Informujeme

Názory zastupitelů

KDYŽ BUDEME SPOLUPRACOVAT,

VŠE DOBŘE ZVLÁDNEME

Poslední dobou k nám

doléhají informace o tom,

že nás v blízké budoucnosti čekají těžké časy. Já

věřím, že to možná nebude

snadné, ale pokud budeme

všichni spolupracovat, dobře to dopadne.

Nejsem optimista, ale jednoduše vidím, že

když spolupracujeme, vše se nám daří. Uvedu

několik příkladů. Prvním je pandemie Covid.

Na začátku to vypadalo velmi špatně. Dokázali

jsme se však spojit a ve velmi krátkém čase

ušít potřebné ochranné pomůcky pro děti

a seniory. Druhým příkladem je reakce na šok

poté, co Rusko napadlo Ukrajinu. Opět jsme

byli velmi rychle schopni díky vzájemné spolupráci radnice, neziskových organizací

a aktivních občanů zareagovat a připravit nouzové ubytování pro první válečné uprchlíky,

zajistit jídlo, oblečení i systém, jak efektivně

pomáhat. Třetím příkladem spolupráce je

odstraňování bariér v městském prostoru

a zpřístupňování Brna pro rodiče s dětmi,

seniory, občany se zdravotním postižením.

Město vytvořilo Poradní sbor pro bezba(riérové Brno složený ze zástupců odborné

veřejnosti a ve spolupráci s občany, kteří

mohou nahlašovat překážky přes web

https://www.bezbarierovebrno.cz/podnet/

společně vytváříme lepší místo pro život. Dále

zde je aktuální příklad – vzdělávání velkého

počtu dětí z ciziny. V České republice existují

postupy, jak vzdělávat děti cizinců bez znalosti

českého jazyka, kteří sem přicházeli vždy.

Nikdy se ale nepočítalo, že bude kousek od

nás válka, která sem přivede velké množství

uprchlíků. A opět jsme díky spolupráci dokázali, že obtížnou situaci můžeme zvládnout.

Stát zajistil finance, město prostory, univerzity,

školy a veřejně prospěšné organizace pomáhaly učitelům zjistit, jak žáky s odlišným mateřským jazykem učit. Z nepřeberného množství

lidí vybírám příklad paní Hany Svobodové,

která na Pedagogické fakultě Masarykovy

univerzity koordinuje přípravu kurzů pro učitele, kteří chtějí zjistit, jak efektivně učit žáky

z Ukrajiny, ale i pro samotné žáky a studenty,

kteří se připravují na studium v českém jazyce.

Tyto kurzy vedou studenti fakulty, budoucí

učitelé, za což jim děkuji. Posledním příkladem

je menší, ovšem také důležitá akce, a to minifestival Babí léto a dědský den, který zde spolu s navazující akcí Večer u cimbálu vytváří

prostor pro vzdělávání a vzájemné setkávání

starších spoluobčanů a jejich rodin. I letos

byla akce velmi úspěšná. A bylo to skvělé.

Podařila se proto, že na ní spolupracovali lidé

z radnice, z organizace Zahrady soutoku

a Cafe Ponava. Za to, že se celá akce povedla,

všem velmi děkuji. Dále děkuji za podporu

Veřejné zeleni, která spravuje Park Lužánky

a 1. náměstku primátorky Petru Hladíkovi.

I díky popsaným příkladům věřím, že všechny těžké situace společně zvládneme. Radnice

městské části v tom nebude sama, neboť již

dnes úzce spolupracuje s organizacemi jako

je Charita, Armáda spásy, Drom či IQRS. Pokud

bude i otevřeně naslouchat potřebám lidí žijících v naší městské části, máme vyhráno.

Mgr. Martin Vrubel, Ph.D.

zastupitel MČ Brno-střed

za KDU-ČSL I

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.

Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2022 | 13