Prevence

DEN SE ZÁCHRANÁŘI

NA KRAVÍ HOŘE

Městská část Brno-střed srdečně zve dne

26. června 2018 na Den s Integrovaným

záchranným systémem. Akce se bude

konat na koupališti a na ploše parkoviště

na Kraví hoře a je určena pro děti z mateřských a základních škol městské části Brno-střed a veřejnost.

Den s IZS má preventivní charakter a jeho

účelem je přiblížit školákům a veřejnosti práci

jednotlivých složek záchranářů. V průběhu

akce proběhnou statické a dynamické ukázky

složek HZS JmK, Policie ČR, ZZS JmK, Městské policie Brno, Univerzity obrany Brno, Vod-

ní záchranné služby Brno, dále VIDA! science

parku a AEROKLUBu Brno. Letošní novinkou

je možnost seznámit se s Automatizovaným

externím defibrilátorem (AED). Při příležitosti

rozmístění dalších 27 defibrilátorů pro Brno

Magistrát města Brna ve spolupráci s ZZS

předvede, jak postupovat při záchraně člověka u náhlé zástavy oběhu s použitím AED.

Součástí programu bude rovněž atraktivní

prezentace zásahu složek IZS při simulované

dopravní nehodě. Akce je organizována pod

záštitou starosty MČ Brno-střed Martina LanIng. Ludmila Zrůstová ■

dy.

Kompletní program:

8.30 hod.: Zahájení – parkoviště nad koupalištěm, Kraví hora

8.40 hod.: Policie České republiky JMK – služební koně

9.00 hod.: Integrovaný záchranný systém JMK – společná ukázka zásahu u dopravní

nehody

10.00 hod.: Vodní záchranná služba Brno – záchrana tonoucího – koupaliště Kraví hora

10.30 hod.: Univerzita obrany Brno – MUSADO, boj zblízka

11.00 hod.: Statutární město Brno – rozšíření AED v Brně, ZZS JMK – praktická ukázka první

pomoci s použitím AED

11.30 hod.: Policie České republiky JMK – zadržení pachatele

12.00 hod.: VIDA! science centrum Brno – show oheň a voda

12.30 hod.: Městská policie Brno – jednotka psovodů

13.00 hod.: Statutární město Brno – rozšíření AED ve městě Brně za účasti 1. náměstka

primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka, ZZS JMK – praktická ukázka první

pomoci s použitím AED

13.30 hod.: AEROKLUB BRNO – seskok parašutistů

NEČEKANÉ

SITUACE NA

SILNICÍCH II.

Na silnici vždy platí zásada jet takovou

rychlostí, aby řidič dokázal zabrzdit a zastavit na takovou vzdálenost, na kterou má

rozhled. Na silnici však můžeme vjet i jako

cyklisté.

Povinná výbava jízdního kola

Každé jízdní kolo musí být povinně vybaveno dvěma na sobě nezávislými účinnými

brzdami. Jízdní kola určená pro děti předškolního věku, vybavena volnoběžným

nábojem s protišlapací brzdou, nemusí být

vybavena přední brzdou. Dále odrazkami:

přední bílá, zadní červená, boční oranžové

na pedálech a v pletení kol z obou stran,

cyklistickou přilbou musí být vybaven cyklista

do 18 let věku. V případě snížené viditelnosti

musí být dále jízdní kolo vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým světlem, světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak,

aby se toto seřízení nemohlo samovolně

nebo neúmyslným zásahem řidiče měnit, jeli vozovka dostatečně a souvisle osvětlena,

může být světlomet nahrazen svítilnou bílé

barvy s přerušovaným světlem. Zadní svítilnou červené barvy, která může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy

a může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy. Zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou

energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost

světel po dobu nejméně 1,5 hod. bez přerušení. Kolo musí mít také zaslepené konce

řídítkové trubky. Pláště a ráfky nesmějí být

viditelně poškozeny. Kromě povinné výbavy

dále doporučujeme vybavit jízdní kolo i zvonkem a blatníky.

Bezpečné chování na silnici i cyklostezce

Základem bezpečného chování cyklisty

při jízdě je respekt vůči ostatním účastníkům

provozu a maximální ostražitost a předvídavost. Zcela nezastupitelným prvkem bezpečné jízdy je přilba. Vzhledem k rizikům,

která hrozí zvláště v hustém provozu nebo

v obtížném terénu, by měla být kvalitní cyklistická přilba samozřejmostí nejen pro cyklisty

mladší 18 let. Před jízdou vždy zkontrolujte

stav vašeho jízdního kola.

Další důležité informace k pohybu cyklistů

– dětí i dospělých na vozovce, si popíšeme

v dalším čísle zpravodaje.

nprap. Bc. Alena Peterková ■

Policie ČR

Zpravodaj městské části Brno-střed | červen 2018 | 19