Informace z radnice

REVITALIZACE MORAVSKÉHO NÁMĚSTÍ

OČIMA ZAHRADNÍKA

Současný městský park plní nejen úlohu

společenskou, z které kdysi vznikl, ale očekáváme od něj i služby ekosystémové, které umožňují náš trvalý život ve městech.

Stromy, které byly poslední století našimi

milými společníky při procházce, se dnes staly našimi aktivními pomocníky v atmosféře

měnícího se klimatu. Procházka parkem patří

mezi ty nejobyčejnější věci, které jsou naší

každodenní samozřejmostí. Právě ty nejvíce

zabolí, když je ztrácíme. Není to tak dávno,

co jsme nemohli ani do parku. Byl to však jen

dočasný zákaz a zase máme kam chodit.

Park nikam nezmizel, stále roste a můžeme

do něj vyrazit jako obvykle. Svět se vrátil do

starých kolejí a park je toho důkazem. Neděje

se to tak ale automaticky. Ono se vůbec v parku nic neděje jen tak samo sebou.

Parky v centrech měst jsou v posledních

desítkách let velice namáhány ztíženými

životními podmínkami, kterým souhrnně říkáme městský stres. Vibrace aut, strojů i kolejových vozidel, výkopy inženýrských sítí

a podzemních objektů, zpevněné cesty

a odvodňování srážek do kanalizace, obrus

z pneumatik, sešlap a zhutnění i všeobecná

kontaminace prostředí. Tomu všemu musí

stromy čelit. Tepelný ostrov rozpálených

fasád a noční světla lamp jsou už dalším korálkem na dlouhé řadě děsů, které jim zkracují

život.

Co nám dávají a co se skrývá pod pojmem

ekosystémové služby? Zkušenější asi nepřekvapím tím, že pod stromem je na světě líp.

Ano, stromy odpařují a chladí. Zachycují polétavý prach, krmí se oxidem uhličitým a dávají

nám kyslík. To jsou obecně známé věci, ale

trochu na ně zapomínáme. Nejlépe plní tyto

služby strom zdravý, dobře rostoucí, vitální

a samozřejmě vzrostlý. Potřebujeme krásné

velké stromy, které jsou vitální, pružné

a nehrozí, že na někoho spadnou. Bezpečný

je právě ten strom, o který se od výsadby staráme, aby dobře rostl. V tom může pro stromy

něco udělat každý z nás.

Moravské náměstí má park, který patří mezi

nejzatěžovanější. Tranzitní park, kterým prochází tisíce lidí denně. Centrum města, kde

jsou městské stresy nejsilnější a stromy nejvíce trpí. Jejich chápání času je mnohem delší

než naše, jsou prostě pomalejší a odborníci

se na ně učí dlouhé roky dívat a zkoumat je,

aby poznali, jak se jim vede. Vnitřní dluh, který

povede k jejich uhynutí, pouhým pohledem

nepoznáte. Městské parky silně utrpěly

v suchých letech 2015–2018 a důsledky sčítáme teprve nyní. Ztrácíme stovky stromů,

a to včetně velikánů 19. století. Nenávratně.

Ztrácíme stromy, kterými dějiny našich parků

vůbec začaly. Ztrácíme pamětníky, pod kterými si naši pradědečci hráli jako děti. A zbytečně. Můžeme pro jejich záchranu mnohé

udělat.

Práci se stromy si musíte rozložit v čase.

Nešupnete mu aspirin a všechno dobrý. Pro

obnovu Moravského náměstí se proto začalo

přípravnými opatřeními a pod vedením zkušeného arboristy Davida Hory se započalo

zlepšování stanovišť u vybraných nejcennějších stromů. Toho jste si jistě všimli v předstihu. Jejich sešlapané a unavené okolí se

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prázdniny 2022

vyfoukalo stlačeným vzduchem a vysypalo

mnohem poroznějším a vzdušnějším materiálem, který dobře vsakuje vodu. To je první

úkol. Stromy musí přestat přicházet o vodu,

která tu spadne. Klima jižní Moravy dokáže

být urputné a ve městě zvlášť. Bez vzduchu

a vody stromy neudržíme. To taky není nic

nového. Snažíme se proto soustavou opatření vodu sbírat a přitom zachovat stromům

vzdušnou zem. Neutopit je. Když vodu dobře

a rychle schováte pod zem, stromy si ji už

samy najdou.

Kde se sází, musí se i kácet. To zná každý

dobrý hospodář. Ovšem dvakrát měř a jednou řež tu platí více než jinde. Výsledkem

dlouhodobé péče o park má být různověký