Volný čas

DISKOTÉKA PRO PAMĚTNÍKY

Pokračování poslechového pořadu Pavla

Svobody, milovníka songů legendárních

tvůrců divadla Semafor, připravilo volnočasové centrum na Vojtově 7.

Diskotéka pro pamětníky s písněmi semaforských legend se bude konat ve čtvrtek

26. ledna od 17.00 hodin. V Semaforu vznikly

za šedesát let jeho existence stovky krásných

a dodnes živých písní. Některé z těch nej-

známějších zazněly již na podzimní diskotéce.

Ale zbývá jich ještě dost na to, aby zaplnily

další příjemnou hodinku.

Uslyšíte v ní známé hity šedesátých let

a uvidíte tehdejší semaforské hvězdy Waldemara Matušku, Evu Pilarovou, Karla Gotta

a samozřejmě i autory písniček Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra. Vstup je zdarma.

Šárka Jelínková

I

POZVÁNÍ DO BOTANKY

Centrum volného času Botanka na Botanické 13 zahajuje zápisy do kroužků a aktivit na druhé pololetí.

Pokud máte zájem o žonglování pro děti od

čtyř let nebo o babyateliér pro děti od dvou

let, cvičení s dětmi a další kroužky, vyplňte přihlášku na webu centra: www.botanka.cz. Také

pro seniory nabízíme zajímavé aktivity, těšit se

mohou třeba na výlety a přednášky.

Srdečně zveme do našich prostor těhotné

ženy ve druhém a třetím trimestru, pro které

jsme připravili 14. ledna fyzioterapeutický těhotenský seminář. Pod vedením fyzioterapeutky

Mgr. Andrey Korandové se naučí nejen vhodné

cviky pro období těhotenství, techniku dýchání

k porodu, ale také získají komplexní přehled

toho, co dnešní fyzioterapie v době těhotenství

nabízí. Dozvědí se, jaké pohybové aktivity jsou

vhodné v těhotenství, a které cviky je doporučeno vynechat. Součástí lekce bude také

šátkování bříška a nastávající maminky se naučí

poznat i to, zda nemají diastázu břišní či co

mohou udělat pro správné držení těla. Na seminář bude navazovat další, a to 21. ledna, který

se zaměří na poporodní období. Na semináře

je nutné se přihlásit předem, více informací je

Olga Chladilová I

na webu centra.

KURZY MALOVÁNÍ A KRESBY

Tvořit mezi uměleckými díly a věhlasnými

výtvarníky umožňuje lidem Moravská galerie. Každý rok mohou navštěvovat kurzy

malby a kresby v expozicích Místodržitelského a Pražákova paláce. Letos cyklus

o deseti lekcích začne 30. ledna. Účastníky

povede umělec Josef Bubeník.

Kurz Tužkou, štětcem mezi mistry seznamuje zájemce se základy malby a kresby.

V expozicích, kde je obklopuje umění, tvoří

jak mladí, kteří chtějí studovat na umělecké

škole a potřebují pracovat na svém portfoliu,

tak lidé středního věku, senioři a další. „Senioři často rádi malují krajinky, studenti zase

chtějí zabodovat u přijímacích zkoušek, dále

jsme tu měli i maminku s dcerou a další nadšence. Kromě toho, že se všichni zdokonalí

v kresbě a malbě nebo zvýší své šance

dostat se na školu, poznají navíc nové přátele,“ nastínila vedoucí lektorského oddělení

Moravské galerie Kateřina Radoš Minaříková.

Světem umění provádí malíř Josef Bubeník.

Ten kurz zpestřuje hrami. Například seznámí

přítomné s výtvarnými směry, a pak je vyzve,

aby charakteristické prvky těchto směrů

vyhledali v expozici, a pak je zachytili. V prostředí, kde je obklopuje umění, hned vše vidí

v praxi. „Mít možnost tvořit přímo v expozicích

je velkou výhodou. Toto prostředí podporuje

naši fantazii, inspiruje nás a svou roli hrají

i členité prostory obou paláců, které jsou tak

rozdílné a působí na nás také odlišnou

atmosférou,“ popsal Josef Bubeník.

U zrodu kurzu byla spolupráce Moravské

galerie se školou Star-up. Lekce se od začátku uskutečňovaly s pomocí tamních vyuču-

22 | Zpravodaj městské části Brno-střed | leden 2023

jících a zároveň profesionálních umělců.

Letos kurz proběhne vždy v pondělky od

18.00 do 21.00 hodin večer, a to v období od

30. ledna do 3. dubna. Vstupenka na všechny

lekce stojí 3000 korun a zájemci ji pořídí

u pokladny v Pražákově paláci či přes GoOut.

Více na webu: www.moravska-galerie.cz.

Karolína Krásová I

Foto: Archiv Moravské galerie v Brně