Informace z radnice

SLAVILI JSME S VÁMI

Po dvouleté odmlce jsme na konci dubna

konečně opět uspořádali oslavu jubilejních

narozenin seniorek a seniorů městské části

Brno-střed.

Obyvatelé městské části Brno-střed, slavící

svá významná životní jubilea, přijali pozvání

na malou oslavu, kterou pro ně připravila radnice Brno-střed. Celkem se sešlo na 30 oslavenců, nejstaršímu oslavenci bylo krásných

97 let.

Příjemné dopolední posezení s občerstvením doprovázené kulturním programem,

o který se postaraly herečky z divadla Polárka, uvedl a pevné zdraví a vše nejlepší osobně oslavencům popřál starosta Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).

Pokud máte zájem zúčastnit se, je třeba

vyplnit tiskopis s názvem: Projevení zájmu

o akci jubilejní narozeniny seniorů. Ten je

k dispozici na www.brno-stred.cz a je také

k vyzvednutí na Odboru sociálním a zdravotním, Malinovského náměstí 4, 2. patro, dveře

222b, a dále v prostorách Miniúřadu radnice

Brno-střed, Dominikánská 2. Projevit zájem

můžete také na telefonu: 542 526 211 u paní

Bronislavy Horákové nebo e-mailem na:

podatelna.stred@brno.cz, případně na podatelně úřadu osobně.

Těšíme se na setkání s vámi.

(kad)

I

PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ NENÍ PROBLÉM

Opoziční zastupitelé rádi prezentují na

stránkách zpravodaje otřepané klišé, že je

přidělování bytů netransparentní a jak je

vlastně všechno špatně.

Já věřím raději řeči čísel než neprůkazným

fabulacím. Proto jsem se podíval na statistiku

přidělování bytů v období od prosince 2018

do března 2022 a rád bych s ní seznámil

i vás, čtenáře zpravodaje a obyvatele městské části Brno-střed.

Protože v několika případech došlo k personálním změnám v bytové komisi, uvádím

její členy pouze označením politické strany

nebo hnutí. Započítány nejsou samozřejmě

případy, kdy zástupce konkrétní strany na

jednání komise chyběl, nebo nehlasoval.

Zástupce SPD hlasoval pro uzavření

smlouvy s konkrétním nájemcem 317krát,

3krát byl proti a 50krát se zdržel. Zástupce

hnutí Žít Brno hlasoval pro ve 226 případech,

proti v 8 a zdržel se 74krát. Zástupce Zelených podpořil uzavření smlouvy u 253 bytů,

6krát se zdržel a 51krát byl proti. A nakonec

Piráti, ti byli 291krát pro, 8krát proti a 84krát

se zdrželi hlasování.

Z uvedeného je zřejmé, že zástupci opozičních stran většinově hlasují pro uzavření

nájemní smlouvy s konkrétním žadatelem

o byt. Nerozumím tedy opakovanému

lamentování nad tím, jak se má proces zlepšit nebo být transparentnější. Samozřejmě

chápu, že bytová politika je snadným cílem

kritiky.

Pokud se na jeden byt přihlásí třeba sto

žadatelů, je možné vybrat vždy jen jednoho

a případně náhradníka. V takovém případě

pak existuje 99 nespokojených, u kterých

se může opoziční kritik snažit vzbudit dojem,

že on by to snad dělal jinak a lépe. Realitou

je, že v tomto volebním období se přidělilo

a opravilo více bytů než v tom předchozím.

A znovu jsme také spustili přidělení bytů

na vlastní opravu nájemcem. Bohužel nemůžeme uspokojit všechny, ale děláme pro to

maximum. Závěrem mohu říct jen to, že kritika

by měla být objektivní a ne účelová. A když

hlasuje opozice s koalicí, a pak píše ve zpravodaji, jak je všechno špatně, nemohu se

ubránit dojmu, že se jedná jen o laciný a průhledný hon za popularitou.

Mgr. Jan Mandát, LL.M. (ODS)

radní Brno-střed pro oblast

dopravy a bydlení I

Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2022 | 5