Informujeme

VOLBA PREZIDENTA

ČESKÉ REPUBLIKY

Termín konání: v pátek 12. ledna 2018 od 14.00

do 22.00 hod.

v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hod.

Případné druhé kolo se koná: v pátek dne

26. ledna 2018 od 14.00 do 22.00 hod.

v sobotu dne 27. října 2018 od 8.00 do 14.00

hod.

Právo volit prezidenta republiky má každý

státní občan České republiky, který alespoň

druhý den volby dosáhl věku nejméně 18 let.

Ve druhém kole volby může hlasovat i volič,

který alespoň druhý den druhého kola volby

dosáhl věku nejméně 18 let.

Překážkou ve výkonu volebního práva je

zákonem stanovené omezení osobní svobody

z důvodu ochrany zdraví lidu nebo omezení

svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Možnost hlasovaní mimo volební místnost

Volič může požádat ze závažných, zejména

zdravotních důvodů úřad městské části a ve

dnech voleb okrskovou volební komisi o to,

aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to

pouze v územním obvodu volebního okrsku,

pro který byla okrsková volební komise zřízena.

V takovém případě okrsková volební komise

vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební

schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

O přenosnou volební schránku můžete požádat ÚMČ Brno-střed na telefonních číslech:

• Petra Kafková, Odbor právní a organizační,

Oddělení právní

Telefonní kontakt: 542 526 349

E-mail: petra.kafkova@brno-stred.cz

• Libuše Linhová, Odbor právní a organizační,

Oddělení právní

Telefonní kontakt: 542 526 377

E-mail: libuse.linhova@brno-stred.cz

nebo přímo volební komisi ve dnech voleb.

Telefonní čísla do volebních místností jsou zveřejněna na www.brno-stred.cz/volby-2018.

Volební okrsky pro volbu

prezidenta republiky:

ve volebním okrsku č. 23001 je volební místnost

v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící: Dominikánská; Dominikánské nám.; Mečová; náměstí Svobody 15–19; Panenská 2 do konce; Panská;

Peroutková; Skrytá; Starobrněnská; Středova;

Veselá; Zámečnická; Zelný trh 1–7; Zelný trh 9

do konce

ve volebním okrsku č. 23002 je volební místnost v: ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící: Besední;

Brandlova 6; Česká 1–33; Hlídka; Husova 4 do

konce sudá; Husova 15 do konce lichá; Jakubská; Joštova; Komenského nám.; náměstí Svobody 1; Opletalova; Panenská 1; Pellicova 55

do konce; Sladová; Solniční; Špilberk; Údolní

1–11 lichá

ve volebním okrsku č. 23003 je volební místnost

v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící: Jánská 1–17

lichá; Jánská 2–12 sudá; Masarykova 1–17 lichá;

Minoritská; náměstí Svobody 8–14; Orlí 1–18b;

Poštovská

ve volebním okrsku č. 23004 je volební místnost v ZŠ Rašínova 3 pro voliče bydlící: Beethovenova; Běhounská; Brandlova 1–4; Česká 34; Dvořákova; Jakubské nám.; Jezuitská;

Kobližná; Kozí; Moravské nám. 1–10; Mozartova;

náměstí Svobody 2–7; náměstí Svobody 20

do konce; Rašínova; Rooseveltova

ve volebním okrsku č. 23005 je volební místnost v SŠ Brno, Charbulova p. o., Jánská 22 pro

voliče bydlící: Bašty; Benešova 7; Biskupská;

Kapucínské nám.; Květinářská; Masarykova

sudá; Masarykova 19–23 lichá; Muzejní;

Nádražní; Petrov; Petrská; Průchodní; Radnická;

Šilingrovo nám.; Zelný trh 8

ve volebním okrsku č. 23006 je volební místnost v SŠ Brno, Charbulova p. o., Jánská 22 pro

voliče bydlící: Benešova 1–5 lichá; Benešova

9–21 lichá; Benešova sudá; Divadelní; Františkánská; Jánská 14 do konce sudá; Jánská 19

do konce lichá; Josefská; Malinovského nám.;

Masarykova 25 do konce lichá; Měnínská;

