Ohlasy čtenářů

Reakce na článek „Vedení radnice podporuje jízdu na kole“

Rád bych krátce reagoval na článek „Vedení radnice podporuje

jízdu na kole“. Ano, je to bohužel

tak. A chtěl bych se zeptat osob,

které tak vehementně propagují

na radnici kola na úkor chodců

a řidičů, kdy začnou něco dělat

s tím, že „cyklisté“ jsou čím dál

nebezpečnější. Nepamatuji si, že

by ještě zhruba 2–3 roky zpátky

byl s nimi takový problém jako

nyní. Prakticky každý den jich po

městě potkáme v okolí centra

několik, kteří se chovají zcela bezohledně, jezdí vysokou rychlostí

po chodnících, přechodech pro

chodce či v zákazech. Případně

ignorují již vybudované pruhy

a stezky (např. na ulici Botanická

jezdí po vozovce i v protisměru

a vytvářejí tak kolizní situace dnes

a denně). Podobně je to v parku

Lužánky, který už prakticky vůbec

neslouží k tomu, k čemu by měl

a je z něj cyklopejskařská zóna

po celé ploše. Pokud jsou na toto

„cyklisté“ upozorněni, jsou velmi

arogantní až sprostí a to i vůči

rodičům s dětmi či starším lidem,

které předtím téměř srazí. Na

chodníku. Městská policie toto

odmítá řešit i na výslovné upozor-

nění přímo na místě („nemůže prý

být všude“), ale času na rozdávání

lístečků za rohem za stěrače má

zjevně dost (stojící auto pár minut

před koncem blokového čištění

těžko někoho omezí či ohrozí na

rozdíl od bezohledného cyklisty).

Ale chápu, je potřeba vybrat co

nejvíce na pokutách a u cyklistů

je to pro městskou policii zřejmě

nemožné a moc práce. Pak se

ovšem ptám, k čemu nám takoví

„strážci pořádku“ vůbec jsou.

Radnice by místo podpory minoritních skupin či kamarádů z nátlakových organizací jako Brnona-

kole měla řešit to, co se občané

sami rozhodli využívat. A to rozhodně není cyklistika ve městě

nebo zavádění „pražských“

modrých nefunkčních zón pro

parkování v Brně. Pro začátek by

stačilo opravit některé roky děravé

chodníky na Středu, to zcela jistě

ocení občané daleko více než další pomalovanou ulici piktogramy,

které stejně neznamenají vůbec

nic, ač je někteří cyklisté zcela

mylně považují za nějaký vyhrazený prostor.

města, není potřeba okruh Brna,

je lépe rozšířit emisní zóny, platit

další daně a poplatky za neumožnění parkovat – cituji: „V řádu stokorun, které přece nezatíží rodinný

rozpočet.“

Vyhnat tu pakáž studenty, kteří

parkují v Brně, vyhnat opraváře,

řemeslníky, živnostníky, ty co jezdí

za prací a turisty, vždyť zabírají

místa k parkování pro ty, co zde

bydlí.

Vždyť aut a v Brně nemají smysl

žádný – prostě tam jen stojí a zabírají zbytek místa mezi domy, takže

obyvatelé – lidi se prodírají mezi

zpětnými zrcátky a pejskové močí

na kola.

A bude hůř – pohonné hmoty

časem zdraží, budou jezdit jen

zámožní, ostatní „obyčejní“ budou

parkovat možná ve dvou až třech

vrstvách na sobě a platit.

Slib lepšího parkování je hezké slovo, jako by se vytvářel zelený park.

A pak budou parky z nakupených

aut místo stromů.

Pro chodce a kolaře bude v České

kotlině ráj na zemi. Ale to už v zemi

mistra Jana Husa, J. Dobrovského, T. G. Masaryka budou jiné

poměry!  Milan Ivo Koukol jr.

před taxíky? Může si naše město

Brno v klidu vychutnat?

Samozřejmě chápu, že do pěší

zóny může vjet sanitka spěchající

pro pacienta např. s infarktem či

plynaři jedoucí k havárii. Ale hrome, proč taxíky? Je to ve veřejném zájmu?

