Neziskové organizace

KNIHY POTĚŠÍ I POMOHOU

Pátý ročník akce Charitativní antikvariát

najdou milovníci knih od 6. do 16. listopadu

v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné 4,

od 24. listopadu do 23. prosince na Moravském náměstí na adventních trzích

a od 20. listopadu do 23. prosince na tradičním místě, v přízemí Moravské zemské

knihovny na Kounicově 62.

Na posledních dvou jmenovaných místech

se knihy budou nejen prodávat, ale také přijímat. Pokud tedy máte doma zajímavé přečtené a už nepotřebné knihy, můžete je

v době akce přinést a na uvolněné místo

v knihovně si za příznivou cenu koupit nové.

Cena za nabízené knihy se totiž bude pohybovat od 5 do 60 korun. Nabídka bude pestrá

a bohatá, připraveno je téměř 4000 titulů

všech možných žánrů – od dětské literatury

přes učebnice, slovníky, detektivky, až po

beletrii, poezii, sport, humor nebo knihy

o umění.

Organizátoři v čele s Mgr. Jiřinou Studenkovou přivítají také několik schopných dobrovolnických rukou. Zájemci najdou veškeré

informace na webových stránkách www.charitativniantikvariat.cz či na facebookovém

profilu akce.

Věřím, že zakoupené knížky udělají čtenářům radost stejně jako vybrané peníze onkologicky nemocným dětem a jejich rodičům.

Celá částka za nákup darovaných knih bude

totiž věnována na financování ubytovny pro

rodiče onkologicky nemocných dětí u Dětské

nemocnice v Černých Polích, a to prostřednictvím Nadačního fondu dětské onkologie

Krtek, která ji provozuje. V loňském roce takto

do fondu doputovalo celých 102 085 korun.

Miroslav Seifert

NÁSILÍ DO VZTAHŮ TÝDEN RANÉ PÉČE

POMOC PRO OBĚTI

ROZHODNĚ NEPATŘÍ 6.–12. LISTOPADU 2017 TRESTNÝCH ČINŮ

Organizace Persefona poskytuje právní,

psychologické a sociální poradenství obětem domácího násilí.

Persefona nabízí tyto služby na Gorkého

17, a to v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hodin.

Pro radu si sem mohou přijít blízcí obětí, kteří

by jim chtěli pomoci. Pro původce domácího

násilí je určený terapeutický program zaměřený na zvládání agrese v blízkých vztazích.

Na osobní konzultaci je třeba se předem

objednat buď na telefonu 737 834 345, nebo

e-mailu: poradna@persefona.cz.

Veškeré služby spolek poskytuje bezplatně, klienti mohou na svou žádost vystupovat

i anonymně. Poradenství může být poskytnuto jednorázově nebo opakovaně – v případě potřeby dlouhodobějšího doprovázení

celým procesem řešení životní situace.

Persefona má tradici v řešení problematiky

domácího a sexuálního násilí již od roku 1999.

Hlavní pilíř činnosti tvoří dlouhodobá komplexní pomoc obětem domácího násilí, sexuálního zneužívání a znásilnění starších

18 let z Jihomoravského kraje.

Více informací o službách či problematice

domácího a sexuálního násilí se dozvíte na

www.persefona.cz.

Mgr. Madla Čechová

Středisko rané péče zve veřejnost na dvě

zážitkové kavárny a zajímavé přednášky

v rámci Týdne rané péče.

Rodiny, které doma vychovávají dítě s postižením ve věku od narození do sedmi let, mají

nárok na bezplatnou pomoc. Tu poskytuje

brněnské Středisko rané péče na Nerudově 7. Pro veřejnost navíc chystá od 6. do 12. listopadu osvětovou kampaň Týden rané péče,

která chce rozšířit povědomí o nabízených

službách a umožnit lidem na chvíli si vyzkoušet život bez zraku.

Připraveny jsou dvě zážitkové kavárny

s názvem Nevidím, a přesto mi chutná. Jaké

to je, dát si kávu či zákusek s klapkami na

očích lze vyzkoušet ve středu 8. listopadu

v Café Práh ve Vaňkovce a ve čtvrtek 9. listopadu v Café Plus v Knihovně Jiřího Mahena

na Kobližné ulici, vždy od 15 do 19 hodin.

V Café Práh zážitkovou kavárnu doplní přednášky o rané péči a o využívání smyslů při

výchově Montessori pedagogikou.

Více se o rané péči můžete dozvědět také

7. listopadu od 9 do 17 hodin při návštěvě

Dne otevřených dveří brněnského střediska.

Kompletní přehled aktivit je zveřejněn na

www.ranapece.cz/brno.

28 | Zpravodaj městské části Brno-střed | listopad 2017

Mgr. Irena Jelínková, MSc

Stali jste se obětí trestného činu? Kladete

si otázku, proč se to muselo stát zrovna

vám? Ovládají vás pocity smutku, strachu,

vzteku či nespravedlnosti? Právě pro vás

je tu poradna pro oběti Probační a mediační

služby.

Každému, kdo se cítí být obětí trestného

činu, nabízí poradna bezplatně široké služby.

„Obětem vysvětlujeme, jaká jsou jejich práva,

jak podat trestní oznámení, co obnáší trestní

řízení, či jakým způsobem se mohou domoci

náhrady škody,“ uvedla poradkyně Milada

Lázničková. Pomoc se však nezaměřuje jen

na právní oblast, neboť trestný čin poznamená často i psychiku. Poradnu vyhledala také

paní Marie, oběť loupežného přepadení.

„Zprvu jsem se obávala přijít. Nevěděla jsem,

co můžu očekávat, ale paní poradkyně byla

milá, vstřícná a ochotná. Vysvětlila mi, co mě

u výslechu a u soudu čeká. Dokonce mě

k soudu doprovodila,“ chválí si seniorka.

Poradna sídlí na adrese Kozí 8, kontaktovat

ji lze telefonem na čísle 727 939 941 nebo

e-mailem: laznickova.pms@gmail.com.

Poradna je zřízena v rámci projektu Proč

zrovna já? II, který je financován z Evropského

sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČesPhDr. Tomáš Kellner ■

ké republiky.