Novobranská; Orlí 19 do konce; Pohořelec;

Sukova; Vachova; Za divadlem

ve volebním okrsku č. 23007 je volební místnost

v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče bydlící: Drobného 1–7 lichá; Drobného 27; Lidická 38 do

konce sudá; Lužánecká; Milady Horákové 21

do konce lichá; náměstí 28. října 1–12; náměstí

28. října 20 do konce; Pionýrská 4; Traubova

lichá; Vrchlického sad

ve volebním okrsku č. 23008 je volební místnost v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče bydlící:

Bartošova; Hilleho; Jeřábkova; Lidická 2–36

sudá; třída Kpt. Jaroše

ve volebním okrsku č. 23009 je volební místnost v ZŠ nám. 28. října 22 pro voliče bydlící:

Koliště 1–35 lichá; Kudelova; Milady Horákové

10 | Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2018

1–19 lichá; Milady Horákové 2–28 sudá; Příkop

ve volebním okrsku č. 23010 je volební místnost

v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Bratislavská

1–11a lichá; Bratislavská 2–34 sudá; Cejl 1–63

lichá; Koliště 37–49 lichá; Ponávka

ve volebním okrsku č. 23011 je volební místnost

v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Bratislavská

13–35a lichá; Körnerova; Příční lichá; Stará

ve volebním okrsku č. 23012 je volební místnost

v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Barvířská;

Bratislavská 36–62; Cejl 52–64 sudá; Cejl

65–69 lichá; Hvězdová lichá; Plynárenská lichá;

Soudní 1–11 lichá; Špitálka 13; Tkalcovská sudá

ve volebním okrsku č. 23013 je volební místnost

v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Francouzská

2–62 sudá; Milady Horákové 30 do konce

sudá; Příční sudá

ve volebním okrsku č. 23014 je volební místnost

v ZŠ Stará 13/15 pro voliče bydlící: Cejl 2–50a

sudá; Koliště 4; Koliště 49a–67 lichá; Plynárenská sudá; Radlas; Špitálka 1–11 lichá; Špitálka

15; Špitálka 2–6 sudá; Valcha; Vlhká 1–19 lichá;

Vlhká 2–26 sudá

ve volebním okrsku č. 23015 je volební místnost

v ZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící: Koliště 69

do konce; Křenová 19 do konce lichá; Podnásepní; Skořepka; Stavební; Špitálka 8 do konce sudá; Špitálka 17 do konce lichá; Vlhká 21

do konce lichá; Vlhká 28 do konce sudá

ve volebním okrsku č. 23016 je volební místnost

v ZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící: Cyrilská;

Čechyňská; Kolískova; Koželužská; Křenová

48 do konce sudá; Masná 1–5a lichá; Masná

2–20 sudá; Mlýnská 25 do konce; Řeznická;

Štěpánská; Šujanovo nám.; Zderadova

ve volebním okrsku č. 23017 je volební místnost

v ZŠ Křenová 21 pro voliče bydlící: Dornych

1–45 lichá; Dornych 2–76 sudá; Křenová 1–17

lichá; Křenová 2–46 sudá; Mlýnská 1–23; Opuštěná; Plotní 1–37 lichá; Plotní 2–6a sudá; Přízova;

Rosická; Rumiště; Spálená; Trnitá; Uhelná; Úzká;

Ve Vaňkovce; Zvonařka; Železniční 2–16 sudá

ve volebním okrsku č. 23018 je volební místnost

v ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2 pro voliče

bydlící: Husova 5

ve volebním okrsku č. 23019 je volební místnost

v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící: Křídlovická 1–3; Křížová lichá; Poříčí 5 do konce lichá;

Ypsilantiho

ve volebním okrsku č. 23020 je volební místnost v Klubu senior. aktivit, Václavská 3 pro voliče bydlící: Křídlovická 4–28 sudá; Křídlovická

5–17 lichá; Václavská 1–6; Zahradnická

ve volebním okrsku č. 23021 je volební místnost

v ZŠ Křídlovická 30b pro voliče bydlící: Hybešova 2 do konce; Leitnerova 1; Leitnerova 2–18

sudá; Soukenická