Informace z radnice

ŠKOLA OŽIVUJE TECHNIKU ART PROTIS

Radnice Brno-střed věnovala studentům

umění a designu obraz města Brna vytvořený technikou art protis. Škola na Francouzské jako jediná v republice vlastní stroj

na výrobu těchto obrazů a snaží se tuto

techniku obnovit.

I když jsou prázdniny, mohl starosta městské části Ing. arch. Vojtěch Mencl předat ředitelce Střední školy umění a designu a Vyšší

odborné školy Brno na Husově Mgr. Petře

Černínové art protis s motivem Brna od malířky Jiřiny Hartingerové.

„Art protis je textilní technika patřící do

oblasti netkaných textilií. Umožňuje realizaci netkaných nástěnných koberců. Technologie byla vyvinuta Výzkumným ústavem

vlnařským v Brně v roce 1964 jako československý patent. Vzniká kladením vrstev

česaného a barveného rouna na sebe, přičemž lze experimentovat i s jinými materiály. Nakonec se celá plocha zatíží, spojí

žehlením a následně prošije řadou stehů

v pravidelných vzdálenostech k podkladu

na speciálním stroji. Art protis má expresivní charakter, výrazné barvy vlněného

rouna nahrazují svým způsobem malířské

barvy,“ vysvětlila ředitelka školy Mgr. Petra

Černínová.

Poměrně jednoduchý technický postup

byl využíván pro tvorbu monumentálních děl

do interiérů veřejných budov a stal se

i finančně dostupným artefaktem pro interiéry domácností. Art protis může v architektuře zastupovat závěsný obraz nebo výrobně

náročný gobelín.

„Střední umělecká škola na Francouzské

se zajímá o techniku art protis, její historii,

ale i možné využití v současnosti, například

v oděvní tvorbě nebo v interiérech. Škola

však doposud žádný takový obraz nevlastnila. Paní ředitelka nás proto požádala o art

protis s motivem Brna, který dříve visel ve

vstupu do radnice. Jsem rád, že zastupitelstvo naší městské části následně rozhodlo,

že dílo škole darujeme. Věnované dílo je

pro školu o to cennější, že jeho autorka, akademická malířka Jiřina Hartingerová, je její

absolventkou,“ uvedl starosta městské části

Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).

Střední škola umění a designu a VOŠ Brno

disponuje strojem pro výrobu art protisu.

Jedná se o osnovní proplétací stroj Maliwat,

pravděpodobně jediný dochovaný a funkční

stroj u nás. V tuto chvíli je stroj používán studenty oborů ekotextil design, design interiéru a textilu a design oděvu pro vlastní uměleckou tvorbu. Obsluhu stroje zajišťuje

Ing. Brzobohatý, pravděpodobně jediný znalec této technologie v České republice. Art

protis má jako tapiserie také zajímavé akustické vlastnosti, jichž by škola ráda využila

v učebnách pro komfortní akustické řešení

prostoru.

(kad)

I

PODZEMNÍ

KONTEJNERY NA VODNÍ

To, že kontejnery na odpad nejsou zrovna

ozdobou veřejného prostoru, všichni víme.

Elegantním řešením jsou podzemní nádoby

na tříděný odpad.

I když se jedná o významně nákladnější

variantu než obyčejné plastové kontejnery,

je potřeba zejména v historickém centru

města postupně podzemní kontejnery

budovat. Některé buduje svozová společnost SAKO Brno a některé i městská část

Brno-střed.

Jedny nové teď nechala vybudovat na

ulici Vodní. Podzemní kontejnery na papír,

plast a sklo jsou nesporně výhodnější i proto, že mají větší objem podzemních nádob.

Papír a plasty mají 5 metrů krychlových, sklo

jeden metr krychlový. Zajímavostí je též

ovládání sešlápnutím pedálu, takže se nikdo

nemusí vhozové nadzemní části dotýkat

rukama. Cena těchto podzemních kontejnerů je 1,5 milionu korun.

V roce 2020 vybudovala městská část

Brno-střed podzemní kontejnerové stání na

nároží ulic Smetanova a Botanická a další

stání jsou plánována do budoucna.

(kad)

I

Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2022 | 5