Informace z radnice

Na Dominikánské náměstí se vrátí rybí trh

Městská část Brno-střed chce

v letošním roce obnovit jednu

z tradic, která sahá až do 14.století a alespoň dočasně navrátit

Dominikánskému náměstí jeho

původní funkci.

Ve středověkém Brně a zejména

pak za doby vlády moravských

Lucemburků bylo Brno častým

cílem obchodníků, kteří nabízeli své

produkty na brněnských tržištích.

Středověké brněnské trhy měly svá

jasná, mnohdy velice přísná pravidla, a řád, kterému se museli

obchodníci podrobit. Samotné rozvržení produktů se podřizovalo

tomu, k jakému zboží bylo dané

tržiště určeno. Brno totiž disponovalo rovnou několika specializovanými tržišti. Vůbec nejstarším tržištěm ve městě byl dnešní Zelný trh,

na kterém se nacházel hrnčířský

Tržiště na Dominikánském náměstí v 19. století

trh, trh kůrný nebo samostatné

masné krámy. Na dnešním Kapucínském náměstí prodejci nabízeli

dřevěné uhlí, před brněnskou bra-

nou na dnešním Šilingrově náměstí

se ve středověku konaly trhy vepřů.

Ty byly umístěny záměrně za hradbami města, aby svým provozem

neznečišťovaly prostředí ve městě.

Konečně Dominikánské náměstí

patřilo v minulosti prodeji masa

a ryb. Již ve 14. století se objevuje

název forum Piscium (Rybný trh)

a toto pojmenování si náměstí udrželo až do 19. století. V prostoru

náměstí se prodávalo maso, slanečci, ryby a postní jídla. Trhovci

z náměstí vymizeli až ve 20. století

a prostor poté pomalu a jistě začal

sloužit jako parkoviště.

V rámci letošních adventních trhů

bude Městská část Brno-střed ve

spolupráci sTuristickým a informačním centrem města Brna pořádat

na Dominikánském náměstí vůbec

poprvé vánoční trh, který se bude

v duchu středověké tradice opět

specializovat na prodej ryb a rybích

pokrmů.Michal Doležel,

člen Rady MČ Brno-střed

Pozvání na besedy k zavádění systému rezidentního parkování

Od dubna 2017 by mělo být

postupně v jednotlivých lokalitách MČ Brno-střed zavedeno

rezidentní parkování. Aby byl

celý systém v ulicích co nejlépe

nastaven, potřebujeme od vás

zpětnou vazbu k ulicím, ve kterých bydlíte a ve kterých se denně pohybujete.

Zajímá nás, kde funguje parkování

dobře a kde jsou naopak největší problémy? Která místa v okolí vašeho bydliště jsou dopravně nepřehledná

a nebezpečná? Kudy se dobře chodí

pěšky, jezdí na kole a kde to je naopak

problém? Kde funguje dobře uspořá-

dání veřejného prostoru a kde jsou

s tím největší problémy (zahrádky restaurací, zeleň, mobiliář, pobyt a pohyb

dětí apod.)? Kde chybí přechody pro

chodce? Jak fungují ulice jako veřejný

prostor?

Besedy se budou konat vždy v sále

Společenského centra radnice na

Dominikánské 2. Kapacita sálu je

omezená, proto je lepší si místo rezervovat na tel.: 542 526 341, nebo e-mailu: marta.vojackova@brno-stred.cz.

Ve středu 21. září od 17.00 hodin

budeme projednávat ulice: Pionýrská

(úsek mezi ulicemi Lidická a Drobného), Lidická (od Pionýrské po Koliště),

Drobného, M. Horákové (od Koliště po

Drobného), Lužánecká, tř. Kpt.Jaroše,

Kudelova, nám. 28. října, M. Horákové

(od Koliště po Francouzskou), Přádlácká, Cejl (od Koliště po divadlo

Radost), Bratislavská, Spolková, Hvězdová, Stará, Soudní, Körnerova,

Ponávka, Příkop a Příční.

