Naše školy

ON-LINE VÝUKA S ÚSPĚŠNÝMI SPORTOVCI

Žáci Základní školy Hroznová měli možnost

potkat v rámci distanční výuky známé české sportovce.

Prvním hostem byl kapitán brněnské hokejové Komety Martin Zaťovič. On-line besedy

se zúčastnilo přes sto žáků a žákyň. Držitel

tří extraligových titulů je seznámil s životem

profesionálního hokejisty a přiblížil svůj náročný sportovní program. Dověděli se, jak často

kapitán trénuje, čím se stravuje, jak tráví volný

čas, když zrovna nemusí střílet góly.

Druhá beseda byla s fotbalisty Zbrojovky

Brno. Žáci měli možnost si virtuálně popovídat

s Lukášem Kryštůfkem, Rudolfem Reiterem

a Petrem Švancarou. V úvodu se slova ujala

legenda brněnského fotbalu Petr Švancara.

Seznámil děti s fotbalem a vysvětlil, co je třeba udělat proto, aby se staly fotbalisty. Část

setkání byla věnována dotazům. Děti byly

zvídavé a ptaly se například na to, jak často

naši hosté trénují nebo jaké poháry ve své

kariéře vyhráli.

Prozatím posledním hostem byl mistr Evropy v judu David Klammert. V on-line hodině

se rozpovídal nejen o sportu, cvičení a judu,

ale mluvil o pojetí juda jako celoživotní cestě

a životním stylu. Seznámil žáky se svými cíli

a úspěchy. Neopomenul zmínit zdravé stravovací návyky, o kterých se žáci ve škole

učili.

Všem zúčastněným sportovcům a jejich klubům děkujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Mgr. Karel Imríšek

OSMEC VTÁHNUL ŽÁKY DO VÝUKY

Základní škola a mateřská škola na náměstí

28. října již od prvního uzavření škol hledá

způsoby, jak do distanční výuky zapojit

všechny žáky.

V období nejpřísnějších opatření si žáci

vyzvedávali písemné materiály v bedně

před budovou školy. Učitelé každý týden

natáčeli krátká vzdělávací videa, která jsou

žákům k dispozici na školním youtube kanálu a speciálních webových stránkách

Osmec on-line. Ještě i dnes dostáváme do

školy e-maily od kolegů učitelů napříč republikou, ve kterých naše videa chválí a informují nás, že je používají ve své výuce.

V tomto školním roce jsme již lépe věděli,

co čekat, a nastavili jsme systém distančního

vzdělávání jako kombinaci písemných materiálů zpracovávaných žáky v týdenních intervalech, on-line vyučovacích hodin v pevně

stanovených časech, on-line konzultací a individuálních konzultací přímo ve škole. Vše

výše uvedené kombinujeme podle toho, co

nám v dané chvíli protiepidemická opatření

dovolují tak, aby žádný žák nezůstal mimo

vzdělávání. Mimořádná účelová dotace

brněnského magistrátu nám pomohla od ledna do června zajistit internetové připojení 45

rodinám žáků naší školy a nesčetní dárci, kterým patří velký dík, zase potřebnou techniku.

Distanční vzdělávání je nesmírně náročné

pro všechny, pedagogy, žáky a v neposlední

řadě pro jejich rodiče. Ne vždy jde vše hladce,

ale díky neobyčejnému nasazení zaměstnanců školy, pomoci rodičů, neziskových organizací, pracovníků OSPOD a zřizovatele naší

školy, kterým je městská část Brno-střed,

nelehkou situaci zvládáme.

Elena Varaďová Ostrá

Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2021 | 19