Informace z radnice

NOVÝ SKATEPARK NA STARÉM BRNĚ

V lokalitě nad pivovarem radnice Brno-střed dokončuje výstavbu malého a velkého skateparku a také úpravu okolních

zelených prostranství. Doplní zde mobiliář

a workoutové prvky na cvičení.

Na zanedbaném a nevyužívaném plácku

se nyní budují dva skateparky. Jeden velký,

o rozloze 810 metrů čtverečních, je určen pro

už zkušenější milovníky skejtu. Bude jej tvořit

na 13 překážek, například pyramid corner,

bank, rail, radius bank a radius corner, grindbox a další. Menší skatepark je určený zejména pro uživatele koloběžek. Je navržen

do trojúhelníkovitého půdorysného tvaru

a jeho plocha je 158 metrů čtverečních.

„Historie českého skateboardingu se datuje k roku 1977 a jako volnočasový sport je

čím dál oblíbenější, dnes už je z něj i olympijský sport. I proto jsme se rozhodli vybudovat skatepark na Starém Brně. Sportoviště

tohoto typu zde dlouhodobě chybí. A nejen

ke sportu, ale i k odpočinku bude lokalita

nad pivovarem dobře sloužit. Velké parkové

úpravy v okolí, nové cestičky, posezení a další

vybavení poslouží všem, kteří si budou chtít

odpočinout na klidném a zeleném místě

v centru Brna,“ doplnil Ing. Ivo Komárek (ODS),

radní Brno-střed pro oblast investic a správu

bytových domů.

Zároveň probíhající parkové úpravy okolní

zeleně navazují na prostor skateparku a jejich

cílem je mimo jiné i zkvalitnění povrchu stávajícího travnatého hřiště na míčové hry, které

dostane regulérní podklad, bude mít ohraničení akátovými trámy a jeho povrch bude

opět travnatý. Na místě bude osazeno několik

workoutových prvků, akátové stoly a lavice,

přibude zde veřejné ohniště a dřevěné schodiště z akátového dřeva, které využije terénní

modelaci a bude sloužit i k posezení. Pěšina

vedoucí od zdi kláštera na Trýbovu bude mít

mlatový povrch a ohraničena bude rovněž

akátovými trámy. Návrh parkových úprav vzešel z dílny známé zahradní architektky

Ing. Evy Wagnerové spolu s Ing. Ivanem Zbořilem. Všechny práce by měly být dokončeny

v průběhu září.

(kad)

ŘÍMSKÉ NÁMĚSTÍ PROCHÁZÍ ÚPRAVAMI

Radnice Brno-střed od jara upravuje prostor Římského náměstí. Betonovou plochu

nahradí trávník a stromy, spolupracuje na

tom se soukromým investorem.

Možná si někteří vzpomenou, že ve vnitrobloku na Římském náměstí městská část

několik sezón provozovala mobilní kluziště.

Po ukončení jeho provozu byla tato plocha

nevyužitá a docházelo zde k neregulovanému parkování. Na jaře letošního roku byl ve

vnitrobloku dokončen polyfunkční dům

s byty. Městská část Brno-střed se dohodla

s jeho investorem na společné investici, při

níž investor parkově upravil část veřejného

prostoru ve vlastnictví města Brna, který

k polyfunkčnímu domu bezprostředně přiléhá a radnice Brno-střed zbývající část vnitrobloku. Jedná se o jednoduchou parkovou

úpravu s trávníkem a stromy, eliminující živelné parkování a současně umožňující přístup

k domům v zadní části vnitrobloku.

„Spolupráce se soukromým sektorem je

oboustranně výhodná, spojuje nás společný

zájem o kvalitně upravené veřejné prostranství a my se chceme tímto směrem ubírat

i v budoucnu. Řešení v maximální míře

zohledňuje současné trendy v hospodaření

s dešťovou vodou a zpříjemní klima v této

části centra města,“ uvedl Ing. arch. Vojtěch

Mencl (ODS), starosta městské části Brno-střed.

Prostor náměstí doplní socha významného

výtvarníka Michala Gabriela s názvem Levitace, který ve veřejném prostoru městské

části instaloval již několik objektů. Jedná se

o exteriérovou sochu z nerezové oceli, která

je instalována na vysokém pylonu ze stejného

materiálu. Socha vznikla pomocí 3D technologie a modelování. Jde o postavu dívky,

(kad) I

pohlížející do nebe.

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2022

I