Ve středu 5. října od 17.00 hodin přijdou na řadu ulice: Koliště, Tkalcovská,

Radlas, Plynárenská, Špitálka, Vlhká,

Valcha, Podnásepní, Stavební, Koželužská, Skořepka, Křenová, Dornych,

Mlýnská, Spálená, Přízova, Masná,

Zvonařka (v úseku od Dornychu po

Hladíkovu), Čechyňská, Cyrilská, Šujanovo nám., Štěpánská, Rumiště,

Kolískova, Zderadova, Ypsilantiho, Za-

hradnická, Nádvorní, Náplavka, Bezručova, Soukenická, Leitnerova (kratší

část ulice – od Hybešovy směrem ke

Křídlovické, Křížová a Hybešova pro

domy č. o. 61 – 71.

Další lokality budou projednány

19. a 26. října, pozvánka bude v příštím

čísle zpravodaje.

Více informací o rezidentním parkování

přineslo prázdninové číslo zpravodaje,

k dispozici je na webu radnice

www.brno-stred.cz (na titulní straně je

odkaz Zpravodaj MČ, ve kterém je

k dispozici archiv čísel).Mgr. Jasna Flamiková,

místostarostka MČ Brno-střed

Prodej na Zelňáku je kontrolován. Výsledky jsou dobré

Kontrolu prodejců provádí jednak takzvané orgány státního

dozoru a jednak správci tržiště,

kteří se pohybují po Zelném

trhu denně.

Pokud jde o působení kontrolních

orgánů, tak zatím jako poslední

navštívili tržiště pracovníci

z brněnského inspektorátu Státní

zemědělské a potravinářské

inspekce. „V tomto roce jsme při

kontrolách stánkového prodeje na

Zelném trhu nezaznamenali

žádné porušení, které by se dalo

kvalifikovat jako klamání spotřebitele,“ uvedl za SZPI v Brně

Ing. Čestmír Kudláček. Trhy na

Zelňáku jsou také pod každodenním dohledem dvojice správců.

„Dohlížejí například na správné

označení prodejních míst a nabízených produktů, na pořádek, který souvisí i s bezpečným pohybem nakupujících, a celkově na

dodržování provozního řádu,“

popsal působení Úřadu městské

části Brno-střed Roman Burián

ze správy trhu. „Naším cílem není

vytvářet na prodejce nějaký nepřiměřený nátlak, chápeme, že všelijakých regulací a povinností mají

spoustu. Na straně druhé však

cítíme zodpovědnost jako orga-

4

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Září 2016

nizátor trhů vůči zákazníkům.

Drobné nedostatky, jakým byly

špatně umístěné cedulky u zboží

nebo nevhodně natažené připojení k elektřině, se zatím vždy

podařilo vyřešit rozumnou domluvou. Díky naší větší péči se navíc

podařilo zvýšit kvalitu nabízeného

zboží,“ vysvětlila přístup radnice

místostarostka Jasna Flamiková

a dodala: „Pokud by kdokoliv

z nakupujících měl pocit, že je

něco v nepořádku, může se obrátit na správce, kteří sídlí na Kapucínském náměstí 10, poslat nám

e-mail, zavolat, případně se ozvat

prostřednictvím facebookového

profilu trhu. Za každý podnět

budeme rádi, protože nám pomáhá kvalitu trhu zlepšovat.“

Trhy na Zelňáku jsou otevřeny od

pondělí do pátku v čase od 6.00

do 18.00 hod., v sobotu pak od

6.00 do 14.00 hod. Kromě stálého

provozu nabízejí i jednorázové

akce, a to především v pátek

a v sobotu. Letos se například ještě chystá přehlídka Malé pivovary

na Zelňáku (2.–3. září), Slavnost

rajčat, jablek a hrušek (9.–10.září),

Brněnský biojarmark (30. září až

1. října) a Slavnost brambor a dýní

(7.–8. října).Denisa Kapitančiková