Informace z radnice

Hřiště na míčové hry na temeni Kraví hory dostalo nový povrch.

Opraveny jsou také brankové konstrukce, na místě jsou i lavičky

Volně přístupné neoplocené

hřiště na temeni parku na Kraví

hoře prošlo na konci října

důkladnou rekonstrukcí.

Původní povrch hřiště byl tvořen

vrstvou písku s prorůstající trávou,

navíc měl nevyhovující sklon

a nebyl rovinatý. Z toho důvodu

byl odstraněn a nahrazen novým

umělým povrchem z polyuretanu

včetně všech potřebných podkladních vrstev. Dále přibylo takzvané

lajnování a kvalitní vyspádování.

Stávající stojany a brankové konstrukce byly ponechány na

svých místech, ale jsou opraveny,

natřeny a doplněny sítěmi pro

malou kopanou. Takto obnovený

povrch sportoviště nyní umožňuje zrychlení pohybu a celkové

využívání herní plochy pro míčové

hry v daleko větším rozsahu než

doposud. Součástí investice bylo

i urovnání a zatravnění vymezeného okolí umělé herní plochy

a osazení čtyř typových parkových laviček v kombinaci betondřevo s opěradly.

Náklady na rekonstrukci jsou

1,2 milionu korun včetně DPH.

Hřiště i celý park má ve správě

městská část Brno-střed.(rob)

Na šachový stolek na Kraví hoře zaútočili vandalové

Odboru životního prostředí

ÚMČ Brno-střed, nebo přímo

městské policii!

Terčem útoku vandalů se stal

nedávno instalovaný šachový

stolek v parku na Kraví hoře.

Radnice prosí veřejnost, aby –

pokud je zaznamená – podobné případy hlásila, a to buď

Dva volně přístupné šachové stolky (na Obilním trhu a právě na

Kraví hoře) byly instalovány na

podzim. Hráči mohou využít buď

vlastní figurky, nebo si je bezplatně zapůjčit v Café Park na Gorkého 20, resp. ve Sportovním

a rekreačním areálu Kraví hora.

Šachy na ulici jsou další z aktivit

Ondřeje Kobzy, který inicioval

i další populární projekt Piána na

ulici. Šachy na ulici začaly fungovat srpnu 2014, kdy bylo po

Praze rozmístěno prvních pět

veřejných šachových stolků. Stej-

ně jako piána si i šachy rychle

našly své příznivce a projekt se

začal spontánně šířit do dalších

měst. „Na začátku jsme používali

především vysloužilé školní lavice, které se ale příliš neosvědčily. Do budoucna jsme se proto

rozhodli pro jednoduchý design

z betonu – minimalistické, do

městského prostředí vhodné

a téměř nezničitelné řešení,“ uvádí spolek na svých webových

stránkách. Šachové stolky a židle

jsou vyráběny z betonu, váha

stolku je 500 kg, váha židlí

100 kg. Rozměr stolů (80 cm

výška, 74 cm šířka).(rob)

Do centra je možné vjet na kole po celý den – rychlost je omezena!

Od listopadu je možné vjet do

centra Brna na kole po celý

den. Umožňuje to změna

dopravního značení schválená

Odborem dopravy Magistrátu

města Brna. Několik desítek

značek již bylo vyměněno nebo

přelepeno. Nadále není možné

jezdit po České ulici, která je

příliš úzká.

Pro cyklisty platí v pěší zóně

v centru omezení rychlosti na

maximálně 20 km/hod., na Masarykově ještě o 10 kilometrů v hodině méně! Na náměstí Svobody

a na Masarykově ulici jsou pro

cyklodopravu vyhrazeny kolejové

tramvajové pásy.

Dlouholetý iniciátor možnosti jízdy

na kole přes centrum Brna, sdružení Brno na kole, na svých webových stránkách upozorňuje, že

v pěší zóně má přednost chodec!

Jak uvedla ve svém zpravodajství

Česká tisková kancelář, počet

cyklistů v brněnských ulicích se

za posledních deset let zdvojnásobil, což vyplývá z průzkumů

Brněnských komunikací. Na

některých místech je nárůst ještě

výraznější.

 (rob)

4

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Prosinec 2015

Ulice v centru, do nichž je možný

celodenní vjezd na kole:

Benešova, Běhounská, Be-

Nádražní, náměstí Svobody,

sední (s omezeními z důvodu

Opletalova, Orlí (část), Panská,

stavby), Dominikánská, Domi-

Peroutkova, Petrská, Poštov-

nikánské náměstí, Dvořákova,

ská, Radnická, Rašínova, Roo-

Františkánská, Jakubské ná-

seveltova (kolem Janáčkova

městí, Jánská, Jezuitská, Josef-

divadla), Solniční, Starobrněn-

ská,

ská, Veselá, Zámečnická, Zelný

Joštova,

Kapucínské

náměstí, Kobližná, Kozí, Masarykova, Mečová, Minoritská,

trh.