AKTUALITY Z RADNICE

městské části Brno-střed

Povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 na základě novely veterinárního zákona vstupuje v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky

mikročipem. U štěňat je stanoven věk pro

čipování od půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Bude platit, že stávající

povinné očkování psů proti vzteklině bude

od uvedeného data platné pouze za podmínky, že pes bude označen právě mikročipem. Čipovaní nemusejí být psi, kteří mají

čitelné tetování provedené před 3. červencem 2011. Bližší informace o povinném čipování psů vám sdělí soukromí veterinární lékaři

nebo Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj, tel.: 541 594 472.

Oprava termínu pro

podání žádosti o zápůjčku

na bydlení

Ve zpravodaji 9/2019 jsme uveřejnili informace o poskytování výhodných půjček městem Brnem z Fondu rozvoje bydlení na opravu a modernizaci bytových a rodinných domů

a bytových jednotek v roce 2020. Magistrát

města Brna nyní všechny potenciální žadatele

z řad vlastníků nemovitostí upozorňuje, že

došlo k nepřesnosti v datu podání žádosti,

které je kratší než původně avizované. Správný termín druhého kola podání žádostí je od

1. prosince 2019 pouze do 15. ledna 2020.

Bližší informace o zápůjčkách mohou občané

získat na Bytovém odboru MMB na Malinovského náměstí 3, dveře č. 225, nebo na telefonním čísle 542 173 245.

Opravy přístřešků

pro kontejnery

Městská část Brno-střed v průběhu října

a listopadu opraví celkem osm stávajících

kovových a zděných přístřešků pro umístění

nádob na sběr komunálního odpadu, které

jsou ve velmi špatném až dezolátním stavu.

Opravované přístřešky jsou ve vlastnictví statutárního města Brna a současně se nacházejí

na území městské části Brno-střed. Jedná se

konkrétně o přístřešky u domů na Botanické

16, Křídlovické 47, Křídlovické 42, Nových

sadech 36, Nádvorní 3, Poříčí 39, Jílové 28

a Havlenově 22. Práce by měly být dokončeny do 15. listopadu a městská část do jejich

opravy investuje téměř 438 000 korun.

Kőrnerova x Bratislavská a park Nové sady.

Lokality byly navrženy s ohledem na zkušenosti strážníků z běžného výkonu služby, s přihlédnutím k počtu přijatých oznámení o protiprávním jednání a trestných činů za období

září 2018–srpen 2019. V navrhovaných lokalitách dlouhodobě dochází k pití alkoholu na

veřejnosti, znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu, sprejerství, distribuci

omamných a psychotropních látek, napadání

osob, rvačkám a dalším přestupkům a trestným činům. Nově instalované kamery tak

pomohou ke zklidnění situace v uvedených

lokalitách a také včasnému zásahu policistů.

Toalety zdarma v centru

Sauna na Kraví hoře

Sauna s krásným panoramatickým výhledem na Brno v areálu bazénu a koupaliště

na Kraví hoře zahájila provoz. Ve všední dny

je otevřená od 15.30 do 21.30 hodin a o víkendech a svátcích od 14.30 do 20.30 hodin.

Poslední vstup je možný 80 minut před zavírací dobou.

Každý návštěvník dostane zapůjčené prostěradlo, k ochlazení slouží dva ochlazovací

bazénky, sprcha se studenou vodou a vědro.

Ochlazovna je vybavena lehátky, která jsou

umístěna i venku. Místa v sauně lze rezervovat dopředu přes klientskou zónu na

www.kravihora-brno.cz. Zřizovatelem Sportovního a rekreačního areálu na Kraví hoře

je městská část Brno-střed.

Do dotačního programu Free WC se zapojily další dvě restaurace. Smyslem dotace je

nahradit provozovatelům občerstvovacích

zařízení v centru města alespoň částečně

náklady na úklid a údržbu toalet. Ti za to

umožní vstup na jejich sociální zázemí Brňanům i turistům, aniž by si museli něco objednat. Nově toalety zdarma budou fungovat

v restauracích Padowetz Original Restaurant

& Pub na Masarykově ulici a Srdcovka Jalta

na Dominikánském náměstí. Dlouhodobě

jsou do programu zapojeny Čajovna za

zrcadlem na Jaselské, POKECZ na Baštách,

Kafe na gauči na Kopečné a Envi Café na

Kolišti. Více o dotaci Free WC zjistíte na stránkách radnice www.brno-stred.cz v sekci Dota(kad) ■

ce a záštity.

Doplnění kamer

do městského

dohledového systému

Rada městské části Brno-střed odsouhlasila

doplnění kamer Městského dohledového

kamerového systému v městské části o následující lokality: křižovatka Úzká x Trnitá, ulice

Biskupská při vstupu do parku Denisovy sady,

křižovatka ulic Kobližná x Poštovská x Kozí,

křižovatka Cejl x Tkalcovská, křižovatka Cejl

x Körnerova, park Veletržní x Výstavní, roh ulic

Zpravodaj městské části Brno-střed | listopad 2019 | 3