Volný čas

Spolek Hurá na výlet zve seniory na akce

Spolek Hurá na výlet vznikl

v roce 2015 v Chrudimi s cílem

organizovat jednodenní, bezpečné a finančně dostupné

výlety pro seniory jako reakci

na zneužívání seniorů a osob

ZTP na předváděcích akcích

tzv. šmejdů. A nyní působí i na

jižní Moravě.

Cena za výlet pro seniory činí 100

korun. Zahrnuje dopravu autobusem, vstupy do objektů a na kulturní akce a oběd s nápojem. Nízká cena výletu je jediná možnost,

jak lze šmejdům a předváděcím

akcím konkurovat. Zbylé náklady

na výlet, které činí cca 800 korun

na osobu a výlet, hradí spolek

z veřejných i firemních zdrojů

a z grantů. Současně se spolek

snaží vytvářet aktivní a osvětovou

informační kampaň se zaměřením na zvýšení kvality života

seniorů a osob s handicapem. Na

výletech je zajištěn zdravotnický

dohled, osobní asistenti, živý

Cesty si se spolkem Hurá na výlet jistě užijete

hudební doprovod z kolektivu

mladých lidí.

V letošním roce se poprvé organizují tři výlety pro seniory na jižní

Moravě a rozšiřuje se tak působnost na Pardubický, Královéhradecký kraj, Kraj Vysočina, hlavní

město Praha a Jihomoravský kraj.

Na výlety se bude odjíždět vždy

v 8.00 hodin z Rooseveltovy ulice

před Janáčkovým divadlem.

Na výlet se lze přihlásit telefonicky

na čísle: 733 262 003, a to ve

čtvrtek a v pátek v době mezi

9.00–15.00 hod. Bližší informace

naleznete též na webových stránkách: www.huranavylet.info. Jednotná cena je 100 korun pro os.

65 let+/os. ZTP. Rádi bychom

poděkovali radnici Brna-střed

a místním donátorům za podporu

aktivit spolku Hurá na výlet, která

se bude v budoucnu rozšiřovat

a upevňovat. Zároveň se obracíme

na ty, kteří by chtěli přispět na veřejnou sbírku (transparentní účet sbírky: 2701034210/2010) a podpořili

by tak realizací výletů a volnočasových aktivit pro seniory a osoby

ZTP v souladu se stanovami spolku. Děkujeme.Martina Čermáková

Termíny výletů jsou:

16. července 2017 – Malovaný sklep v Šatově a Znojmo

3. září 2017 – Boskovice

– prohlídka židovské čtvrti s průvodcem

10. září 2017 – vinobraní na Mikulovsku

Turistický minibus není jen pro návštěvníky Brna

Znáte minibus, který krouží

s turisty po Brně a objíždí

památky? Určitě jste ho už ve

městě viděli. Zkuste někdy nasednout a zajet do míst, kam

byste se běžně nedostali nebo

museli jít delší trasu pěšky.

Vyrazit můžete ze zastávky na

náměstí Svobody.

Nabídka jízd má letos tři okruhy.

Podívat se můžete například za

Brněnskými vilami.

Během dvouhodinového okruhu

uvidíte vily Löw Beer, Tugendhat,

Stiassny a Jurkovičovu. Na tento

okruh vyjíždí minibus v pátek

a v neděli, kromě první neděle

Nastoupit na turistický minibus můžete na náměstí Svobody

v měsíci, vždy v 10.00, ve 13.00

a v 16.00 hodin. Nový okruh za

Brněnskými hrady vede až

k hradu Veveří, minibus zajíždí

samozřejmě i na hrad Špilberk.

Jízda trvá téměř tři hodiny a absolvovat ji můžete každou sobotu

v 10.00 a ve 14.00 hodin. Třetí

okruh se jmenuje Brno židovské

a minibus odjíždí z náměstí Svobody vždy první neděli v měsíci

v 10.00 a ve 14.00 hodin. Při jízdě

minibusem doprovází turisty průvodce, pro zahraniční návštěvníky

jsou připraveny audio průvodci

s nahrávkou výkladu v anglickém

a německém jazyce.

Jízdní řády a další informace

najdete na stránkách Turistického

informačního centra města Brna

www.ticbrno.cz.(kad)

Na Hlídku přijede král

Středisko ekologické výchovy

Hlídka sídlící v parku Špilberk

přivítá v červnu krále. Chcete

vědět, který to bude?

V tom případě přijďte v sobotu

17. června odpoledne na SEV

Hlídka. Akce určená pro děti

a jejich rodiče či prarodiče bude

probíhat od 13.00 do 17.00 hodin

ve venkovních i vnitřních prosto-

Přijďte, nebudete litovat

rách Střediska ekologické výchovy Hlídka. Můžete se těšit na divadélko pro děti, tvořivé dílny, historické hrátky a královskou rodinu.

Malí panoši a urozené panny, jež

splní všechny úkoly, budou slavnostně pasováni do stavu rytířského. Kostýmy jsou vítány. Bližší

informace o této akci či dalších

aktivitách Střediska ekologické

výchovy Hlídka při Zoo Brno zís-

káte na webových stránkách

www.sevhlidka.cz.Mgr. Vladimíra Dolejšová

Na Hlídku přijede král

17. 6. 2017

SEV Hlídka

park u Špilberku

21

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Červen 2017