Informace z radnice

letního koupaliště. Důsledně je zachován

lineární charakter původního konceptu, tektonicky vyjádřený venkovním loubím s pravidelným rytmem sloupů nesoucích střešní

terasu s plnými atikovými zdmi, tvořícími zároveň zábradlí střešní terasy. Prostory původního venkovního loubí jsou v návrhu začleněny do interiéru budovy, přičemž obvodový

plášť je navržen plně transparentní pro maximální vizuální propojení exteriéru s interiérem. Stávající plná hmota podsazená pod

střešní terasu ve východním křídle je rozšířena o tři konstrukční moduly, zahrnující kanceláře managementu areálu a prostor pro

úschovné skříňky,“ za autorský tým uvedl

doc. Ing. arch. Antonín Novák.

Z technologického pohledu je zajímavé

využití energetické rezervy kogeneračního

zařízení stávající bazénové haly, zbytkové teplo je využíváno k ohřevu provozní vody a vytápění vnitřních prostor, samotné sauny jsou

vytápěny samostatně elektrickými kamny.

Dešťová voda ze střechy rekonstruovaného objektu je zadržována v souvrství navržené

zelené střechy o ploše 700 metrů čtverečních,

všechna nezasáklá dešťová voda je v rámci

celého areálu systémově zachycována v podzemních nádržích a následně dále využívána.

V budově posléze najde kancelářské zázemí i správa areálu, budou zde doplněny kapacity toalet pro letní provoz a vybudováno

zbrusu nové letní stravovací zařízení.

(kad)

I

OBČANSKÉ KLUBY JSOU TU PRO VÁS

Městská část Brno-střed nabízí veřejnosti

možnost krátkodobých pronájmů prostor

občanských klubů Úřadu městské části

Brno-střed. Prostory je možné využít pro

vzdělávací a menší kulturní akce, zkušebny

hudebních uskupení, jednání nebo pro pravidelná setkávání spolků.

Občanské kluby se nacházejí na adresách

Hybešova 65a, Křenová 57 a Kounicova 5.

Jejich prostory je možné využít v pracovní

dny mezi 8.00 a 22.00 hodinou a o víkendech a svátcích po domluvě. Rezervovat si

je můžete u Romany Brzobohaté na telefon-

ním čísle: 542 526 284, nebo e-mailem na

adresu: romana.brzobohata@brno-stred.cz,

případně poštou na adresu úřadu: ÚMČ Brnostřed, Odbor investiční a správy bytových

domů, Dominikánská 2, 601 69 Brno, a to nejpozději měsíc před požadovaným termínem

pronájmu.

Občanský klub na Hybešově 65a má sál

o rozloze 54 metrů čtverečních, vybavený

je stoly a židlemi, WC a kuchyňkou, jeho

kapacita je 20 osob.

Občanský klub na Křenové 57 má sál o rozloze 39,75 metru čtverečního, bezbariérový

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2022

přístup i toalety, vybavený je stoly, židlemi,

k dispozici je také dataprojektor a klimatizace,

kapacita prostoru je 24 osob.

Občanský klub na Kounicově 5 má dvě

místnosti o kapacitě 24 míst a 12 míst, vybavený je konferenčními stolky a židlemi. Vstup

do klubu vede přes dům Kounicova 1.

Na webu radnice: www.brno-stred.cz

v sekci Potřebuji si vyřídit – Pronájmy klubů

a sálů jsou k dispozici fotografie a virtuální

prohlídky jednotlivých klubů, stejně jako

podrobnější informace.

(mav)

I