Názory zastupitelů

Recykluj – mačkej – recykluj

V rámci Občanského sdružení

Masarykova

čtvrť jsem se

„staral“

o dodatečné

doplnění kontejnerů na tříděný odpad v naší čtvrti. Následně – už coby zastupitel – jsem

pozornost rozšířil na celou

městskou část.

Díky mé iniciativě tak v Brně-středu přibyly desítky barevných kontejnerů. Třídění se tak stalo zase

jednodušší, a hlavně to k nim tak

máte blíž, což je jeden z předpokladů toho, aby zájem o tuto prospěšnou aktivitu stoupal. Rád bych

se podělil o několik praktických rad

a poznatků, které nám všem

mohou recyklační život ulehčit:

• Krabicové obaly od mlék, džusů

a jiných potravin (tzv. tetrapack),

jakkoliv k tomu svádějí, nepatří

do modré nádoby na papír, nýbrž

do žluté – k plastům.

• Opět se třídí hliníkové plechovky – tedy obaly od piva

a jiných nápojů (energetické drinky), které patří do žlutých nádob

k plastům.

• Pokud ještě netřídíte, zkuste začít a zaměřit se alespoň na třídění skla – doba jeho rozkladu v přírodě se odhaduje na tisíce let a říká

se, že se nerozloží nikdy.

• Do nádob na sklo nevhazujte

nic jiného, znehodnocuje to obsah

kontejneru, a to ani komunální odpad, proto třeba magistrát nechce

dávat do ulic menší nádoby, protože lákají k odhazování odpadků,

ani sklo jiné barvy, kupř. z bílého

skla lze vyrobit barevné sklo, ale

naopak to již možné není.

• Papírové krabice je třeba: sešlapat, rozložit či zmačkat, aby nezabíraly tolik prostoru. Stačí tři čtyři

větší krabice a už se do kontejneru

moc dalšího nevejde. Profíci z oboru říkají, že se „vozí vzduch“, a hlavně se pak na místě hromadí odpad

těch, co přijeli později a odložili jej

mimo kontejner.

Kontejner není nafukovací, stačilo by krabice jen zmačkat

• Byť první lhůta na přihlášení se

do chvályhodného pilotního programu Brna-střed doplnění vašeho domu o barevné popelnice

na tříděný odpad uplynula, stále

je možnost se o ně zdarma přihlásit. Vše lze vyřídit na e-mailu: marta.vojackova@brno-stred.cz nebo

telefonicky: 542 526 341.

• Naplněný/přeplněný kontejner

je možné nahlásit na e-mailu:

dispecink@sako.cz nebo telefonicky na 548 138 315, paní Šírová.

Lidé s chytrými telefony si mohou

stáhnout aplikaci Třídění odpadů

v Brně a jejím prostřednictvím plné

kontejnery

nahlásit

rychle

a pohodlně. Na základě konkrétních poznatků je svozová firma

schopna reagovat, a to i zvýšením

frekvence svozu. Na stejných kontaktech je možno hlásit i nepořádek na sběrném místě.JUDr. Michal Závodský,

zastupitel ZMČ Brno-střed

nezávislý za zelené

Mendlovo náměstí – nutná kultivace versus science fiction vedení města

Na území naší

městské části

se nachází mnoho

krásných

míst, která si

prošla zajímavým vývojem.

Každé prostranství, dům či strom mají vlastní

příběh. Velmi zajímavou částí

centra je například celé Staré

Brno a zejména Mendlovo

náměstí.

Se zájmem jsem si před nedávnem přečetl nové informace

v médiích o plánech města Brna

s tímto územím. Pokud si člověk

projde celé Mendlovo náměstí

i s přilehlým prostorem, tak nemůže nabýt jiného dojmu, než že je

nutná generální oprava a parkové

úpravy. Proto kvituji s povděkem

záměr vypsat architektonickou

soutěž na budoucí podobu celého

náměstí. Tím však bohužel chvála

končí. Již v minulosti jsem se setkal

i při jednáních Zastupitelstva Brno-

-střed s tím, že některé plány jak

z dílny vedení Brno-střed, tak města Brna jsou velmi nereálné. A to

hlavně ve vztahu k současné hustotě provozu. Jednou z takových

informací bylo i to, že by se zúžily

pruhy na ulici Křížová a okolo parku při Mendlově náměstí. Tím by

se získal prostor ke zvětšení parku.

Nic proti záměru, ale provedení by

bylo opravdu velmi problematické.

Současné vedení města počítá se

zklidněním dopravy v této oblasti.

Nikdo však nebyl schopen říci, jak

zklidnění chce dosáhnout. Stále

není dobudován velký městský

okruh, není dořešeno ani koncepční řešení přesunu nádraží,

jakožto klíčového dopravního uzlu

v Brně, ale v celém širokém okolí.

To vše je zásadní pro realizaci

podobných návrhů. Další rozporuplnou informací, je plán narovnání

trasy tramvaje číslo jedna tak, aby

již nezatáčela na ulici Václavskou,

ale vedla rovnou k náměstí. Když

pominu finanční náklady a nejistou

návratnost, tak si nejsem jistý, jestli

to přinese ať už obyvatelům v okolí,

tak cestujícím nějaký komfort

navíc. Narazil jsem v médiích na

jednu další proklamaci, která se

týká případného budoucího režimu, ve kterém by náměstí fungovalo. Je to společná zastávka tramvají číslo jedna, pět a šest. Když

se člověk podívá na staré fotografie provenience brněnské MHD,

tak zjistí, že k tomu kdysi bylo

opravdu blízko. V sedmdesátých

letech byl park mnohem větší, protože ještě nebyl vybudovaný terminál pro autobusy. Náměstí tak

působilo kompaktnějším dojmem,

protože na zeleň byl mnohem větší

prostor. I tenkrát ale tramvaje

zastavovaly kousek od sebe, ne

na úplně stejném místě. Při intervalech, které tyto důležité linky

mají, si nejsem jistý, jestli by to

vůbec bylo proveditelné, aniž by

nevznikala zpoždění kvůli tomu,

že za sebou přijedou v rychlém

sledu více než dvě tramvaje. Podle

mého názoru všechny podobné

plány stojí poněkud na vodě

a k jejich realizaci je ještě velmi

dlouhá cesta. Samozřejmě jako

mnoho občanů jsem zvědavý na

případný vítězný návrh architektonické soutěže, ale stále nikdo

nevysvětlil, jak zde omezit dopravu

tak, aby tím nevznikl dopravní

kolaps a park se mohl zvětšit.

Závěrem chci napsat, že držím palce všem rozumným návrhům, které povedou ke kultivaci obdobných

lokalit. Nevím ovšem, proč by se

měly do éteru neustále vypouštět

nějaké v širším kontextu naprosto

nedomyšlené nápady. Za sebe

dodám takový malý povzdech,

ještě v 19. století bylo v okolí

Mendlova náměstí hned několik

krásných zákoutí s volně tekoucí

říčkou. Kdyby byla ve vítězném návrhu zapracována myšlenka jakéhokoliv vodního prvku, považoval

bych to za mnohem smysluplnější

návrat k tradici než zmíněné proklamace.Mgr. Tomáš Řepa,

zastupitel ZMČ Brno-střed

za ČSSD

Tato rubrika obsahuje názory zastupitelů, které nejsou redakčně upravovány, a vydavatel nenese

zodpovědnost za její obsah (§ 4a tiskového zákona).

13

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Březen 2017