Informujeme

DĚTSKÉ CENTRUM

SOKOLA BRNO I

Sokol Brno I, který je největší sportovní

organizací v městské části Brno-střed, připravoval již od roku 2012 projekt zaměřený

na všestrannou pohybovou průpravu dětí

od 2 do 15 let a spojený s částečnou rekonstrukcí sokolského Stadionu na Kounicově

ulici.

Právě všestranná, tedy nespecializovaná

pohybová činnost je pro sokolskou organizaci charakteristická a brněnská jednota v ní

má dlouholetou a velmi pozitivní zkušenost.

Kromě vrcholových oddílů sportovní gymnastiky, šermu a beachvolejbalu je právě

tělesná výchova dětí hlavní náplní činnosti

Sokola Brno I. Nastavená metodika a struktura cvičení s dětmi od nejútlejšího věku se

stala výchozím principem k projektu Dětské-

ho centra, které bylo otevřeno 27. října 2017

je založeno na celoročním provozu pro 600

dětí. Kromě rekonstruovaných prostor Stadionu využívá Dětské centrum také přilehlý

venkovní areál a v letních měsících také tábořiště u Náměště nad Oslavou. Obnova prostor

Stadionu určených pro Dětské centrum stála

celkem 40 milionů korun a městská část Brno-střed se na něm podílela částkou 1 milion

korun. Podle projektu brněnských architektů

Petra Všetečky a Roberta Václavíka vzniklo

v Brně zcela unikátní a krásné prostředí, kde

je podle sokolských principů hlavním smyslem radost z pohybu. Máte-li zájem o naše

aktivity, navštivte www.tjsokolbrno1.cz.

Michal Doležel ■

člen Rady MČ Brno-střed

HŘBITOVY BUDOU

OTEVŘENÉ DÉLE

Dušičky, Vánoce, Velikonoce. Během období, kdy na hřbitovy přichází nejvíce lidí, zůstanou jejich brány otevřené déle.

Během Dušiček mohou občané na Ústřední hřbitov a hřbitov v Židenicích přijít až do

19.00 hodin, na ostatní hřbitovy dokonce do

21.00 hodin. Delší otevírací doba se vztahuje

nejen na den Památky zesnulých 2. listopadu,

ale bude platit od 28. října do 5. listopadu.

Tatáž prodloužená otevírací doba se dále

týká Štědrého dne včetně dvou dnů, které

mu předcházejí, a období od Velkého pátku

do Velikonočního pondělí. Ranní otevírací

doba zůstává nezměněna, po celý rok

začínají hřbitovy svůj každodenní provoz

(kad) ■

v 7 hodin.

ŠÉFDIRIGENTEM

FILHARMONIE

BRNO JE DENNIS

RUSSELL DAVIES

Světoznámý umělec povede orchestr

od příští sezony. Je známý mimořádným rozpětím repertoáru od baroka

po soudobou hudbu, odborníci z celého světa ho považují za jednoho z nejinovativnějších a nejodvážnějších dirigentů klasické hudby.

Do Brna Dennis Russel Davies přichází z Brucknerova orchestru v Linzi

a tamní opery, které vedl jako šéfdirigent

a hudební ředitel patnáct sezon. Za

sebou má přitom osmačtyřicet let v čele

orchestrů, oper či festivalů po celém světě. Kromě toho je také vyhledávaným

klavíristou, chtějí s ním spolupracovat

významné orchestry, skladatelé i interpreti. V Brně bude působit spolu s Heribertem Schröderem, uměleckým poradcem, se kterým ho pojí letitá spolupráce.

Společně s dramaturgem Filharmonie

Brno Vítězslavem Mikešem a nově jmenovaným stálým hostujícím dirigentem

Robertem Kružíkem tedy budou určovat

hudební směřování orchestru v následujících letech. „Zaujal mě orchestr

a také město, které chápe svoji roli

v České republice i na mezinárodní scéně, nebojí se být ambiciózní a riskovat.

Díky mým americkým kořenům na Středozápadě je mi Morava blízká, a tím, že

dlouho žiji v Linzi, tedy v Horním Rakousku, jsem získal hluboké uznání pro naše

společné středoevropské dědictví. A příležitost přispět k rozvoji nového koncertního sálu je výjimečná. Těším se na skvělou hudbu s Filharmonií Brno,“ říká

Davies.

(kad) ■

Foto: Ivo Vaněk

Zpravodaj městské části Brno-střed | listopad 2017 | 7