Volný čas

Sportovní příměstské tábory na Riviéře

Pro zájem rodičů i dětí je zde možné zvolit si i vegetariánská jídla.

Touží se vaše děti proměnit v kouzelníka či čarodějku a naučit se

kouzla, přípravu lektvarů nebo

dokonce famfrpál tak jako Harry

Potter? Láká je honba za pokladem, stavba pirátského voru

a potápění za perlami? Pak

využijte možnost přihlášek na

www.plavani-bazenky.cz.

Termíny: 4.–8. 7., 11.–15. 7.,

18.–22. 7., 25.–29. 7. 2016.

Letní sportovní příměstské

tábory na Riviéře nabízejí

spoustu sportovních zážitků.

Pro vaše děti (od 7 do 15 let) jsme

připravili sportovní příměstské

tábory na Riviéře, které spojují

většinu výhod klasického a příměstského tábora – téma, od kterého se odvíjí táborové hry na čerstvém vzduchu v přírodě,

profesionální výuka plavání pod

dohledem vyškolených trenérů

SKP Kometa a spousta sportovních aktivit, jejichž cílem je dostat

děti od počítače do přírody a ukázat jim, že sport, příroda a přátelství jsou důležitou součástí našeho života.Petr Hašek,

vedoucí tábora,

SKP Kometa Brno

Kultura

Setkání u varhan v proměnách času

Brněnský varhanní festival se

řadí v kulturním kalendáři města Brna mezi oblíbené akce, které přinášejí obohacení červnových večerů. Dlouhá doba

existence – letos 36. ročník –

dokazuje, že varhanní hudba se

neustále těší zájmu publika

a přitahuje posluchače všech

věkových kategorií. Podtitul

celého festivalu Setkání u varhan v proměnách času napovídá, že každý koncert má své

dramaturgické specifikum.

Letošní ročník, který proběhne ve

dnech od 1. června do 7. července, připraví v Brně sedm koncertů

ve třech chrámových prostorách.

Představí se na něm umělci

z Německa, Dánska, USA, Polska, Chorvatska i České republiky.

Na zahajovacím koncertě 1. června v jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie oslaví své

významné životní jubileum brněnský skladatel Milan Slimáček.

Mimo jiné zazní i druhé provedení

jeho Zpěvů o Pánu v podání

brněnských umělkyň Hany Bartošové a Lenky Cafourkové Ďuricové. Jejich vystoupení obohatí

americká hobojistka Kristen Cooper. Na Hudebních nešporách

v Červeném kostele 5. června se

představí dánský varhaník Torben

Krebs a opět v prostorách jezuitského kostela 8. června usedne

za nový koncertní nástroj německý varhaník Michael Utz. Během

jeho hry se zaposloucháme do

uměleckého přednesu nestárnoucí herečky Gabriely Vránové.

Královský nástroj v kostele

sv. Augustina dne 15. června

rozezní americká umělkyně Gail

Archer, kterou doplní zpěvy amerických spirituálů Vokálně-experimentální soubor Affetto. O týden

později 22. června v jezuitském

kostele je možné se zaposlouchat

do tónů „Od Bacha k dnešku“

v interpretaci Markéty Schley

Reindlové spolu s pěveckým sborem Gloria Brunensis. V den výročí posvěcení nových koncertních

varhan v jezuitském kostele

29.června vystoupí polský virtuóz

Witold Zalewski za spoluúčinkování brněnského Dua Lyriko Magdaleny a Štěpána Graffových. Na

úplný závěr celého festivalového

klání usedne 7. července za varhany v den svých 93. narozenin

významná osobnost a patronka

Brněnského varhanního festivalu

prof.Alena Veselá, která se svými

hosty takto oslaví své neuvěřitelné výročí. Další informace na:

www.varhany.nomi.cz.  (rob)

24

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2016

PROGRAM FESTIVALU

středa 1. června, 19.30, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny

Marie, Beethovenova ul., Brno

• Hana Bartošová (Brno)

• Kristen Cooper (USA) hoboj

• Lenka Cafourková Ďuricová (Brno), zpěv

neděle 5. června, 19.30, Červený kostel, Komenského nám.,

Brno

• Hudební nešpory – Torben Krebs (Dánsko)

středa 8. června, 19.30, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny

Marie, Beethovenova ul., Brno

• Michael Utz (Německo)

• Gabriela Vránová (Praha), umělecký přednes

středa 15. června, 19.30, kostel sv. Augustina, nám. Míru,

Masarykova čtvrť, Brno

• Gail Archer (USA)

• Vokálně-experimentální soubor Affetto

středa 22. června, 19.30, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny

Marie, Beethovenova ul., Brno

• Markéta Schley Reindlová (Německo)

• Komorní pěvecký sbor Gloria Brunensis, sbormistr Natalia

Chirilenco

středa 29. června, 19.30, jezuitský kostel Nanebevzetí Panny

Marie, Beethovenova ul., Brno

• Witold Zalewski (Polsko)

• Duo Lyriko – Magdalena a Štěpán Graffovi (Brno), housle

čtvrtek 7. července, 19.30, jezuitský kostel Nanebevzetí

Panny Marie, Beethovenova ul., Brno

• Narozeninový koncert – Prof. Alena Veselá a její hosté