Informujeme

MHD S DOTACÍ

Stejně jako v předchozích letech mohou

Brňané požádat o příspěvek na elektronickou roční šalinkartu. Letošní novinkou by

měla být možnost bezkontaktní platby za

jízdenky přímo ve vozech.

Cena roční jízdenky zůstala stejná, a to

4 750 korun. Kdo platí za svoz odpadu a nemá

na něj dluh, ušetří díky dotaci 1 425 korun. Předplatní kupony na městskou hromadnou dopravu lidé pořídí elektronicky na www.brnoid.cz,

nebo na kterémkoliv ze sedmi předprodejních

míst, například v Novobranské ulici nebo na

Mendlově náměstí. Víc než pětapadesát tisíc

cestujících v loňském roce odhalili kontroloři

při jízdě načerno, přičemž nejčastěji bez jízdenky cestovali mladí mezi 18 a 25 roky. Oproti

předchozímu roku je to pokles o tři a půl tisíce.

Zástupci brněnského dopravního podniku snížení počtu černých pasažérů přisuzují zlepšení

dostupnosti jízdenek. „Lidé si je mohou koupit

přes internet z pohodlí domova, přes mobilní

aplikace, SMS, nebo ve vybraných automatech zaplatit bezkontaktně. Přelomový bude

letošní rok, kdy plánujeme zavést možnost

bezkontaktní platby za jednorázové jízdenky

přímo ve vozech,“ uvedl generální ředitel spo(mav) ■

lečnosti Miloš Havránek.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

Kancelář architekta města Brna na konci

roku 2019 dokončila a odevzdala návrh

nového územního plánu.

Dokument obsahuje přes 2800 stran textu

a 20 výkresů o velikosti přesahující výškou

a šířkou dva metry. Nový územní plán by měl

začít platit nejpozději do konce roku 2022

a město Brno jej opravdu nutně potřebuje.

„Na návrhu pracoval přes rok tým více jak

dvaceti lidí různých profesí – od architektů

a urbanistů až po vodohospodáře nebo

právníky, kteří pomáhali s přípravami textové

části. Vše jsme stihli podle harmonogramu.

PŘÍPRAVA NA VÝROČÍ

Na rok 2022 připadá dvousté výročí od

narození Gregora Johanna Mendela.

Pro komplexní a profesionální prezentaci

odkazu slavného genetika bylo 6. ledna

podepsáno historicky první Memorandum

o spolupráci mezi statutárním městem Brnem,

Jihomoravským krajem a Opatstvím Staré

Brno řádu svatého Augustina.

Kromě předních zástupců signatářů byli

přítomni také zastupitelé města Brna a Jihomoravského kraje, starosta městské části

Brno-střed, zástupci Masarykovy a Mende-

lovy univerzity, ředitel Přírodovědeckého

muzea Národního muzea a biskup brněnský. Oslavy budou díky navázané spolupráci

důstojným oceněním skromné Mendelovy

osobnosti a jeho přínosu pro vědu. Setkání

oživila prohlídka jedinečné knihovny opatství

a završeno bylo pietním aktem na ústředním

hřbitově u Mendelova hrobu. Zde se konala

tichá vzpomínka s modlitbou, jelikož Gregor

Johann Mendel zemřel právě 6. ledna 1884.

12 | Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2020

(mav) ■

Foto: Robert Vystrčil

Teď projde návrh kontrolou a úpravami

a v dubnu bude veřejně projednán,“ řekl ředitel Kanceláře architekta města Brna Michal

Sedláček.

Rok 2020 bude sloužit k vypořádání námitek a připomínek, poté bude v roce 2021 následovat druhé veřejné projednání. Naprosto

zásadní termín je konec roku 2022, kdy musí

být nový územní plán schválen, protože v té

chvíli skončí platnost 25 let starého územního

plánu. Ten je jeden z nejstarších v České

republice a nevyhovuje aktuálním potřebám

(kad) ■

velkého města.

PARKOVACÍ KARTY

NOVĚ V BRNO ID

Parkovací oprávnění lze nyní vyřídit prostřednictvím účtu Brno iD na www.brnoid.cz,

stejně jako koupi šalinkarty, turistické karty

nebo zaplacení poplatku za odpady.

Donedávna museli obyvatelé oblastí, kterých se týkalo rezidentní parkování, navštívit

kvůli zřízení osobní stránky uživatele (OSU)

úřad. Nyní ji mohou založit z domu během

pár minut. Ti, kteří už své OSU mají, je mohou

propojit s ověřeným účtem Brno iD a získat

snadnější přístup. Osobní stránka je nezbytná

pro elektronické vyřízení parkovacího oprávnění. Díky ní mohou rezidenti udělovat parkovací oprávnění svým návštěvám. OSU si

mohou založit i lidé, kteří automobil nevlastní

a zajistit tak parkování pro návštěvy nebo

řemeslníky. Jak na to? Po rozkliknutí záložky

Rezidentní parkování na výše zmíněné webové stránce lze snadno propojit svůj existující,

plně ověřený účet Brno iD s osobními stránkami uživatele. Při zakládání OSU je třeba

vyplnit potřebné údaje a odeslat žádost ke

schválení. Po vyřízení žádosti je možné čerpat

z 200 volných hodin, které rezidenti pro

návštěvy mají. Stačí zadat SPZ vozidla a čas

začátku a konce parkovacího oprávnění.

Lucie Tribulová