. Hlavním úkolem Opery Europa je

všemi prostředky propagovat operu

jako stále živý a neustále se rozvíjející

žánr.

Mezi její významné aktivity patří pořádání konferencí v členských zemích.

Program konferencí se zaměřuje na rozvoj současných praktických zájmů

hudebních divadel a festivalů, mezi které patří zejména maximalizace příjmů,

výchova a získávání operního publika,

nové technologie, řízení lidských zdrojů,

public relation a marketing, sponzoring

a fundraising a další.

Konference jsou příležitostí pro

všechny členy dvakrát ročně se setkat,

obvykle ve členských městech, ale ta

poslední se samozřejmě odehrávala

on-line. Pod heslem Přežijí nejschopnější nabídla konstruktivní pohled na

vývoj aktuálního dění v divadlech, včetně kritických vynucených změn, které

si vyžádala provozní omezení související s pandemií Covid-19.

Zuzana Žáková Klimplová

Sté výročí narození Jana Rajlicha staršího,

brněnského malíře a grafika, připomíná

Moravská galerie sérií tří výstavních přehlídek.

Výstava v Pražákově paláci je výběrem

z jeho celoživotního díla, umělecké tvorby

a designu. Jan Rajlich proslul převážně svou

plakátovou tvorbou, avšak jeho návrhy zanechaly výraznou stopu také v ulicích města

Brna. Do nedávné doby jsme mohli spatřit

jeho naváděcí systém ve zdravotnickém středisku v Kohoutovicích a nákupním centru Letná v Bystrci. Vytvořil vizuální styl pro Brněnské

výstavní veletrhy, jehož fragment je do současné doby stále dochovaný v podobě světelných neonů v pavilonu Z. V centru Brna se

dodnes nachází Rajlichovo nejvýznamnější

dílo v architektuře, reliéf Slunce – Život a mír,

který vytvořil společně s brněnskou sochař-

kou Sylvou Lacinovou v roce 1961 na průčelí

hotelu International.

Počátkem šedesátých let stál Jan Rajlich

u založení mezinárodní přehlídky grafického

designu Bienále Brno, která se v prostorách

Moravské galerie odehrává každé dva roky

dodnes. Jako úspěšný organizátor dokázal

Jan Rajlich přivést do Brna nejvýznamnější

osobnosti svého oboru té doby. Výstava

v Místodržitelském paláci se věnuje této části

umělcova plodného života a také prezentuje

sto plakátů, které vytvořili grafičtí designéři

a umělci z celého světa k uctění jeho památky.

Galerie vyhlásila také soutěž Rozhýbej Bienále Brno a v disciplíně tvorby plakátů dala

prostor studentům. Ti mají stále příležitost

vytvořit pohyblivý plakát, který je poté ve

výstavě k nahlédnutí přes mobilní aplikaci

Daniela Křižanová ■

Artivive.

Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2021 | 29