Inzerce

32'/$+œĴ679¨

Slezák „ 724 738 924

SĤMþRYQD

]GUDYRWQLFNêFK

SRPĤFHN

.oPpleWQÈpodlah¼ĵskÄ

pU¼ceYèeWQöPaWeUL¼lX

5(129$&(3$5.(7

EUoXweQÈWPeleQÈlak

395.èP2

www.podlahyslezak.cz

MALBY

oxygenerátory –

koncetrátory kyslíku

OĤåNDHOHNWULFNiSRORKRYDFt

DQWLGHNXELWQtPDWUDFH

DGDOãt«

21 Kč/m ,

2

ZEDNICKÉ PRÁCE,

TAPETOVÁNÍ, NÁTĚRY fasád, oken,

dveří 450 Kč/kus, radiátorů atd.

tel.: 606 469 316

UR]YR]DPRQWiå

SRQGČOtDåSiWHN±KRG

Platba hotově=SLEVA 250 Kč!DQSRUDSXMFRYQD#VH]QDPF]

ZZZDQSRUDF]

Živnostníci pro Brno-střed a okolí

www.maliribrno-hezky.cz

0DHAD ZDARMA

CENY NEMOVITOSTÍ

PRO BRNO-STvED

,,BYDLÍM TADY S VÁMI,,

PODÍVEJTE SE NA VÍCE INFROMACÍ NA

+420 775 674 544

lukas.peterek@century21.cz

32 | Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2022

PvÍPADNÝ PRODEJ

ANALÝZA INVESTICE

NÁVAZNOST PRODEJ > KOUP)

VYROVNÁNÍ MAJETKU

D)DICKÉ vÍZENÍ