Názory zastupitelů

PODĚKOVÁNÍ (NE)JEDNOMU

ČLOVĚKU

Dnes nepůjde o názor

zastupitele, nýbrž o poděkování, a to nejen jeho, ale

možná i celé jedné čtvrti,

ba městské části.

Poděkování plné pozitivní energie a pravé člověčiny. A nepatří jen jediné osobě, ale vlastně

všem těm, kterým se povolání nebo koníček

staly posláním a svůj volný čas i finance

dávají nezištně ve prospěch širší komunity.

Náleží tak všem pedagogům a lidem, co se

věnují dětem, rozvíjejí kulturní život či pečují

o životní prostředí nebo jinak „pomáhají

a chrání“.

Za ty všechny zde poděkujme jmenovitě

paní Mgr. Janě Černé, která se stala doslova

synonymem pro Mahenův památník v Masarykově čtvrti. Její rychlý odchod z práce na

konci minulého roku zanechal určitou

pachuť z přístupu Knihovny Jiřího Mahena.

O to více „stoupla na ceně“ u svých četných

příznivců, kteří stále doufají, že se s ní nadále budou moci potkávat. Zejména když se

v příjemném komorním prostředí vilky se

zahradou i díky ní nejeden čtenář cítil jako

doma a rád se sem vracel – proslulé se staly

zejména neděle, kdy přicházely rodiny

s dětmi.

Zdejší knihovnu vedla obětavě a s láskou

– ostatně knihám zasvětila celý život. Ačkoliv nebyla rodilá Brňanka, k Mahenově

knihovně přináležela přes 43 let a dobrou

duší památníku byla od jeho vzniku v roce

1992. Ten ostatně sama významnou měrou

pomáhala zakládat, také vzhledem k osobní

známosti s vdovou po Jiřím Mahenovi. Do

útulného podkroví přivedla takové osobnosti jako Ludvíka Vaculíka, Ludvíka Kunderu, Zdeňka Rotrekla, Jana Trefulku nebo

Ivana Klímu; na Mahenovu ulici pravidelně

přicházeli známí brněnští herci a umělci,

svá působiště zde měla divadla Agadir

a Útulek. Každoročně zapojovala památník

do Noci muzeí a pravidelně konaných kulturních a vzdělávacích akcí bychom se snad

ani nedopočítali (za všechny zmiňme Čtení

na půdě aneb Brunensia sub tegulis).

Vážená paní magistro a vám podobní:

děkujeme vám za to, že svůj život nesobecky zasvěcujete obyvatelům (nejen)

Brna-střed a jste příslovečnou solí nejen

naší země, ale zejména místního společenského života.

JUDr. Michal Závodský ■

zastupitel MČ Brno-střed

nezávislý za Zelené

Foto: Barbora Linková

DLUH VŮČI KAMENNÉ KOLONII

V tomto článku bych se

chtěl věnovat neradostné

situaci, která je součástí

životů lidí obývajících jinak

velmi zajímavé a rázovité

místo v naší městské části

Brno-střed.

Jedná se o Kamennou kolonii, která si

zachovala svůj nezaměnitelný půvab, její

obyvatelé a jejich potřeby si po desítkách

let ignorace rozhodně zaslouží více pozornosti! Na základě informací od zdejších obyvatel bych tedy chtěl shrnout některé zásadní nedostatky, které jejich život provázejí.

Zásadní pro potřeby obyvatel je rekonstrukce hlavní komunikace procházející

Kamennou kolonií. A to zejména v dolní části. Zdejší množství výmolů a jam by ocenili

možná tak tankisté při vojenském cvičení,

běžní občané v civilním režimu jistě nikoliv.

Komunikace se navíc nadále deformuje,

rekonstrukce tedy musí být komplexní. Na

komunikace navazuje další potíž v Kamenné

kolonii a tou je parkování. Obyvatelé by zde

ocenili režim rezidentního parkování alespoň v tom smyslu, že by byla označena

místa pro rezidenty – pro nerezidenty,

návštěvníky a kohokoliv dalšího by mělo

být zbudováno parkoviště na pozemcích

konkrétních parcel pod katastrálním územím Štýřice. Když se nemalé prostředky

nachází na jinak bohulibé projekty jako je

plánované osvětlení blízké cyklostezky až

k Anthroposu, tak se nabízí otázka, proč by

měl být zásadní problém nalézt obdobné

prostředky v nejbližších letech také u řešení

parkování občanů Kamenné kolonie.

Kapitola sama pro sebe je dále vodovodní

síť, vodovodní přípojky jsou v tristním stavu,

většina ještě z padesátých let. 1 přípojka na

dům s 1 vodoměrem, jak je tomu v civilizované společnosti jinak běžné, jsou zde jen

zbožným přáním. Zaplatit si pouze za vlastní

spotřebu je myslím docela spravedlivý princip, na tento výdobytek zde občané však

stále čekají. Projekt nových vodovodních

přípojek si občané sami zaplatili a je připraven, k jeho realizaci zatím nikdy ne-

došlo. Pravidelný úklid v Kamenné kolonii

se postupně zlepšuje, alespoň zde k jistému pokroku postupně dochází.

Alfa a omega trápení občanů žijících

v Kamenné kolonii jsou zejména možnosti

odkupu pozemků, na kterých stojí domy

těchto obyvatel, od města Brna. Stávající

situace není podle mého názoru výhodná

pro nikoho a připomíná středověk. Jedná

se o politické rozhodnutí a věřím, že budoucí vedení městské části i města může konečně tuto patálii ukončit a tento gordický uzel

rozetnout. Poslední zásadní připomínky

směřují k užívání místního „kulturního

domu“, který je doposud využíván jen sporadicky a dal by se časově smysluplně vytížit

mnohem více. Občané, kteří zde žijí, by to

jistě ocenili. Rád bych závěrem již všem

občanům naší městské části vzkázal, že jen

jejich hlasy v komunálních volbách mohou

přinést změnu!

Mgr. Tomáš Řepa, Ph.D. ■

zastupitel MČ Brno-střed za ČSSD

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.

Zpravodaj městské části Brno-střed | květen 2018 | 13