Informace z radnice

DOKONČILI JSME VÍDEŇSKOU 11

Městská část Brno-střed úspěšně dokončila kompletní rekonstrukci bytového domu

na ulici Vídeňská 11, dům byl zkolaudován

a přivítal už i první nájemníky. Celkem nyní

nabízí 20 bytů a 2 nebytové prostory pro

obchod či služby.

Zásadním problémem bytového domu byla

rozsáhlá vlhkost a obecně velmi špatný tech-

nický stav, k němuž patřilo dnešním standardům naprosto nevyhovující technické vybavení, například zastaralé vytápění a inženýrské

sítě, netěsnící okna a dveře a chybějící výtah.

„Díky rekonstrukci a střešní nástavbě více

než 50 let starého domu jsme pro naše občany připravili celkem 20 velmi pěkných bytů,

které odpovídají standardům bydlení v 21. století. Dva z nich jsou určeny pro seniory s pohybovým omezením, jsou upraveny pro jejich

potřeby pohybu s co nejmenšími bariérami.

Jeden byt je pak kompletně bezbariérový.

Dům má nově výtah, takže je vhodný i pro

rodiny s dětmi. Je zde vybudovaná zbrusu

nová výměníková stanice a přípojka na horkovod, inženýrské sítě včetně přípojek a fotovoltaický systém na střeše,“ sdělil podrobnosti

k rekonstrukci Ing. Ivo Komárek (ODS), radní

Brno-střed, do jehož gesce investice patří.

V suterénu byly zřízeny nové sklepní kóje

a výměníková stanice. V prvním podlaží jsou

dvě bytové jednotky, dva nebytové komerční

prostory a zázemí domu. Ve druhém, třetím

a čtvrtém podlaží už jsou pouze byty. Nově

jsou z velké části zaskleny pavlače, čímž se

zpříjemní pohyb po domě všem bydlícím.

„Abychom neprodlužovali dobu, kdy jsou

byty neobsazené, nabídli jsme je na úřední

desce k pronájmu už ke konci rekonstrukce.

O všechny byl velký zájem, proto již byly přiděleny a některé jsou dokonce dnes už

obydleny. Jsem velmi rád, že jsme obsadili

i byty pro seniory a bezbariérový byt. Považuji

za velmi důležité při každé rekonstrukci

myslet i na tuto skupinu obyvatel a vytvořit

pro ni adekvátní a bezpečné bydlení,“ doplnil

informace Mgr. Jan Mandát, LL.M., (ODS), radní Brno-střed pro bytovou politiku a dopravu.

Kompletní rekonstrukce domu si vyžádala

investici ve výši téměř 43 milionů korun.

(kad)

I

BYTOVÁ POLITIKA BRNA-STŘED

Městská část spravuje přes 4000 bytů.

Péče o takto obsáhlý bytový fond je administrativně poměrně náročná. Nájemci užívají různé druhy bytů za různých podmínek,

byty jsou pronajímány jako běžné, sociální,

v domovech pro seniory a podobně. Zkušenosti získané v praxi průběžně vyhodnocujeme a snažíme se procesy související

se správou bytového fondu zlepšovat

a zjednodušovat.

V tomto volebním období se realizovala

řada praktických změn. K předčasnému ukončení smlouvy ze strany nájemce již není nutné

projednání v orgánech samosprávy, tedy

v bytové komisi a radě, což znamenalo velkou

časovou prodlevu. Pokud chce nájemce ukončit smlouvu nyní, postačí mu podpis dohody

v kanceláři Správy nemovitostí. Výjimku tvoří

byty, kde se umořují investice do oprav.

Další novinkou je, že pokud nájemce řádně

plní smlouvu, což znamená, že neevidujeme

platby po splatnosti nebo stížnosti, neprojednává již prodloužení smlouvy bytová komise

a rada, ale k prodloužení smlouvy dochází

z úrovně bytového odboru. Celý proces prodloužení smlouvy je tak rychlejší a administrativně méně náročný.

Zájemci si mohou nabízené byty před osobní návštěvou nově prohlédnout jako videoprohlídku nebo si projít virtuální prohlídku na

stránkách městské části. Nabídka je rovněž

přehlednější z pohledu finančních nákladů

pro budoucí nájemce. Dříve byla uváděna

pouze sazba nájemného v korunách na metr

podlahové plochy bytu. V současné době se

nájemci v nabídce dozvědí přesnou výši

měsíční platby za nájem, předpokládanou platbu za služby a také další náklady jako notářskou doložku a kauci. Předem si tak snadno

spočítají, zda si mohou nabízený byt dovolit.

V minulosti musel nájemce čekat v ideálním

případě pět let, aby získal nájemní smlouvu

na dobu neurčitou. Nově je možné získat

smlouvu na dobu neurčitou již po třech letech.

První smlouva je uzavírána na rok, druhá na

dva roky, a pak už na dobu neurčitou, samozřejmě pokud si nájemce řádně plní všechny

své povinnosti. Zřídili jsme pozici samostatného technika pro kontroly bytů. V minulosti

prováděli místní šetření na užívání bytů technici, kteří se starali o technický stav jednotlivých nemovitostí. V současné době byla navíc

k těmto pozicím zřízena pozice samostatného

technika, který řeší výhradně kontroly užívání

4 | Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2022

bytů. Máme tak větší přehled o tom, co se

v jednotlivých bytech děje a můžeme razantněji řešit porušování smluv. V poslední době

výrazně přísněji přistupujeme k nelegálnímu

podnajímání bytů a v několika případech jsme

již nepoctivé nájemce vypověděli.

Pokud je nutné nájemníka přesunout do

náhradního bytu, stává se tak pouze z technických důvodů, může si nově vybrat byt jiné

velikosti nebo v jiné lokalitě. Dříve se vhodnost

náhradního bytu posuzovala pouze podle

dosavadního bydlení nájemce, což se ukázalo

jako ne úplně šťastné a spravedlivé.

Zjednodušili jsme také registrace žadatelů

o byt, řadu informací již postačí doložit pouze

čestným prohlášením a zájemci tak nemusí

dokládat kopie řady dokumentů. Od ledna

letošního roku znovu nabízíme byty na opravu

vlastním nákladem nájemce. S ohledem na

velký zájem o v lednu nabízené byty připravíme v tomto režimu do nabídky další.

Jak nám praxe s novými pravidly ukázala,

přinášejí mnohá zjednodušení a úlevy našim

nájemníkům a vyřídit si pronájem bytu je nyní

Mgr. Jan Mandát, LL.M. (ODS)

snazší.

radní Brno-střed

pro oblast bydlení a dopravy I