Neziskové organizace

BUĎTE VE SVÉM TĚLE JAKO DOMA

On-line lekce V těle doma mají pro lidi

s fyzickým handicapem velký význam.

Lekce jsou tu pro všechny, kdo mají touhu

se hýbat, vyjadřovat se pohybem a cítit se

dobře ve svém těle, a to bez ohledu na jeho

možnosti a limity. Pro svou nenáročnost jsou

on-line lekce vhodné pro všechny, kteří

nemají předchozí zkušenost s tancem, pro

lidi s fyzickým handicapem, pohybovým

omezením v důsledku úrazu nebo bolesti.

Jsou vhodné také pro všechny, kdo upřednostňují vnitřní prožitek z pohybu před výkonem. Lekcemi tanečního pohybu provázejí

taneční a pohybové terapeutky spolku Proty

boty s desetiletou pedagogickou a choreografickou praxí s lidmi s handicapem i bez,

které při výuce zohledňují individuální pohybové možnosti všech účastníků. Zvládnete

je doma i na malém prostoru.

Jednou z myšlenek spolku Proty boty je

propojování světa lidí s handicapem a bez.

V on-line lekcích se tak může potkat například manažerka, která hledá kompenzaci

po náročném dni v práci třeba s Dominikou

Mikovou, ženou, která se narodila s dětskou

mozkovou obrnou a je na vozíku. Dominika

tančí v organizaci Proty boty už sedm let.

Za tu dobu se její život díky tanci hodně

změnil. Kromě tance plavala s klubem SK

Kontakt Brno, teď, když jsou bazény uzavřeny ale nemůže a taneční on-line lekce

jsou pro ni v době epidemických omezení

obzvlášť důležité. „Neznám žádné jiné online lekce pro handicapované. Tanec mi

přináší radost, už si bez něj nedokážu představit svůj život. Díky němu jsem si rozšířila

rozsah pohybu, jsem schopná lépe porozumět svému tělu a naslouchat jeho potřebám,” popsala Miková. Jitka Mozorová ■

STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM

Zajímá vás, jak se můžete stát dobrovolníky

během současné covidové krize, ale i mimo

ni? Jak se zapojit v letních měsících? Možností je spousta, jenom si vybrat.

Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje DC67 zve na Dny otevřených dveří, které se budou konat 11. května

a 17. června, kdy se vždy v 18.30 hodin můžete

připojit k on-line setkání a zjistit, kde a jak je

možné se zapojit jako dobrovolník v Brně

a v Jihomoravském kraji. Představíme jak

možnosti aktuální krizové pomoci, tak dlouhodobé dobrovolnické projekty, ale také zajímavé letní dobrovolnické akce.

Regionální dobrovolnické centrum Jihomoravského kraje DC67 umožňuje zpro-

středkování kontaktu mezi zájemci o dobrovolnictví a organizacemi či neformálními skupinami, které dobrovolníky potřebují. Pořádáme večerní programy i větší akce pro

veřejnost, které pomáhají zviditelnění a propagaci dobrovolnictví a jsou zdarma.

Přehled našich pravidelných akcí, tedy přednášek, besed, prezentací zkušeností z dobrovolnictví v České republice i zahraničí, filmových projekcí a vernisáží výstav, najdete na

www.dc67.cz a také na facebookové stránce.

Dobrovolnické centrum 67 sídlí na Bratislavské 26 a poskytuje mladým lidem ve věku

od 15 do 30 let informace o možnostech dobrovolnictví, zapojujeme také dobrovolníky

seniory a seniorky. Hlavní snahou centra je

propojit zájemce o dobrovolnickou práci

a organizace, které dobrovolníky shánějí.

Náš prostor dále nabízí mladým lidem zázemí

pro rozvíjení vlastních nápadů, poradenství

při hledání zdrojů pro realizaci jejich projektů,

možnost najít parťáky pro své aktivity. Najdete

zde také přehled volnočasových aktivit a zajímavých akcí v Brně a jeho okolí.

Marie Capalini

30 | Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2021