Informace z radnice

KOUMES KVÍDO

POMÁHÁ S VĚDAMI

PRVNÍ BYTY NA OPRAVU

VLASTNÍM NÁKLADEM

 výměnu skladeb podlah, příprava povrchu

na pokládku finální nášlapné vrstvy,

 v případě historických budov repasi

původních oken a dveří, případně historicky přesné repliky,

 u kvalitních historicky dochovaných

podlah zajistí i případnou repasi parket.

Žákyně a žáci Základní školy a mateřské

školy Brno, Horní 16, se mohou radovat

z nové odborné učebny fyziky a chemie.

Název projektu Koumes Kvído nebyl

vybrán náhodně. Jeho hlavním cílem bylo

vytvořit žákům takové podmínky, které nejen

odpovídají standardům 21. století, ale také

probudit v malých vědkyních a vědcích zvídavost a chuť dělat nejrůznější pokusy. Právě

nová odborná učebna má dětem zprostředkovat vědu, která bude zábavná a kreativní.

V rámci projektu byl vybudován bezbariérový vstup do školy a k učebně tak,

aby mohla být využívána také imobilními

žáky. Nově byla zbudována i toaleta pro imobilní žáky, která dosud ve škole chyběla.

„Doufám, že se díky novým učebnám z dětí

stanou malí Koumesové, že pro ně nyní bude

věda zábavná a kreativní. Přírodovědné

předměty jsou v poslední době hodně upozaďovány, což nepovažuji za správné, proto

mám z úspěšné realizace projektu velkou

radost,“ doplnila JUDr. Michaela Dumbrovská

(KDU-ČSL), 2. místostarostka městské části

Brno-střed, do jejíž gesce školství spadá.

Projekt je financován z Integrovaného

regionálního operačního programu a pro školu jej kompletně připravil a zrealizoval odbor

školství Úřadu městské části Brno-střed.

Základní škola a mateřská škola Brno, Horní

16, je úplná škola s devíti ročníky. Celý školní

areál je situován v klidné a bezpečné části

Brna-střed nedaleko centra s dobrou dostupností městské hromadné dopravy. Okolí školy,

například lesopark na Červeném kopci, skýtá

velmi dobré možnosti pro činnost školní družiny i pro tělesnou výchovu, pro kterou slouží

(kad) 

i vlastní bazén.

Už v lednu 2022 nabídneme prvních deset

bytů k nájmu a na opravu vlastním nákladem na ulicích Solniční, Orlí, Masarykova,

Josefská, Bayerova a Tučkova. Městská

část Brno-střed vytvořila tuto možnost pro

všechny, kdo si chtějí dokončit byt podle

svých představ, vybrat si svou koupelnu,

sladit podlahy s dveřmi nebo vymalovat

svou oblíbenou barvou. Uznané náklady

na opravy pak budou odečítány z nájmu.

Základní podmínkou, kterou musíte splnit,

je vaše registrace žadatele o obecní byt a doložení všech platných dokladů. Jakmile máte

splněno, vybíráte si na úřední desce byt, který

by vám vyhovoval, a o ten si žádáte. Můžete

žádat vždy o jeden byt v kalendářním měsíci.

„Mezi podmínky uzavření nájemní smlouvy

na byty s opravou vlastním nákladem patří

i snížené nájemné po dobu prvních pěti měsíců, během nichž musí proběhnout úpravy

v bytě. Po řádném provedení všech úprav se

smlouva uzavře na dobu určitou, přičemž doba

nájmu bude totožná s dobou, po kterou bude

nájemci kompenzována uznaná výše jeho

nákladů na dokončení oprav bytu,“ upřesnil

Mgr. Jan Mandát, LL.M. (ODS), radní Brno-střed,

do jehož gesce patří bytová politika.

A co bude jinak s nabízenými byty na

opravu vlastním nákladem?

U bytu, o který si požádáte, městská část

Brno-střed před předáním bytu nájemci zajistí

základní úpravy v rozsahu:

 vyklizení bytu, odstranění všech poškozených částí a zařizovacích předmětů,

 řešení případných dispozičních změn,

například vybudování samostatné koupelny, pokud v původním bytě nebyla

nebo byla zcela nevhodně umístěna,

 provedení nových rozvodů vody, plynu,

elektroinstalace, odpadů a systému vytápění,

 opravu omítek po provedení výše uvedených oprav včetně finální vrstvy pro nanášení maleb,

Vy si pak na vlastní náklady zajistíte:

 pokládku dlažeb a obkladů v koupelně

a na toaletě podle vlastního výběru,

 finální nášlapné vrstvy podlah v celém

bytě – PVC nebo plovoucí podlahy,

 pokud není byt v památkově chráněném

objektu a původní interiérové dveře byly

odstraněny, máte možnost dodat si interiérové obložkové dveře podle vlastního

výběru,

 zajistíte si dodání a montáž zařizovacích

předmětů, například toalety, umyvadla,

svítidla, vany a podobně,

 zajistíte si výmalbu celého bytu.

Pozor, ostatní vybavení bytu nábytkem,

mezi který patří i kuchyňská linka se spotřebiči, si pořizuje nájemce na své náklady bez

nároku na kompenzaci.

„Je důležité vědět, že ceny za pořízení

materiálu a provedení prací z úrovně nájemce jsou předem stanovené. Maximální částka

pro umoření je stanovena na 2500 korun

včetně DPH za metr čtvereční plochy bytu.

Nájemce má možnost objednat si opravy

u odborné firmy, nebo si může materiál

nakoupit sám a práce realizovat svépomocí.

Vždy však budeme kontrolovat a vyžadovat

kvalitní provedení prací na úrovni odborné

firmy. Naším cílem je pomoci nájemcům upravit si byt, jak chtějí, ale na druhou stranu chceme, aby provedené práce byly kvalitní,“

doplnil Ing. Ivo Komárek (ODS), radní Brno-střed, do jehož gesce patří oblast investic

a správa bytových domů.

Obecně doporučujeme velmi pečlivě si

nastudovat podmínky a požadavky na přidělení bytu k opravě vlastním nákladem. Jedině

tak je možné předejít nepříjemným nedorozuměním během vlastní realizace.

Pokud si nevíte rady a potřebujete poradit,

jak požádat o obecní byt v městské části

Brno-střed, obraťte se na pracovnice Miniúřadu, které vám rády pomohou a poradí. Kancelář Miniúřadu najdete na Dominikánské 2

v budově radnice, případně můžete využít

e-mail: miniurad@brno-stred.cz nebo telefo(kad) 

ny: 542 526 378 a 379.

Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2021 | 5