Informace z radnice

Na Kraví hoře je nový veřejný grillpoint

Na přání veřejnosti vybudovala

městská část Brno-střed první

grillpoint ve volně přístupných

parkových plochách, které má

ve správě – konkrétně v parku

na Kraví hoře.

„Věříme, že jej budou nadšenci

do grilování hojně využívat.

Následně vyhodnotíme, s jakým

úspěchem se setkal. V případě,

že se projekt osvědčí, uvažuje se

o dalších lokalitách, například

o parku Anthropos,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Martin Landa.

Vybudování grillpointu vyšlo na

106 000 Kč, přičemž cena zahrnuje jak projekční přípravu, tak vlastní grilovací zařízení, mobiliář, tedy

lavice a stůl a kompletní úpravu

plochy blízkého okolí.

Umístění grillpointu je pokračováním snahy radnice městské

části Brno-střed zpříjemnit pobyt

návštěvníkům této významné

odpočinkové zóny v centru Brna.

Již během letošního parného léta

přibylo v blízkosti jezírka u konečné tramvaje pítko s pitnou vodou.

Na podzim loňského roku zde byl

rovněž instalován jeden šachový

stolek. A volně přístupné neoplocené hřiště na temeni parku na

Kraví hoře prošlo na konci října

důkladnou rekonstrukcí – dostalo

nový povrch, opraveny byly stojany a brankové konstrukce a součástí investice bylo i urovnání

a zatravnění okolí umělé herní

plochy a osazení čtyř parkových

laviček.(rob)

Lidé ohodnotí fungování úřadu největší brněnské městské části

Úřad městské části Brno-střed

se připojil k celorepublikovému

projektu Dobrý úřad, prostřednictvím kterého získá vedení

radnice představu o tom, jak

jsou občané městské části spokojeni s fungováním úřadu

a prací jeho zaměstnanců.

„Tímto krokem pokračujeme

v naplňování Programového prohlášení Rady městské části Brnostřed, ve kterém jsme přislíbili

zavedení systému hodnocení

spokojenosti veřejnosti s činností

úřadu. Jde také o další krok k větší

otevřenosti radnice, kterou koalice od svého vzniku prosazuje,“

uvedl starosta Martin Landa.

„Současné vedení radnice vnímá

potřebu, aby byl chod úřadu lepší.

Právě hodnocení občanů a jejich

zpětná vazba je klíčový nástroj

pro následné zlepšování posky-

tovaných služeb,“ dodal Landa.

Lidé při návštěvě některých odborů úřadu dostanou lístek, na který

napíšou svou e-mailovou adresu.

Vyplněný list pak vhodí do jednoho z boxů rozmístěných v jednotlivých budovách radnice (na

Dominikánská 2 jsou boxy u vrátnice a v přízemí dvorní budovy,

na Měnínské 4 je box u vrátnice,

další je pak na Husově 3 a na

Lipové 31). Elektronickou poštou

následně obdrží odkaz na webový dotazník, ve kterém se budou

moci vyjádřit jak k práci úředníka

a daného odboru, tak ke kvalitě

života ve svém okolí. Hodnocení

je dobrovolné a anonymní, každý

občan může daný odbor hodnotit

pouze jednou měsíčně. Úřad pravidelně obdrží výstupy o hlasování, s nimiž může dále pracovat

a vylepšovat díky nim poskytované služby. Systém začal oficiálně

fungovat v pondělí 11. ledna

2016. Každý měsíc bude jeden

z účastníků projektu vylosován

a obdrží drobnou odměnu.

Podle tajemníka úřadu Petra Štiky

bude projekt přínosný i pro

zaměstnance úřadu. „Lidé mohou

úředníky pochválit, ale zároveň je

také upozornit, v kterých oblastech mají ještě drobné rezervy.

Budeme tak přímo od našich klientů získávat cenné podněty, jak

dále zlepšovat činnost úřadu tak,

abychom poskytovali veřejné

služby v očekávané kvalitě,“ řekl

Štika. „Účast úřadu v projektu

bude dlouhodobá, minimálně do

konce roku 2016,“ doplnil informace tajemník.

V Jihomoravském kraji systém

zatím využívají pouze čtyři městské úřady – v Kuřimi, ve Slavkově

u Brna, v Břeclavi a v Brně-Králově Poli. Městská část Brno-střed

tak bude největší správní jednotkou v kraji, která se dlouhodobě

a pravidelně zajímá o názory

svých občanů na fungování úřadu

a kvalitu života v dané oblasti.

Více informací se dozvíte na

webu dobry-urad.cz.Daniel Zeman

Město Brno zjišťuje zájem o bezplatné zapůjčení kompostérů

Město Brno zjišťuje prostřednictvím ankety zájem občanů

o bezplatné zapůjčení kompostérů pro kompostování

bioodpadu a zeleného odpadu

ze zahrad.

V případě, že bude ohlas občanů

z ankety pozitivní, mohlo by město Brno požádat o dotaci na

zakoupení kompostérů z Operačního programu životního prostředí. Pokud by byla žádost schválena,

kompostéry

budou

občanům zapůjčeny bezplatně na

dobu 5 let a následně se stanou

jejich majetkem. V případě, že

nebude dotační titul vyhlášen

nebo bude žádost zamítnuta,

předpokládá město Brno prodej

kompostérů podle stávajících

podmínek. Tímto způsobem město Brno podporuje domácí kompostování již od roku 2010 v rámci

projektu Miniwaste, kdy umožnilo

prodej přes 1000 ks dotovaných

kompostérů za poloviční ceny.

Zájemci o využití kompostérů, a to

jak o bezplatné, tak o zpoplatněné

mohou vyplnit krátkou anketu,

která je k dispozici na úvodní

stránce webu www.miniwaste.cz.

Pokud nemáte přístup k internetu,

můžete zavolat na Odbor životního prostředí ÚMČ Brno-střed, kde

s vámi anketu vyplní po telefonu

RNDr. M. Studenková, tel.

542 526 152. Na anketu prosím

upozorněte i vaše sousedy, kteří

mají zahradu. Kompostér ale

můžete využívat i společně například v rámci vnitrobloku. Kompos-

tování se vyplatí, protože přispívá k ochraně životního prostředí

díky snižování množství sváženého komunálního odpadu, a tím

pádem dochází i ke snižování

emisí skleníkových plynů. Zároveň vzniká kvalitní přírodní hnojivo, které má řadu využití. Anketa bude na výše uvedené

webové adrese k dispozici cca

do poloviny března letošního

roku.(rob)

3

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Únor 2016