Informace z radnice

JEŽÍŠKA DO ŠKOL PŘINESL

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET

Nejvíce potřebnou se stala pro žáky na ZŠ

Horní relaxační zóna, která vznikne v 2. patře

školy. Zrcadla na toaletách a v šatně přispějí

k optickému zvětšení a k zútulnění prostor

školy a společný čas o přestávkách mohou

žáci trávit uzakoupených pingpongových stolů.

Na zbývajících školách ZŠ Husova, ZŠ Křídlovická, ZŠ Křenová, ZŠ Antonínská proces

ještě probíhá a výsledky budeme znát až

v průběhu ledna. Nutno podotknout, že velkou zásluhu má všech 11 školních koordinátorů, kteří svým žákům předávali potřebné

informace a společně je vedli k jejich vytouženým projektům.

A co na to dospělí?

Programovatelné Lego Mindstorms nebo

automat na zdravou svačinu – to je jen malý

náhled do vítězných projektů, které si žáci

jedenácti základních škol odhlasovali

v rámci projektu Participativní rozpočet do

škol. Projekt inicioval starosta městské části Brno-střed Martin Landa a každá ze škol

od městské části obdržela příspěvek ve

výši 30 000 korun určený na zrealizování

projektů, které si sami žáci ve škole

navrhnou.

Vítězným návrhům předcházelo sedm kroků

z celého cyklu participativního rozpočtu na

školách. Žáci nejprve museli zapřemýšlet, co

jejich škole chybí, navrhnout vhodný projekt,

zapojit se do příslušné skupiny daného projektu a vytvořit žákovskou kampaň pomocí

kreativních letáků nebo videí. Poté následovalo

online hlasování pomocí aplikace od společnosti Demokracie 2.1, díky které viděli jednotliví

školní koordinátoři výsledky ihned po skončení

hlasování. Školní koordinátoři spolu s vedením

školy na závěr celého projektu uspořádali pro

žáky slavnostní vyhlášení vítězných projektů.

Žáci obdrželi nejen zasloužené diplomy, ale

nechyběla ani pochvala od pana ředitele.

Zajímá vás, jaké nápady žáci

přinesli svým školám?

Na ZŠ Bakalovo nábřeží si žáci přejí sedací

vaky na chodby, více soukromí si přejí na toaletách, kdy zvítězily přepážky mezi pisoáry,

a příjemnější příchod do školy jim usnadní

lavičky do šaten.

Na ZŠ Kotlářská se změní klasické zvonění

o hlavní přestávce na modernější písničky.

Žáci mysleli i na své zdraví a odhlasovali si

automat na vodu a relaxační videokoutek.

Menší žáčci na 1. stupni se mohou těšit na

novou lanovku do lesoparku a o přestávkách

si pohoví v sedacích pytlech.

ZŠ Úvoz vyčlenila v rámci vítězného projektu místnost, která bude pro žáky chybějícím

relaxačním místem. Novou a velmi zajímavou

učební pomůckou do hodin fyziky se stane

programovatelná robotická sada od firmy

Lego. Pro zapomnětlivé žáčky bude zakoupeno 10 zámků k šatním skříňkám. Nové sportovní vybavení do tělocvičny, stolní hry

a pohodlnější sezení v hodinách na podsedácích, si odhlasovali žáci ze ZŠ náměstí Míru.

V průběhu ledna budou žáci na ZŠ Hroznová svačit o něco zdravěji, velkým vítězným

projektem se stal totiž automat na zdravou

svačinu. Žáci mysleli i na praktické věci, jako

je instalace venkovních žaluzií do učebny

informatiky, promítací plátno do fyziky a mikrofony s reproboxy pro lepší ozvučení soutěžních a společenských akcí ve škole.

Na ZŠ náměstí 28. října se žákům nejvíce

zalíbila možnost pořídit v celé školní budově

Wi-Fi připojení pro všechny.

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2018

„Participativní rozpočtování bylo pro naši

školu velkým přínosem. Tato forma rozhodování posiluje pocit zodpovědnosti žáků vůči

škole, vytváří demokratickou atmosféru tříd

a zvyšuje spokojenost žáků,“ hodnotí projekt

Mgr. Kamila Tachovská, koordinátorka na ZŠ

Kotlářská.

„Participativní rozpočet do škol přiměl děti

dívat se lépe kolem sebe a zajímat se o to,

co se kolem nich děje. Cílem mimo jiné bylo

i motivovat žáky, aby dělali něco nad rámec

školních povinností. Tento projekt rozvíjí skupinovou spolupráci, schopnost prezentovat

se a čelit nástrahám v podobě dotazů posluchačů,“ hodnotí participaci žáků Mgr. Kateřina

Kachlíková, koordinátorka ZŠ Horní.

„Jsem nadšený z průběžných výsledků na

našich školách, byl jsem se podívat na Hroznové a děti mě opravdu nadchly, jak svou

kreativitou, tak i nadšením pro prezentaci

svých nápadů a v neposlední řadě kvalitou

kampaní. Doufám, že se nám podaří participativní rozpočet do škol v letošním roce ještě

jednou zopakovat,“ říká Martin Landa, starosta

městské části Brno-střed.

Karolina Krulová