Informujeme

BYTY PRO MLADÉ PÁRY

NABÍDKA DOVOZU OBĚDŮ

Pečovatelská služba města Brna sdružuje

některé služby, které poskytuje seniorům

a dalším potřebným občanům. Nově nelze

objednat pouze dovoz obědů. Přinášíme

proto seznam alternativních poskytovatelů

této služby.

„Město Brno poskytuje pečovatelskou službu spadající pod Centrum sociálních služeb,

p. o. Po řadě změn a bohužel i omezení není

možné objednat si pouze dovoz obědů bez

dalších přidružených služeb. Pracovníci magistrátu však doporučují několik externích subjektů, které dovoz jídla provozují. Pevně věřím,

že nabízejí kvalitní služby, které pro vás budou

přínosem,“ doplnil Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

(KDU-ČSL), radní Brno-střed, do jehož gesce

spadají věci sociální a zdravotní.

Provozovny, které rozvážejí v pracovní dny

obědy:

I JÍDELNA MÁJ: Divadelní 3, telefony:

542 321 000, 725 866 752, 727 935 000,

e-mailová adresa: obedy@obedyvbrne.cz,

www.obedyvbrne.cz. Poskytuje také dietní

stravu.

I JEER s. r. o., budova Tepláren, Obřanská

60, telefony: 541 212 694, 605 862 248,

I

I

I

I

I

e-mail: provoz@stravovanijeer.cz,

www.stravovanijeer.cz.

RYCHLÍK CATERING s. r. o., Výstaviště 1,

telefony: 602 513 867, 723 721 888, e-mailová adresa: ucetni@rychlik-catering.cz,

www.rychlik-catering.cz. V městské části

Brno-střed rozváží pouze ve Štýřicích

a Masarykově čtvrti.

JÍDELNA KOCOUREK, Křenová 19, telefony: 543 530 174, 607 126 626, e-mail:

info@jidelnakocourek.cz, webová stránka:

www.jidelnakocourek.cz.

Od dvou obědů rozvoz zdarma.

POTTERS KITCHEN, Olomoucká 8, telefon: 739 436 136, e-mailová adresa:

info@potters.kitchen.cz, webová stránka:

www.potters.kitchen.cz.

Rozvoz od 5 kusů menu.

OBĚDY ADAM, Zámecká 8,

telefon: 722 227 377, e-mailová adresa:

e-mail: obedyadambrno@gmail.com,

www.obedyadam.cz.

JÍDELNA HÁJECKÁ: Hájecká 14, telefon:

776 661 676, www.jidelnahajecka.cz.

(kad)

I

(mav)

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ

ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU

V Brně běží již šestý ročník participativního

rozpočtu Dáme na vás, který umožňuje

obyvatelům zlepšit město svými projekty. Jeden z již realizovaných projektů

s názvem Onkologicky léčené děti v Brně,

který se setkal s doposud nejvyšším

zájmem hlasujících, byl 26. března slavnostně ukončen.

Slovní spojení Dáme na vás představuje

pro mnohé Brňany synonymum řady pěkných

projektů realizovaných prostřednictvím participativního rozpočtu. S velmi prospěšným

a oceňovaným nápadem přišla i paní Irena

Vlahovičová. Její projekt cílil na pomoc dětem

a mladistvým léčícím se na dětské onkologii

v Brně. Komplexní psychosociální podpora

rodin s dětmi, jimž bylo diagnostikováno

zhoubné onemocnění, se ukázala jako velmi

vyhledávaná a potřebná.

Obsahem projektu hrazeného z participativního rozpočtu Dáme na vás byla například

nabídka partnerské psychoterapie, psychoterapie pro sourozence, fyzioterapie, muzikoterapie, webinářů o správné výživě či

aktuální zajištění covidových ochranných

Pět jednopokojových bytů se sníženým

nájemným je právě k dispozici pro mladé

páry nebo rodiny. O startovací bydlení se

mohou hlásit do 12. května.

Tři garsonky na Tržní a Vlhké, 1+1 na Plynárenské a mezonetový byt 1+1 na Tržní, to je

aktuální nabídka startovacích bytů v Brně.

Žadateli o ně mohou být manželé, registrovaní

partneři a nesezdané partnerské páry, jejichž

čistý měsíční příjem nesmí být nižší než

28 530 korun a vyšší než 60 625 korun. Do programu se smí kvůli velikosti bytů hlásit maximálně pětičlenné rodiny, u nichž maximální

věk každého z partnerů nesmí přesáhnout

35 let věku. Nájemní smlouva se uzavírá na tři

roky s možností prodloužení o dva roky. Snížené náklady na bydlení mají pomoci mladým

lidem našetřit si prostředky na další řešení bytové situace. Žádost o účast ve výběrovém řízení

lze dodat na podatelnu Magistrátu města Brna

v zalepené obálce s označením Startovací byt

ve lhůtě do 12. května. Na obálku uveďte jméno

a kontaktní e-mailovou adresu jednoho z žadatelů, na kterou budou odesílány další informace. Více informací, vzor žádosti a nabídku bytů

najdete na www.brno.cz/startovacibyty.

pomůcek pro děti i jejich rodiny, pořízení

muzikorehabilitačního lůžka či aktivity jako

hipoterapie a canisterapie.

Projekt Onkologicky léčené děti v Brně tak

jistě splnil jeden ze svých hlavních cílů, kterým

byla podpora dětí a dospívajících v náročné

onkologické léčbě a současně i připomenutí

jejich blízkým, že na těžkou životní situaci

nejsou sami. Protože v České republice je

ročně diagnostikováno onkologické onemocnění u 350 až 400 dětí, připravuje autorka v rámci letošního ročníku participativního

rozpočtu pokračování projektu.

Letošní podávání projektů je již v plném

proudu a svůj nápad lze přihlásit do 15. května

na stránce: paro.damenavas.cz. Do konce

května je pak možné vyjadřovat svou podporu podaným projektům v galerii na webových stránkách v podobě „líbí se mi“ nebo

přes podpisové archy. Projekty, které jsou

takto podpořeny, jsou poté posuzovány příslušnými odbory a městskými částmi. Proveditelné projekty postupují do celoměstského

listopadového hlasování. Chyťte se příležitosti

Dáme na vás I

a změňte Brno.

8 | Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2022

I

NEBOJ SE MĚ!

Na náměstí Svobody se 25. května od

10.00 do 18.00 hodin uskuteční akce Neboj

se (mě)!

Hlavním cílem akce je pomoct lidem uvědomit si, s jakými překážkami se každý den

potýkají nevidomí. Člověk totiž vnímá 80 procent informací zrakem. Jeho ztráta, případně

život s těžkou zrakovou vadou, je proto pro

většinu lidí nepředstavitelná.

Osobní zážitek je tou nejlepší cestou, jak

odbourat zbytečný strach z komunikace s lidmi se zrakovým postižením, proto si každý

na akci může zažít to, co běžně nemůže, tedy

jaké to je nevidět. Akci připravil Odbor zdraví

Magistrátu města Brna ve spolupráci se společností Tyfloservis, Školou pro výcvik vodicích psů a se spolky Vodící pes a Dnes pomá(mav) I

hám.

Foto: Vodící pes, z. s.