Kultura

FOTOGRAFOVÁNÍ JINAK

Deník života romských rodin: tradice,

řemesla, sváteční i všední chvíle. To zobrazuje nová výstava Muzea romské kultury

Otisk cest. Fotografie Claude a Marie-José

Carret.

Vernisáž, fotografický workshop a debaty

s autory si návštěvníci mohou užít v rámci

festivalu francouzské kultury Bonjour Brno.

Program začíná 23. září vernisáží.

Výstavu bylo možné vidět již od dubna, na

vernisáž, která ji slavnostně doplní, přijedou

autoři fotografií a do 27. září se tak návštěvníci

mohou těšit na besedy s fotografy Claudem

POZVÁNÍ DO

MORAVSKÉ GALERIE

a Marii-José. „Pro fanoušky fotografie připravujeme třeba fotografický workshop, který organizujeme ve spolupráci s brněnským ateliérem

Komora. Zájemci si budou moci osahat proces

tvoření analogové fotografie,“ prozradila programová kurátorka výstavy Pavla Břoušková.

Třicet let manželé Carretovi navazují vztahy

s Romy po celé Evropě, zejména pak na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a na Ukrajině,

a díky osobním poutům a přátelstvím vznikají

přirozené fotografie každodenního života

a skýtají kromě etnografické hodnoty i tu

Adéla Petřeková ■

uměleckou.

ZA ARCHITEKTUROU

ZNÁMOU I NEZNÁMOU

Festival Den architektury láká od 1. do

7. října na bohatý a zdarma přístupný program několika set akcí po celé republice

i na Slovensku. Nabídne výpravy za architekturou známou i neznámou, pěšky, na

kole, vlakem či lodí, a to vždy s odborným

výkladem.

Letošní ročník bude ve znamení dopravních spojnic i výročí Jana Kotěry. Zaměří se

jak na architekturu současnou, tak architekturu 20. století, a na některých místech zamíří

i hlouběji do historie. Během festivalu se také

pod názvem Hurá dovnitř! otevřou veřejnosti

i desítky běžně nepřístupných budov.

Festivalový program pravidelně představuje významné osobnosti světa architektury,

letos se bude věnovat zakladateli moderní

architektury u nás, architektu Janu Kotěrovi,

od jehož narození uplyne 150 let.

Spolek Kruh, zakladatel festivalu Den architektury, čerpá z dvou desítek let zkušeností

v oboru a z dlouhodobé spolupráce s architekty, spolky a institucemi ve všech regionech. Vznikla tak síť, do níž se v průběhu

deseti let zapojilo na 180 měst na území České republiky i na Slovensku.

Program akce ve všech městech bude průběžně aktualizován na www.denarchitektury.cz,

v Brně organizátoři slibují třeba komentovanou

plavbu po přehradě nebo procházku na opuštěný velodrom.

Silvie Marková

Moravská galerie bude opět hostit

Cenu Jindřicha Chalupeckého, 23. září

otevře nejen výstavu k soutěži, ale také

další epizodu k výstavnímu cyklu skupiny Rafani s názvem S21E05: Hnutí

a předávat se v Pražákově paláci bude

i Cena Michala Ranného.

Porota se rozhodla do finále Ceny Jindřicha Chalupeckého 2021 vybrat čtyři

umělkyně a umělce a jednu vícečlennou

skupinu. Jsou jimi Robert Gabris, Jakub

Jansa, Valentýna Janů, Anna Ročňová

a umělecký ne-kolektiv Björnsonova.

Společná výstavní prezentace bude

zahájena vernisáží 23. září v Pražákově

paláci v Moravské galerii.

Stejně jako v loňském roce se i nově

vyhlášené umělkyně a umělci shodli, že

být vybrán na společnou výstavu už je

samo o sobě dostačujícím oceněním.

Ani letos tedy porota nebude z jejich

společné výstavy vybírat vítěze či vítězku. Po předchozím ročníku tedy i nyní

celou pětici oceněných vybranou do

soutěže čeká celoroční spolupráce,

mezinárodní networking či možnost ateliérového zázemí. Veřejnost se s jejich

tvorbou kromě výstavy v Moravské galerii bude moct seznámit během rozličných

prezentací a doprovodných programů

a samozřejmě také v on-line prostoru

a pravidelných mediálních výstupech.

Zahraničním hostem je umělecká dvojice Daniel Fernández Pascual a Alon

Schwabe, působící pod názvem Cooking Sections. Jejich praxe se soustředí

na zkoumání komplexních problémů globálně propojeného světa, a to především na příkladech z oblasti zemědělství a produkce potravin. Odkrývají tak

sociálně-ekonomické, historické, politické a environmentální souvislosti.

Pro jejich výstavu v Brně připravujeme

pokračování projektu Salmon: A Red

Herring, jenž byl představen minulý podzim v galerii Tate Britain v Londýně. Projekt pojednává o barvě z perspektivy

potravinářského průmyslu a jeho dopadu na životní prostředí. Vizuálně působivou výstavu v Pražákově paláci bude

doprovázet série živých akcí: přednášky,

diskuze, performance.

Více informací najdete na webových

stránkách: www.moravska-galerie.cz.

Alena Ochrymčuková

Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2021 | 25