Copak bohatší (či spíše pohodlnější) fyzické osoby nemohou ujít

sto či dvě metrů pěšky k nejbližšímu stanovišti Taxislužby?

Nebo jiná situace: občan či turista

si koupí zmrzlinu, kebab či pizzu

a chce si ji v klidu pěší zóny sníst,

avšak požitek mu zkazí chvátající

taxík.

Hlavně neříkejte páni radní, že si

svačinu turista má sníst na lavičce, těch je v centru Brna nedostatek, či jsou obsazeny bezdomovci nebo zničeny vandaly.

A věřte, což vím ze své zkušenosti

i zkušenosti řady přátel, brněnští

taxikáři přehnanou ohleduplností

rozhodně netrpí, mnohdy jedou

i 50 až 60 km/hod. po pěší zóně!Petr Kolman,

autor je vysokoškolský pedagog

(PF MU) a občan Brna-středTomáš Novotný

30 km/hod. poté 0 km/hod.

V Brně byl zrušen územní plán

rozvoje města a zastaven vývoj

Brna po stránce duchovní i světské.

Ekologicky naladěný škarohlíd

namítá: proč by Brno mělo být prosperující křižovatkou cest vlakových i dálničních? Proto zachovejte

stav z doby císaře Josefa II. Kdy

hlavní nádraží hostilo svobodnou

železnici z Rakouska do Brna

a žádné rychlovlaky s nebezpečnou rychlostí 130 km/hod. Rozvoj veletržního Brna směrem na jih

zastavit, zastavit rozvoj všeho.

Brno se svými sakrálními a světskými stavbami, se svým duchovním a kulturním životem izolovat.

Zastavět chodníky různobarevnými ekologickými kontejnery, silnice a chodníky zúžit ve prospěch

privilegovaných dotovaných teple

oblečených kolařů a střed města

pomalovat na stezky pro dva kolaře

za hodinu v létě, jak je oficiálně

uvedeno, kteří projedou a neohrozí

tramvaje, chodce, zásobování,

policii, taxi a ani maminky s kočárky

atd.

Ekologové tvrdí, proč zprovoznit

R43, když doprava vede středem

BRNO: Taxíky v centru

Jako obyvatele Brno-středu mě

trápí jedna věc. Taxikáři v centru.

In media res: Nechápu proč je

povolen vjezd a tolerována rychlá

jízda taxikářů v pěších zónách

v centru. Např. v ulicích Masarykova, Česká, Starobrněnská,

Kobližná, Zámečnická a dalších.

Proč je to povoleno? Jakou kvalitu

má procházka po pěší (!) zóně

jinak pěkného města, kde občané

musejí neustále uskakovat před

sebevědomými taxikáři? Taxikáři

brázdícími, ne zrovna pomalu,

naším brněnským centrem? Cui

bono?

Někdo možná namítne – to je pro

podporu turismu.

Má Magistrát města Brna (MMB)

či ÚMČ Brno-střed či jiná veřejná

instituce zpracovánu studii, kolik

do veřejné kasy přináší fakt, že je

povoleno taxikářům jezdit těmito

brněnskými klidovými zónami?

Pokud ano, ať ji zveřejní.

Jakou vzpomínku si odnese např.

rakouský, ruský či pražský senior-turista, který musí uskakovat

Nestrpčujte chodcům život cyklisty

Dovoluji si reagovat na váš článek

týkající se jízdy na kole jako běžné

součásti dopravy. Chtěl bych upozornit, že ve a kolem středu města žije

velká část starších lidí, kteří prostě

na kole nejezdí a umisťování cyklopruhů na chodníky, které mají sloužit

především chodcům je bezohledné

(viz nesmyslné značení na ul. Botanické, kde dochází ke kolizím)! Chodci jsou již beztak omezování při chůzi

zaparkovanými auty, mnohde kolmo

k domům tak, že maminka s kočárkem neprojde a musí auto obejít po

silnici! Takže jim ještě nestrpčujte

život cyklisty!  Ing. Jiří Kubíček

Tato rubrika obsahuje názory čtenářů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese

zodpovědnost za její obsah.

11

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Leden 2016