Zpravodaj městské části

ČÍSLO 7–8 | PRÁZDNINY 2020 | ROČNÍK XXIX | Vydává statutární město Brno, městská část Brno-střed

7

KOUPALIŠTĚ NA KRAVÍ HOŘE

OTEVŘELO

8–9

PROGRAM

LETNÍHO KINA

BRNO-STŘED

13

PŘÍBĚHY DOMŮ:

SOKOLSKÝ

LAZARET

27

SMRŠŤ

HUDEBNÍCH

ZÁŽITKŮ

14. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 16. 9. 2020 V 16.00 HODIN

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském sále radnice

městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy

ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.