Informujeme

Brněnské úřady budou přívětivější pro cizince

Město Brno připravuje projekt,

který bude odstraňovat překážky při začleňování cizinců do

společnosti. Záměr navazuje

na Strategický plán sociálního

začleňování města Brna.

Magistrát města Brna si od projektu slibuje větší možnost ovlivňovat zařazování cizinců do života

města. Projekt počítá s vytvořením týmu pracovníků s jazykovými znalostmi, který by asistoval

veřejným institucím ve styku

s cizinci. Mezi hlavní jazyky bude

patřit rumunština, vietnamština,

ukrajinština nebo arabština.

Tento postup je naprosto běžný

Na webu MČ Brno-střed najdete anglické a ruské návody

v zemích západní Evropy, kde

hrají samostatná města důležitou

roli v integraci lidí pocházejících

z nejrůznějších koutů světa. Chce

tím také předcházet případným

konfliktům pramenícím z nedostatečné připravenosti a posilovat

občanskou angažovanost cizinců. Celková částka určená na

realizaci záměru je 6 milionů korun. Předpokládaná výše dotace

z evropských fondů činí 95 %, tj.

5,7 milionu korun. Město Brno

poté dofinancuje zbylých 300 000

korun. Partnerem projektu je společnost SocioFactor, s. r. o., která

se bude zároveň podílet na financování částkou 4 miliony Kč.

Začátek fungování projektu je

naplánován na září letošního roku

a trvat by měl dva roky.Daniel Zeman

Poradna Socio-info centrum

Socio-info centrum je poradenské místo, kam se mohou

občané města Brna obrátit ve

složitých životních situacích.

Nabízí pomoc a radu při pochopení a řešení obtížné životní

situace, zprostředkuje a zajišťuje kontakt s jinými organizacemi a institucemi, nabízí komplexní informace o sociálních

službách. Součástí je i telefonické a internetové poradenství.

Informační centrum se nachází

v prostorách Odboru sociální

péče Magistrátu města Brna

s bezbariérovým přístupem a je

vybaveno indukční smyčkou pro

komunikaci s osobami s postižením sluchu.

Centrum nabízí:

 sociální poradenství,

 pomoc při zorientování se

a pochopení dané životní

situace,

 poskytnutí rady, jak je

možné tuto situaci vyřešit,

 zprostředkování a zajištění

kontaktu s dalšími

organizacemi, které se

zaměřují na pomoc

v konkrétních životních

situacích.

Osobní poradenství probíhá na

Kolišti 19, 601 67 Brno, poradna

po telefonu na tel. 542 173 820

a 542 173 830, nebo můžete

využít e-mailovou poradnu:

socioinfocentrum@brno.cz.

Důležité informace najdete na

portálu sociální péče ve městě

Brně: www.socialnipece.brno.cz.

Najdete zde např. informace o sociálních službách, sociálních

dávkách, Adresář organizací

působících v sociální oblasti

a další.(kad)

Přes internet si šalinkartu koupilo už dvanáct tisíc lidí

Přes internet si šalinkartu za

první měsíc fungování elektronického systému koupilo už

více než dvanáct tisíc Brňanů.

Většina z nich požádala o takzvanou roční šalinkartu,

tedy roční nepřenosný kupón

pro zóny 100 + 101.

Tržby za dosud zakoupené elektronické jízdenky tak činí přes

pětapadesát milionů korun. Na

roční šalinkartu navíc nově město

Brno poskytuje příspěvek v hodnotě 1425 korun.

O peníze mohou požádat ti lidé,

kteří v Brně platí poplatek za

komunální odpad a zadají své

osobní údaje do e-shopu brnopas.cz. Žádosti o příspěvek vyřizují magistrátní úředníci z odboru

Nákup šalinkarty na www.brnopas.cz je jednoduchý

životního prostředí. Jen v prvním

týdnu museli zpracovat přes pět

tisíc žádostí. Město proto jejich

10

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Únor 2017

tým posílilo. Nyní se věnují především kontrole podaných žádostí

a s lidmi řeší formální nedostatky.

Dlouho očekávané zavedení

elektronického prodeje jízdenek

na brněnskou hromadnou dopravu se setkalo hned na začátku

roku 2017 s velkým zájmem veřejnosti. Na e-shop www.brnopas.cz

se za první týden zaregistrovalo

přes 15 tisíc lidí. Mají možnost volby – jízdenku mohou mít nahranou na své platební kartě, nebo

na anonymním nosiči. Asi dvě

třetiny zákazníků upřednostňují

vlastní bankovní kartu. Mohou si

být jistí, že zneužití jejich platební

karty nehrozí. Díky zabezpečení

systému nejsou možné žádné

finanční operace, kterými by mohl

někdo odsávat peníze z jejich

bankovních účtů.Daniel Zeman